Aktuality

ČMMJ vítá a podporuje zakotvení ústavního práva na zbraň

Jiří Janota - předseda ČMMJ. z.s. | Diskuzní fórum
ČMMJ vítá a podporuje zakotvení ústavního práva na zbraň
Prohlášení ČMMJ k  návrhu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. (ČMMJ), reprezentující většinu myslivců v ČR a podstatnou část legálních držitelů zbraní, vítá a podporuje nový návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb, který představilo Ministerstvo vnitra ČR dne 15. 12. 2016: "Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo za účelem ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot a podílet se tak na zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochraně územní celistvosti, svrchovanosti a demokratických základů České republiky. Podmínky a podrobnosti stanoví zákon.“
 
Vhledem k tomu, že zakotvení nového ústavního práva je jednoduše srozumitelné, a spočívá v jediném souvětí, vyniká jeho vysoce demokratický symbolický význam ve vztahu občan - stát, přičemž si uvědomujeme, že nezakládá žádné nežádoucí rozvolnění odborných a zdravotních podmínek stávajícího "běžného" zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, který je všeobecně odborníky považován za přísný, výborně vyvážený, dobře funkční, a jeden z nejlepších na světě vůbec.
 
V kontrastu se zhoršující se vnitřní i vnější bezpečnostní situací v Evropě, Česká republika disponuje pouze malými dlouhodobě podfinancovanými ozbrojenými silami - cca 20 tisíc vojáků, a policií - cca 40 tisíc policistů, přičemž síly, které jsou operativně k dispozici na zajištění bezpečnosti v terénu, nedosahují ani polovinu uvedeného. Vhledem k tomu, že počet myslivců je větší než počet vojáků a policistů dohromady, zakotvení ústavního práva na zbraň nepochybně přispěje k dosažení záměru ústavního zákona v oblasti vnitřní i vnější bezpečnosti a řešení krizových situací souvisejících s terorismem.
 
V neposlední řadě ČMMJ se znepokojením vnímá populisticky motivované tlaky ze strany EU na "řešení terorismu" formou novely Směrnice 91/447/EHS, o kontrole, nabývání a držení zbraní, která by měla nepřijatelným způsobem zpřísnit legální držení zbraní, zatímco nelegálního obchodu a použití zbraní pro terorismus se prakticky nedotkne.
 
ČMMJ se již dříve opakovaně vyslovila zásadně proti stávajícím netransparentním návrhům novely Směrnice 91/447/EHS, a plně podporuje Vládu ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Poslaneckou sněmovnu i Senát Parlamentu České republiky a Bezpečnostní radu státu, v jejich rovněž odmítavém postoji proti této směrnici. Rovněž vyjadřujeme naše obavy i do budoucna, kdy Evropská komise bude po dvou letech účinnosti Směrnice provedené změny posuzovat, a případně se bude Směrnice opět novelizovat, takže může dojít k dalšímu omezení legálních držitelů zbraní formou postupných restrikcí v několika krocích.
 
V této souvislosti vnímáme návrh českého ústavního zákona jako vhodnou právní bariéru hájící vlastní bezpečnostní zájmy České republiky a zabraňující kontraproduktivnímu "odzbrojení" a přeregulaci legálních držitelů zbraní ze strany novely směrnice EU o zbraních.
 

Diskuzní fórum

ČMMJ vítá a podporuje zakotvení ústavního práva na zbraň > vize JUDr. Machaly, Zobrazit módy:  
User avatar
Member
Member
M.T. - 8.1.2017 0:49:06
   
vize JUDr. Machaly,
Před asi 3 roky jsem trochu jedovatě komentoval slova bývalého předsedy DR ČMMJ pana JUDr. Machaly, který napsal, že myslivci
tvoří vlastně "ozbrojenou složku". Tehdy mně toto vyjádření ve smyslu "ozbrojené složky" připadalo nemístné. Proto jsem se tehdy vyjádřil, že by myslivci ( cca 100.000 lidí s více než 150.000 dlouhých kulových zbraní a mnoha desítkami tisíc krátkých kulových zbraní) mohli vytvořit 10 divizí vyzbrojených lehkými zbraněmi, vytvořit útvary ostřelovačů s velice výkonnými zbraněmi, kvalitní optikou a při současném vybavení nočním viděním by minimálně jedna z divizí mohla být určena pro boj v noci. A neuplynuly ani 3 roky a myšlenku pana JUDr. Machaly vzalo ministerstvo vnitra s nejvyšší vážností dokonce jako součást návrhu ústavního zákona. Počkám, jak se vyjádří ministr obrany a velitel nejvyšší, případně jeho tiskový mluvčí. Navíc zatím není jasné, zda by bylo možné použít zbraně držené v osobním vlastnictví za účelem obrany jiných osob nebo dokonce k obraně země na principu d o b r o v o l n o s t i , nebo zda by se jednalo o p o v i n n o s t danou z á k o n e m . To, co se možná dalo komentovat před několika lety s nadsázkou ( a možná i lehkou ironií), se dnes stává skutečností. A to bez nadsázky, bez ironie a především bez legrace.

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 7:52 a zapadá v 16:28 vychází v 21:27 a zapadá v 9:57
 
Zpracování dat...