Časopis Myslivost

Červen / 2019

Možnosti využitia genetických metód v umelom odchove hlucháňa hôrneho.

Myslivost 6/2019, str. 40  Peter KLINGA, Diana KARAJMEROVÁ, Vlastimil NOVÁK, Ladislav PAULE
Význam a množstvo umelých odchovov s cieľom zabrániť vyhynutiu druhu alebo populácie narastá so stúpajúcou antropizáciou a klesajúcou biodiverzitou. Napriek vysokým nákladom a množstvu práce potrebnej na zriadenie a fungovanie chovu a zabezpečenie dostatku vhodných biotopov často zabúdame na otázky týkajúce sa zachovania genetickej premenlivosti a určitej miery životaschopnosti druhu alebo populácie. Menšia pozornosť je venovaná posúdeniu dlhodobej životaschopnosti obnovovanej populácie a kvality biotopu s ohľadom na možnosti migrácie.
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
vychází v 7:18 a zapadá v 16:12 vychází v 22:52 a zapadá v 13:17 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...