MS Rychnov na Moravě
 
bgHeader
MS Rychnov na Moravě
Adresa: 569 34 Rychnov na Moravě
Email:ms.rychnov@email.cz
Web:www.myslivost.cz/msrychnov
MS Rychnov na   Moravě
IČ: 49328727

číslo účtu
260021246 / 0300
banka: ČOB a.s.

kontakt:

Tomáš NOVÁK - předseda mysliveckého spolku
tel. 776808823

Vladimír ŠNAJDR
místopředseda
tel. 732932093


Rybník MS

Rybník mysliveckého sdružení

Rychnovský rybník byl vybudován v šedesátých letech minulého století bývalým Státním statkem Moravská Třebová na pozemcích, které po roce 1967 bezplatně byly odevzdány do majetku státu. Po provedených restitucích v roce 1996  byl rybník uznán jako vodní plocha a bylo rozhodnuto, že se jedná o stavbu vodní nádrže, kterou nelze v restituci vydat, neboť se skládá ze dvou parcelních čísel různých vlastníků.  V roce 1997 byla část pozemků tvořící rybník převedena do správy PF ČR z důvodu zániku organizace, která na dosud na něm vykonávala právo  hospodaření. Myslivecký spolek se stal vlastníkem části rybníka v průběhu roku 2002, kdy od původních majitelů odkoupil pozemky na kterých se rybník nachází. Zbylou část rybníka má myslivecký spolek pronajatou od PF ČR.  Myslivecký spolek Rychnov na Moravě, po celou dobu existence rybníka na tomto provádí výkon práva myslivosti. U rybníka a na části vodní hladiny je  vybudovaná ohrada s  krmným zařízením, která slouží jako odchovna před vypuštěním kachen do volné přírody.  Prováděný chov ryb slouží k nekomerčním účelům. Od výlovu v roce 2013 je rybník vypuštěn z důvodu poškození hráze. I přesto, že je vydané stavební povolení na provedení oprav, tyto práce váznou na nedostatku finančních prostředku. Z tohoto důvodu, je zatím zprovoznění rybníka v bohužel v nedohlednosti.     

Fotogalerie

 
Blok informací levého panelu