Časopis Myslivost

Březen / 2018

Mysliveckých spolky, honební společenstva a jejich daňové povinnosti

Myslivost 3/2018, str. 50  Vladimír Nechutný
Je nesporné, že každý, kdo provozuje myslivost, investuje do této činnosti nad rámec svých existenčních potřeb nemálo finančních prostředků, zejména za nájemné, zajištění krmiva, zbraně, střelivo, oblečení, pohonné hmoty, amortizaci vozidla. Investuje, ale zároveň dostává zpět protiplnění. Některá jsou jednoduše měřitelná penězi, jako je například získaná zvěřina nebo trofej. Některá protiplnění jsou ale těžko ocenitelná penězi, a to zejména mít možnost realizovat svůj zájem provozovat myslivost. Většina z nás provozuje myslivost v nějaké skupině - spolku nebo společenstvu. Činnost těchto uskupení je regulována závaznými právními úpravami ve formě zákonů a podzákonných právních předpisů ale i nezávaznými zvyklostmi, etickými kodexy a tradicemi.
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
vychází v 4:51 a zapadá v 21:13 vychází v 15:11 a zapadá v 2:04 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...