Časopis Myslivost

Duben / 2018

Škody zvěří na polních plodinách a trvalých travních porostech

Myslivost 4/2018, str. 26  Jan Štrobach, Jan Mikulka, Antonín Machálek, Hanka Smutná
Škody působené zvěří postihují zemědělce od nepaměti. Jak je patrno z historie, zemědělci, nebo spíše rolníci, to neměli vždy jednoduché, jelikož zájmy šlechty musely být na prvním místě. Významnější ochrany polních plodin se rolníci dočkali až v době panování Marie Terezie a jejího syna Josefa II., kteří dokázali za pomoci celé řady nařízení významně snížit stavy nejen černé zvěře, a zajistit obživu pro stále narůstající počty obyvatel monarchie.
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
vychází v 5:50 a zapadá v 20:08 vychází v 13:30 a zapadá v 3:36 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...