Časopis Myslivost

Květen / 2017

Predační tlak na hnízda vodních ptáků

Myslivost 5/2017, str. 35  Josef Košátko
Rád bych seznámil čtenáře časopisu Myslivost s bakalářskou prací, která byla obhájena na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Tematicky byla práce zaměřena na predaci uměle založených hnízd, která svými parametry odpovídala našemu nejrozšířenějšímu druhu z řádu vrubozobých, a to kachně divoké (Anas platyrhynchos). Získané poznatky lze nicméně aplikovat i na ostatní druhy vodních ptáků, které mají podobnou hnízdní ekologii. Mezi časté a zásadní problémy, jež ovlivňují početnost vodního ptactva, lze zařadit: „fyzické změny“ rybníků a blízkého okolí těchto biotopů, intenzifikace rybářského hospodaření, nárůst počtů predátorů aj.
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
vychází v 6:49 a zapadá v 18:54 vychází v 11:08 a zapadá v 21:12 Nákupní košík 0
Zpracování dat...