Myslivecký spolek Vilém Ktiš
 
bgHeader
Myslivecký spolek Vilém Ktiš
Adresa: Ktiš 11 , 384 03
Telefon:602 520 939 - předseda František Bukovský
Email:frantisek.bukovsky@gmail.com
Web:www.myslivost.cz/msktis
Domů

 

                          

Červenec v honitbě

Červenec v honitbě
Koncem července, a zejména pak v srpnu probíhá v naší zemědělské krajině sklizeň obilovin. Nejen zvěři, ale i dalším volně žijícím živočichům se v průběhu velmi krátké doby radikálně změní jejich životní podmínky. Za koly kombajnů a dalších zemědělských strojů se jinak úživná krajina mění v poušť, v níž chybí základní životní podmínky – tedy klid, kryt a potrava.
Čas žní je tak signálem k zahájení myslivecké péče o zvěř. Na zvěřních políčkách osejeme podzimní směsky, čímž přispějeme ke zvýšení úživnosti honitby. Na loukách sečeme otavu a věnujeme maximální pozornost jejímu kvalitnímu usušení a následnému uskladnění.
Bažantům do zásypu předkládáme pozadky, plevy, sklizňové odpady, obohacené o semena jiných rostlin nebo zlomkové obilí. Včasným přikrmováním předejdeme roztoulání bažantů po okolí. Zajíce v této době přikrmujeme především dužnatým krmivem (řepa, mrkev). Při zajišťování krmivové základny využijeme spolupráce se zemědělskými podniky a zužitkujeme každou možnost pro zajištění dostatečného množství krmiva na zimu. Krmivo dobře uskladníme a zajistíme před znehodnocením hlodavci, hmyzími škůdci, plísněmi či vlhkostí.
I když je v tomto období většinou dostatek jadrného materiálu, není vhodné jím plýtvat a sypat jej ve velkém množství na „hromady“ pro černou zvěř. Jednak má černá zvěř v tomto období stále dostatek atraktivního krmiva a jednak vlhké a teplé počasí způsobí rychlé znehodnocení krmiva, jeho zapaření, zplesnivění a intoxikaci houbovými či plísňovými chorobami.
V srpnu se kromě péče o zvěř můžeme věnovat také intenzivněji lovu. Od 1. 8. začíná doba lovu zvěře vysoké, mufloní, jelena siky, dospělé zvěře černé nebo holuba hřivnáče. Od 16. 8. pak dále zvěře daňčí, siky Dybowského a všech našich husí. U jmenovaných druhů spárkaté zvěře se věnujeme průběrnému odstřelu samců I. věkové třídy a nevodících samic.
U srnčí zvěře probíhá v první dekádě srpna ještě říje. Toto období využijeme k lovu dospělých trofejových srnců. Později v srpnu nebo v září je jejich lov obtížnější. Na strništích je poměrně solidní viditelnost i bez měsíčního svitu. Jasné srpnové noci jsou ideální k lovu černé zvěře. Volné pokosené plochy nám umožňují dobré obeznání zvěře, její přečtení a provedení bezpečného odstřelu.
V zemědělské krajině je po sklizni kultur větší přehled, což nám umožní udělat si objektivnější obraz o stavu drobné zvěře v honitbě a případně po dohodě s držitelem honitby a orgánem státní správy myslivosti dříve vypracovaný plán upravit. Myslivecký hospodář v průběhu srpna připraví organizaci prvních společných lovů na divoké kachny, vede běžné záznamy mysliveckého hospodaření v honitbě a podle dispozic orgánů státní správy podává hlášení.                                                               
 


kalendář jmen

přesný čas 

 


 

 
 

pojistovna-pojistovna.cz