Časopis Myslivost

Prosinec / 2018

Stromy a keře pro zvěř

Myslivost 12/2018, str. 30  Martin Mohelský
Stromy a keře mají bezpochyby po nutriční stránce zcela jiný význam než zelená píce z políček, trvalých porostů a pastvin. Kromě toho, že poskytují zvěři kryt a stín, významně doplňují zejména plochou zemědělskou krajinu. Mohou vytvářet účinnou a celoroční ochranu proti erozi, zpevňovat břehy vodotečí, náspů nebo teras. Pásy křovin a skupiny stromů i keřů jsou ideálním útočištěm pro zajíce, bažanty a koroptve. Potravní nabídka složená z pupenů, listů, větviček kůry, doplněná bylinami ze spodního patra jsou zásadním oživením polních ploch hlavně v oblastech s intenzivní rostlinnou výrobou. Bažantnice a jejich bezprostřední okolí se bez nich neobejdou. Poskytují bažantům úkryt nejen bažantům, ale také hmyzu. To je vedlejší potravní efekt kromě bohaté nabídky plodů.
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
vychází v 5:08 a zapadá v 20:46 vychází v 22:32 a zapadá v 6:24 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...