Časopis Myslivost

Duben / 2018

Prví z prvých – začiatok poľovnej sezóny na srnca v Maďarsku

Myslivost 4/2018, str. 79  Miroslav Bilský
Som presvedčený o tom, že takmer každý poľovník aj v Českej republike počul, či dokonca osobne zažil neopakovateľný zážitok poľovačky na srnca v Maďarsku. Poľovná sezóna na srnca tu začína už v polovici apríla a často je u poľovnej verejnosti témou rôznych diskusií o tom, či to nie je priskoro, alebo či komercializácia poľovníctva neprevýšila nad etikou lovu. Nakoľko mám osobné skúsenosti s lovom srnca v rôznych oblastiach celého Maďarska, dovoľujem si konštatovať, že z hľadiska povolenia lovu tento termín nie je vôbec preexponovaný. Na nížinných, južných oblastiach Maďarska, sú zimy omnoho miernejšie, a taktiež teplé jarné dni tu prichádzajú skôr. Vegetácia tam rastie rýchlejším tempom ako u nás, a preto sa často stáva, že už začiatkom mája je repka, obilie či ďatelina tak vysoko, že znemožňujú poľovačku na srnca.
Ďalším faktorom je obrovská rozloha maďarských poľovných revírov, spravidla to nebýva menej ako 6000 ha obyčajne je to od 9000 do 12 000 ha. Tejto rozlohe a úživnosti poľovného revíru je samozrejme prispôsobený aj plán lovu. Nie je ničím neobvyklým, že sa v takých poľovných revíroch loví viac ako päťdesiat kusov trofejovej srnčej zveri.
Ak by som sa pokúsil určitým spôsobom spriemerovať, resp. štatisticky vyjadriť pomer srnčej zveri, ktorá mala vytlčené a vyfarbené parožie už v prvej polovici apríla, tak by to bolo určite 85 % z celkového počtu kusov, ktoré som mal možnosť pozorovať. Z nevytlčených srncov to boli v drvivej väčšine mladé kusy, ktoré boli v druhom roku života. Tieto kusy však nie sú objektom poľovačky, a preto to nie je problém.
Navyše, každý poľovný revír v Maďarsku musí mať profesionálneho hospodára, ktorý dôverne a veľmi podrobne pozná celý poľovný revír. On je zodpovedný za plán lovu a odstrel lovných kusov srnčej zveri. Pomáhajú mu poľovní sprievodcovia, ktorí majú vždy na starosti určitú časť poľovného revíru, referujú počty, telesnú kondíciu a trofejovú vyspelosť jednotlivých srncov. Pozorovanie a hodnotenie parožia, ktoré je ešte v lyku, tu začína už v prvom marcovom týždni, pravidelne sa opakuje a jednotliví sprievodcovia tak dokážu odpozorovať, kde si jednotlivé srnce nakoniec nájdu svoje teritórium.
 
Zahájenie poľovnej sezóny na srnca patrí v Maďarsku k jednému z najkrajších a najvzrušujúcejších období. Samozrejme prednostne sa lovia staršie kusy a výradové kusy, lepšie a silnejšie kusy, aj keď v kulminácii trofeje, sa nechávajú až do srnčej ruje.
 
Systém poľovačky je kombinovaný, posliedka aj postriežka. Na otvorených pláňach a lúkach sa často prepravujeme autom a potom sa k danému kusu „napiršuje“.
Streľba je zväčša na väčšiu vzdialenosť 150 až 200 m i viac. Odporúčam preto skôr menšie a výkonnejšie kalibre ako napríklad 22-250 Remington, 243 Winchester alebo 6,5x55 mm.
V poľovných revíroch kde sú menšie lesíky, či remízky kombinované s mokraďami je zasa možné sadnúť si na posed.
Maďarsko má množstvo riek, riečok, závlahových kanálov, rašelinísk a močiarov. Tieto miesta srnce veľmi obľubujú a v podvečer sa tam často odohráva nádherné predstavenie v podobe promenády niekoľkých kusov srnčej zveri. Výhodou je aj to, že v apríly nie sú také horúce dni ako v letných mesiacoch a srnčia zver vychádza von za relatívne dobre viditeľnosti.
 
Celkovú atmosféru poľovačky dokonale dokresľuje štýlové ubytovanie v poľových domoch, ktoré sú priamo v poľovnom revíri. Poľovník si tak môže vyraziť na „pirš“ priamo z poľovnej chaty a po poľovačky si dať občerstvenie a dobrú kávu priamo na verande chaty.
Toto miesto býva často dejiskom živých diskusií, kde sa všetci delia o svoje zážitky z poľovačky.
JUDr. Miroslav BILSKÝ, DiS.
 
vychází v 7:49 a zapadá v 16:34 vychází v 15:46 a zapadá v 7:03 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...