Časopis Myslivost

Únor / 2018

Pomůže Ministerstvo zemědělství myslivcům s drobnou zvěří?

Myslivost 2/2018, str. 24  Petr Marada
Začněme s biopásy! V minulém čísle časopisu Myslivost bylo pojednáno o Roundupu, jeho problematičnosti a vlivech na drobnou zvěř. Bylo poukázáno též na související postoje a aktivity Ministerstva zemědělství (dále jen MZe); to, co ministerstvo skutečně díky své politice provádí, o čem hovoří a co zamýšlí. V článku bylo též nastíněno, co by mohlo (jaké aktivity) drobné zvěři pomoci a jaký postoj k tomuto zaujímá Českomoravská myslivecká jednota. ČMMJ se rozhodla, že o tom, jak pomoci drobné zvěři, vytvoří dokument, který se bude jmenovat Strategie na léta 2018 až 2030 pro hospodaření s drobnou zvěří. Na základě této strategie bude dále žádáno o spolupráci s jednotlivými ministerstvy, především zemědělství a také životního prostředí.
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
vychází v 5:12 a zapadá v 21:00 vychází v 13:00 a zapadá v 0:09 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...