Časopis Myslivost

Březen / 2018

Jak vidí problém afrického moru prasat v Německu

Myslivost 3/2018, str. 20  Petr Ziegrosser
Německá spolková republika má, zcela opodstatněně, obavu z afrického moru prasat. Podle odborníků se potenciální škody na německém zemědělství mohou pohybovat od dvou do tří miliard eur ročně. Přidáme-li k tomu náklady na boj s nákazou a ztráty všech potravinářských průmyslových odvětví, částka bude desítky miliard eur. Stavy černé zvěře v Německu, stejně tak jako odstřel, od osmdesátých let minulého století stoupají. V současnosti se lov pohybuje kolem 650 000 ks.
 
Většina německých odborníků se shoduje na tom, že příčinou prudkého nárůstu populace černé zvěře je způsob zemědělského hospodaření s půdou, změna klimatu (s tím související časté semenné roky dubu a buku) a neefektivní lov. Z toho všeho pak divočáci profitují.
Kdysi často hlásané moudro, že stará bachyně ovlivňuje sociální strukturu tlupy a nedovolí jít mladým bachyňkám do chrutí, nikdy neplatilo a neplatí. Neexistují pro něj žádné vědecké důkazy. Všechny bachyně, které mohou zabřeznout, zabřeznou! Celých 48 % selat metají mladé bachyňky – selata! Přesto je lov bachyní pro spoustu myslivců nepřijatelný, nemyslivecký.
Bachyně (s výjimkou vedoucích bachyní v tlupě) je nutné lovit. Černá zvěř se rozmnožuje rychle a tak dlouho, dokud nevyčerpá kapacitní limity prostředí. A ty jsou v naší zemědělské krajině a při způsobu jakým zvěř krmíme, prakticky neomezené.
Je na myslivcích, aby si toto uvědomili a začali jednat. Zefektivnění lovu je podle německých odborníků nutné a nevyhnutelné. Proto se stále častěji mluví o povolení používání nočního vidění a chytání divočáků do odchytových zařízení.
 
V Bavorsku povolí používání nočního vidění
 
Aby se zabránilo rozšíření afrického moru prasat (v Německu zkratka ASP) a snížily se škody na zemědělských pozemcích, mají možnost myslivci ve dvou bavorských krajích požádat o povolení používat noční zaměřovací zařízení při lovu divokých prasat.
V krajích Kronach (Horní Franky) a Fürstenfeldbruck (Horní Bavorsko) oznámili, že budou schvalovat žádosti o povolení lovu s nočním viděním.
Někteří myslivci to schvalují, jiní protestují z obavy, že se za pomoci nočního vidění budou střílet i jiné druhy zvěře, než zvěř černá. Povolení lovu s nočním viděním se jeví správním orgánům jako nezbytné.
 
V Braniborsku je možné požádat o odchyt divokých prasat.
 
Země Braniborsko (plocha zhruba 30 000 km²) se rozkládá se na severovýchodě Německa a obklopuje svým územím spolkovou zemi Berlín. Výše lovu černé zvěře byla v myslivecké sezóně 2015/2016 71 364 kusů, to je zhruba, v poměru k ploše, zhruba stejný lov jako u nás v ČR.
Na svých webových stránkách Ministerstvo pro rozvoj venkova, životní prostředí a zemědělství Braniborska (Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft - MLUL ) zveřejnilo praktickou příručku pro myslivce a majitele honiteb, jak provádět odchyt černé zvěře.
V příručce se uvádí, že lov divokých prasat je jednou z možností, jak snížit velmi vysoké stavy divokých prasat. Odchyt černé zvěře do chytáků podléhá schválení. Žádost o odchyt si může žadatel stáhnout na webových stránkách ministerstva. Žadatel se v žádosti zavazuje, že bude při odchytu dodržovat pravidla a nařízení uvedená v příručce včetně pravidelné kontroly chytáků.
Jedním z pravidel je také povolený způsob usmrcení černé chycené do chytáku. Každý, kdo chce použít zbraň s ráží menší než 6,5 mm, si o to musí požádat ve formuláři.
Praktická příručka popisuje různé systémy od chytových zařízení, jejich přednosti a nedostatky a návod, jak s nimi zacházet.
Největší myslivecké autority spolkové země nabízí informační akce s cílem seznámit mysliveckou veřejnost se způsoby odchytu. Myslivci vidí odchytová zařízení jako kontroverzní způsob snižování stavů černé zvěře.
 
Současné dění kolem chytáků v Braniborsku
 
Situaci sleduje a komentuje redaktorka časopisu PIRSCH Kathrin Führes. Udivuje jí, že je možné používat chytáky na černou myslivci bez předchozího proškolení. Zdá se jí nenormální a děsivé, kam myslivost míří, či lépe, kam jí směřují úřady.
Ze strachu z blížícího se afrického moru prasat se zdá správným každý způsob, který sníží stavy divočáků. V Braniborsku jsou to chytáky, ve kterých, podle praktické příručky, se musí černá usmrcovat ranou do hlavy tak, aby byl zasažen mozek. Nelíbí se jí představa, kdy po první ráně dojde k panice chycených kusů a kdy další výstřely nebudou tak jisté, zvěř bude postřelena do slecha, krku ryje. A k tomu nepočítaje chybené rány.
Logicky se ptá - má takovýto „masakr“ ještě něco společného s myslivostí? Kde je úcta k jednomu z našich nejzajímavějších druhů zvěře? Jsme skutečně rozhodnuti, udělat z černé zvěře jen nepříjemnou havěť, která musí být zničena všemi prostředky?
Tento způsob lovu, když bude prováděn vyškoleným personálem, může být účinným nástrojem pro snížení stavů. Ale není to způsob lovu takový, jaký by si Kathrin Führes představovala. Ztráta úcty ke zvěři je to poslední, co by nás mělo potkat!
 
Myslivci stávkují v Unterallgäu
 
Zemský okres Unterallgäu je okres v německé spolkové zemi Bavorsko, ve vládním obvodě Švábsko. Okres leží na jihozápadě Bavorska u hranic s Bádenskem-Württemberskem. Lov černé zvěře je tam poměrně malý, střílí se tam 3 ks černé na 1000 ha.
Kdyby propukl africký mor prasat, bylo by ohroženo mnoho domácích chovů. Asociace zemědělců proto požaduje, aby se populace divokých prasat účinně snížila. Ale někteří lovci v Unterallgäu s tím nesouhlasí a stávkují.
V okolí Unteregg v Dolním Allgäu v několika honitbách na ploše asi 10 000 ha je skupina lovců, jejímž mluvčím je Wieland Schuhmeir, člověk, myslivec, který má rád černou zvěř. Když objeví u potoka stopy bachyně se selaty, má radost, že se černé dobře daří. Neznamená to ovšem, že by černou zvěř nelovil. Zvěř loví, ale chce jí lovit jako myslivec a ne ji vybíjet jako voják ve válce své nepřátele.
Wieland Schuhmeir a jeho kolegové také nechtějí používat zařízení pro noční vidění. Jsou přesvědčeni, že to činí zvířata ještě ostražitějšími. Odmítají také naháňky proto, že při tomto lovu je zvěř vystavena stresu a zvěřina stresovaných divočáků je kvůli stresovým hormonům nekvalitní. Nechtějí střílet divočáky jenom proto, aby je zastřelili.
Wieland Schuhmeir je přesvědčen, že snižování počtu černé zvěře z obavy před AMP má své hranice. Černá zvěř je velmi chytrá, rychle se učí a přizpůsobuje novým situacím. Její početnost nehraje hlavní roli při šíření afrického moru prasat. Problémem není divočák, problémem je člověk!
Černá zvěř je věrná lokalitě, kde žije. Pokud by byla nakažena africkým morem, zemřela by v místě pobytu a poměrně rychle.
Podle jeho názoru je hlavním důvodem šíření afrického moru prasat tranzitní doprava. Aby se kontaminované výrobky, jako je maso, salámy nebo klobásy nemohly dostat přes hranice a přes skládky odpadu u dálnic nakazit divočáky v Německu, je nutné zajistit důsledné kontroly na hranicích.
Wieland Schuhmeir očekává, že v příštích týdnech a měsících se k jejich stávce připojí i další lovci z Německa. Tvrdí, že myslivci by měli zůstat myslivci a neměli by likvidovat černou zvěř jako obtížný hmyz.
 
Závěrem
 
Němečtí odborníci jsou přesvědčeni, že je jen otázkou času, kdy se africký mor prasat v Německu objeví. Thomas Mettenleiter, president Fridrich-Loeffler-Institutu, upozorňuje na stále se množící ohniska nákazy v Evropě, hlavně v Polsku.
Ohnisko AMP na východě České republiky považuje za ohraničené i přes to, že se v něm stále objevují nové případy.
To, že se virus AMP skokově šíří zejména podél hlavních dopravních cest, je podle něho varující. Doporučuje proto snižovat početnost populace černé zvěře po celém Německu, i když se tím vzniku ohniska AMP nezabrání. Nicméně klade hlavní důraz na zemědělce, kteří musí stále dbát na přísnou biologickou bezpečnost svých farem. Domácí prasata mohou být chráněna jedině striktní dodržováním kritérií biologické bezpečnosti, a to i v případě výskytu AMP u populace divokých prasat. Potřebná opatření se neliší od těch, která jsou obecně doporučována pro optimální biologickou bezpečnost chovů prasat. Rozhodující je nakonec maximální důslednost při jejich realizaci.
podle zahraničních pramenů zpracoval
Petr ZIEGROSSER
 
vychází v 6:04 a zapadá v 18:12 vychází v 17:25 a zapadá v 6:11 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...