MS Rychnov na Moravě
 
bgHeader
MS Rychnov na Moravě
Adresa: 569 34 Rychnov na Moravě
Email:ms.rychnov@email.cz
Web:www.myslivost.cz/msrychnov
MS Rychnov na   Moravě
IČ: 49328727

číslo účtu
260021246 / 0300
banka: ČOB a.s.

kontakt:

Tomáš NOVÁK - předseda mysliveckého spolku
tel. 776808823

Vladimír ŠNAJDR
místopředseda
tel. 732932093


Myslivecká chata

Myslivecká chata a její historie.

V roce 1973 uzavřelo dříve ještě Myslivecké sdružení nyní již Myslivecký Spolek Rychnov na Moravě a Státní statek Moravská Třebová smlouvu o dočasném užívání pozemku spojenou s prodejem budovy, bývalé drůbežárny stojící na tomto pozemku. V průběhu roku 1973 byly na budově provedeny nezbytné stavební úpravy, tak, aby nemovitost sloužila pro potřeby a vyžití členů MS. V roce 1997  byl pozemek pod mysliveckou chatou převeden na PF ČR spolu s dalšími nemovitostmi, čímž připadl do vlastnictví státu z důvodu zániku organizace. Pozemek pod chatou, dále využíval myslivecký spolek na základě nájemní smlouvy s PF ČR. V roce 2007, byla nájemní smlouva s PF ČR ukončena na základě toho, že nemovitost přešla do vlastnictví MS.
      Od té doby, myslivecký spolek plně využíval zbudovanou chatu pro svoje potřeby. Vzhledem k tomu, že na této nebyla v průběhu několika let provedena žádná oprava, tak bylo v roce 2009 přistoupeno k opravě střechy a vnitřních prostor. Posuďte sami, jak se dílo podařilo. V roce 2012 bylo přistoupeno k opravě kuchyně  a její následné dovybavení. Dne 7.dubna 2012  byly provedeny terénní úpravy v okolí chaty MS.  Jednalo se o odvodnění placu, vykopání příkopu a vybudování nového  průjezdu cesty.  Uvedené úpravy pro nás nechala udělat obec, za češ jim děkujeme. Přiložená fotogalerie dokumentuje jednotlivé opravy a celkový stav chaty.
 
Blok informací levého panelu