Časopis Myslivost

Leden / 2019

Využití siláží a senáží ve výživě zvěře

Myslivost 1/2019, str. 26  Martin Mohelský
Příspěvek navazuje na článek Ing. Matúše Rajského, PhD. a kol. v Myslivosti 12/2018, str. 37. Pro praxi krmení zvěře vystihuje několik velmi podstatných okolností, které si ne vždy plně uvědomíme nebo doceníme. Prvním významným faktem je výživná hodnota větviček, konkrétně konců letorostů. Vysoký vysoký obsah bílkovin některých druhů dřevin, konkrétně osiky a bezu, se blíží i tak kvalitní krmné plodině, jako je vojtěška nebo jetel. Zdůraznění skutečnosti, že letorosty jsou přirozeným a významným potravním zdrojem s nemalým dietetickým efektem i zdrojem živin nepotěší lesníky a majitele lesních porostů. Patří ale kromě jiného do úvah o přirozené úživnosti volných honiteb a obor. Škody způsobené okusem či ohryzem souvisí s úvahami o vhodnosti či nutnosti přikrmování zvěře.
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
vychází v 4:50 a zapadá v 21:13 vychází v 23:38 a zapadá v 7:35 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...