Aktuality

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
test Jan Vyvial
1 339 Ron Gordon
(19.1.2018 15:50:53 )

Co nového v Halali?

| Diskuzní fórum
Co nového v Halali?

Sešel se rok s rokem, co nového v Halali?

 
Opakovaně a neustále je mezi myslivci probírána činnost a aktivity HALALI, všeobecné pojišťovny, a.s., kde došlo před více než rokem k zásadní změně vedení. V posledním čísle Myslivosti roku 2016 jsem požádal o rozhovor nového předsedu představenstva, bavili jsme se o plánech a výhledech.
A protože rok utekl jako voda, opět jsem tedy zaklepal na dveře Ing. Vladimíra Sládečka a požádal ho, aby svůj první rok ve vedení Halali popsal a nastínil členům ČMMJ jaká je aktuální situace v naší myslivecké pojišťovně.

 
Naše roční působení v Halali můžeme rozdělit do několika oblastí. Jednou oblastí je vlastní pojišťovna jako taková, záležitosti, které se váží vyloženě k pojišťovnictví a pojišťování, kde se domníváme, že fungujeme v rámci pojišťovny vcelku úspěšně. Přišli jsme s aktualizovanými produkty pro naše klienty, všichni nakonec mohou produkty vidět nejen v inzerátech v Myslivosti, ale zcela bezprostředně mohou mezi těmito produkty volit právě nyní, v době placení členských příspěvků ČMMJ na další rok.
Jsme přesvědčeni o tom, že produkty jsou to zajímavé a pro mysliveckou veřejnost mají reálný smysl. V rámci nových produktů pojišťujeme i loveckého psa a další věci v běžném životě myslivce.
Ke konci listopadu, kdy přitom ještě máme před sebou celý měsíc prosinec, což je měsíc, kdy členové v největší míře platí příspěvky na další období, můžeme konstatovat, že je nových pojistek téměř dva tisíce. Tuto skutečnost považujeme za velmi pozitivní a úspěšný krok.
 

Jsou to tedy noví pojištěnci?

 
Jsou to naši stávající i noví myslivci, resp. pojištěnci, kteří ale využili nabídky nových a upravených produktů. Troufám si konstatovat, že vidí přidanou hodnotu v lepším pojištění a že třeba mají i větší prostor pojistit si psa nejen v rámci loveckých záležitostí, ale i v občanském životě. Věříme, že během měsíce prosince dojde k dalšímu nárůstu takových pojistek.
 

I když vím, že typy pojistek byly opakovaně inzerovány, přesto, prosím, popsal byste ony tři základní produkty?

 
My o produktech hovoříme více než půl roku, první část proběhla v polovině roku na výstavách Národní výstava myslivosti v Brně, Natura Viva v Lysé nad Labem, na Národních mysliveckých slavnostech na Ohradě a na dalších akcích. Byly to první vlaštovky, kdy jsme dali prostor našim členům, aby se nejen vyjádřili, ale mnozí hned využili nové možnosti a pojištění si sjednali.
Pro období roku 2018 je v skupinové smlouvě, kterou uzavírá pojišťovna s ČMMJ, možnost pojistit se ve třech různých produktech.
Ten klasický základ nazýváme MINIMUM, na to jsou myslivci léta zvyklí, kdy za 250 Kč mají základní pojistku pro výkon práva myslivosti.
Dalším typem je STANDARD, který stojí 200 Kč navíc, kdy kromě pojištění člena na odpovědnost a úraz při provádění myslivosti, je myslivec pojištěn i na úraz v běžném životě a u psa kromě odpovědnosti je pes navíc pojištěn na úraz a úhyn při provádění myslivosti.
Při variantě pojištění EXCLUSIVE, kdy stojí pojištění 700 Kč navíc, je už člen pojištěn na úraz a odpovědnost i v běžném občanském životě, a stejně tak pes.
Domnívám se, že tato paleta nabídky je první bonus, který přinášíme členské základně. Nutno podotknout, že nové produkty pro nás byly i skvělou příležitostí a důvodem, proč osobně navštívit okresní sněmy mysliveckých spolků, kde jsme měli prostor osvětlit novou strategii pojišťovny. V této cestě samozřejmě hodláme pokračovat i v dalších letech.
 

A je o nové typy pojištění opravdu takový zájem?

 
Z hlediska výsledků se dá říct, že je to úspěšná nabídka, protože už nyní máme téměř dva tisíce pojištěnců, kteří reagují na dva vyšší typy pojistného.
Rozšířili jsme ale i portfolio produktů v rámci lovu, více se pojišťují akce, záležitosti spojené s lovy, což je evidentně ku prospěchu Halali a jednotlivých pojištěnců, tedy mysliveckých spolků. V letošním roce se nám podařilo získat zakázku u Vojenských lesů a statků, s.p. ve výběrovém řízení a na další čtyři roky jsme uspěli pro pojištění výkonu práva myslivosti jejich zaměstnanců.
 

 

Určitě i já to musím pochválit, ale co další rozvoj? Jak jsem vás poznal, asi nespíte na vavřínech tohoto jednoho či dvou úspěchů.

 
Samozřejmě se nebráníme dalšímu rozvoji, bez toho není možné, aby šla pojišťovna kupředu. Připravujeme zcela nový web, v rámci něhož bude od nového roku prostor pro naše klienty, a tím nemyslím pouze mysliveckou veřejnost, ale řadu dalších klientů nemyslivců, uzavřít on-line pojištění domácnosti a nemovitostí. Mělo by to být v plné kvalitě a hlavně uživatelsky příjemné. Chceme konkurovat cenou a mít produkt jak ve standardu, tak i nadstandardu.
K tomu proto připravujeme další produkt, který bude z druhé strany spektra pojištění, bude to výrazně dražší produkt, ten ale budeme připravovat ke spuštění až v průběhu příštího pololetí a určitě budeme o tom informovat na stránkách Myslivosti. Momentálně hledáme partnery, máme nabídky od velkých makléřských společností, vyjednáváme s nimi o spolupráci, měli bychom mít na stole zajímavý produkt, který bude splňovat parametry na pojištění odpovědnosti v občanském i praktickém životě pro klientelu, která chce být kvalitně a dobře pojištěna.
 

Ale všichni víme, že nám členská základna stárne, členové i odcházejí, klesá tak i počet členů

- pojištěnců ČMMJ. V této souvislosti mne napadá otázka, zda se vám zvyšuje podíl nečlenů ČMMJ?
 
Mohu říci jednu zásadní a podstatnou informaci nejen pro naše členy, ale i pro naše možné zákazníky nečleny a z nemyslivecké veřejnosti - po dlouhých letech se podařilo zastavit propad na vybraném pojistném. Při nástupu do našich funkcí jsme měli na stole pro rok 2017 očekávání dalšího poklesu členské základny a další úbytek na pojistném někde k hranici 18,5 milionu korun. Máme velmi dobrý pocit z toho, že atakujeme hranici 20 milionů korun vybraného pojistného. Je to poprvé po dlouhé době, kdy se pokles pojistného nejen zastavil, ale dochází k navýšení oproti minulému období. Je to podmíněno novými produkty pro myslivost a tím, že vytváříme nové příležitosti v korporátním pojištění.
 

To znamená v překladu, že jste začali oslovovat více firmy a obchodní společnosti?

 
Ano, oslovujeme tyto subjekty a korporátní segment hodláme výrazně v příštích letech navýšit. Tady vidíme obrovský prostor pro pojišťovnu do budoucna. Je to nabídka nejen pro naše klienty - myslivce, kteří mají firmy a možnost pojišťovat majetek firmy a odpovědnost u nás, ale protože chceme spolupracovat s velkými makléřskými domy, otevírá se nám velký prostor, abychom nabídli naše kvalitní produkty v podnikatelské sféře i mimo okruh myslivců a myslivosti. Výhodou pro nás je snad i to, že myslivci jsou všude v celé společnosti, mezi majiteli a managementem řady firem, budou-li spokojeni se svým osobním pojištěním, určitě zauvažují o pojištění v rámci svých podnikatelských aktivit. Dnes už máme první vlaštovky, máme na stole první pojistné smlouvy se soukromými firmami a vstupujeme i do spolupráce s dalšími pojišťovnami jako je SLAVIA nebo Hasičská vzájemná, to je pro nás určitý prostor pro rozvoj činnosti.
 

Chápu-li dobře, tak je už pryč doba, kdy hlavním a základním byli pojištěnci od ČMMJ...

 
Ano, dosud to bylo postaveno na tom, že jsme měli skupinovou smlouvu s ČMMJ, která tvořila 95 % pojistného kmene. A to se nyní rychle mění, určitě to urychlí i spuštění nového webu s on-line pojištěním, jakmile začneme on-line pojišťovat, tak se začnou objevovat pojistky nejen myslivců, ale i běžné občanské veřejnosti, která si spočítá, že nabízíme zajímavou pojistku. Bude se nám zvyšovat počet pojistek, a to také z řad běžné veřejnosti. A samozřejmě korporátní sektor je pro nás klíčový z hlediska postavení pojišťovny a posunu směrem kupředu.

... nechcete se spoléhat jen na členy ČMMJ...

 
Ale ne, tak to není, že bychom nějak méně dbali na myslivce, členy ČMMJ, to vůbec ne. Dá se říci, že stavíme pojišťovnu na jednoduché trojnožce, jedna noha je ta klasická, balík myslivosti, ať už je to skupinová smlouva s ČMMJ, nebo různé pojistky psů, společných loveckých akcí, to je pro nás určitý balík pojištění, který chceme nejen udržet, ale i postupně navyšovat.
Stále máme také nemalý počet myslivců, lovců, kteří nejsou členy ČMMJ, a nejsou tedy u nás pojištěni. To číslo se může pohybovat kolem 15 000 osob, které bychom rádi oslovili ať už inzercí, nebo dobrým příkladem a zkušenostmi od už pojištěných myslivců, domníváme se, že naše podmínky pro myslivce jsou velice dobré. Pro vaši informaci, nečlenů ČMMJ máme pojištěných asi 1600, což opět narostlo za rok oproti minulosti o nějakých 250 pojištěnců.
Snad tedy i v tomto momentu je vidět určitý posun, že o sobě pojišťovna dala v roce 2017 vědět. Přitom víme, že jsou tu konkurenční pojišťovny, které podobný produkt nabízejí, ale domníváme se, že náš produkt je o něco zajímavější a komplexnější.
Druhá noha bude retail, bavíme se o občanech, o veřejnosti, to bude především otázka on-line pojištění na webu. Jak jsem řekl, je to zatím první vlaštovka, budeme připravovat další produkty, abychom portfolio navýšili, aby byl prostor pro naše klienty si vybrat z širší nabídky pojištění. Zacílíme na celou škálu populace, která by mohla začít uvažovat, že Halali je pojišťovna, u které mohou mít svůj majetek pojištěn. Tyto produkty budou samozřejmě zajímavé i pro myslivce.
No a třetí nohou je korporátní sektor, ať už jsou to firmy stávajících členů, řada myslivců podniká, pohybuje se v podnikatelské sféře a potřebuje mít řadu svých aktivit pojištěnou. Tady chceme nabízet pojištění majetku i odpovědnosti. V pojištění odpovědnosti jsme poměrně silní, je to klíčový produkt, který pojišťovna dlouhá léta nabízí.
Jsme slušně zajištění, pro další období budeme posilovat zajistný kmen, ať už to bude zajišťovna německá, švýcarská či rakouská. Budeme mít zajištění na hlavní produkt, na myslivost, výkon práva myslivosti, stejně tak na odpovědnost v majetkovém pojištění.
 

Ještě jsme nezmínili zahraniční lovce, jak tento produkt se rozvíjí?

 
Jsme přesvědčeni o tom, že je to produkt velmi zajímavý, domníváme se, že dříve jsme asi podcenili reklamu, protože v letošním roce máme u tohoto produktu nárůst o téměř 300 tis. Kč, přehoupneme se přes milion korun pojistného, což není nezajímavé a je samozřejmě vyšší než v předchozích letech. Nabízíme toto pojištění jak prostřednictvím inzerce v Myslivosti, tak samozřejmě využíváme jednotlivých lovců, kde je prostor pro pojišťování v příhraničních oblastech, spolupracujeme s novými partnery z řad loveckých agentur, kteří organizují řadu zahraničních lovů a společných loveckých akcí, kde se nabízí i prostor pro pojištění konkrétní lovecké akce, tím pádem i zahraničních lovců.
 

Ale to také závisí na rychlosti a kvalitě plnění z vaší strany...

 
Ano, vše musí navazovat na plnění z jednotlivých pojistných událostí, můžeme se hrdě postavit k tomu, že jsme pojišťovna, která velice dobře plní a plní včas, tam nemáme žádný problém.
 

Jak tedy vlastně probíhá likvidace pojistných událostí?

 
O likvidaci pojistných událostí se v naší pojišťovně starají dva zkušení likvidátoři. Mohu zcela jednoznačně konstatovat, že v momentě, kdy jsou doloženy veškeré potřebné doklady, je pojistná událost do týdne proplacena.
 

A co tvoří největší díl pojistných událostí? Kolik taková událost vůbec stojí?


Převážnou část událostí tvoří úrazy při provádění výkonu práva myslivosti. Největší finanční zátěž představují škody na zdraví z pojištění odpovědnosti, kde vyplacené částky mnohdy přesahují hranici jednoho milionu korun.
 

Kolik jste za jednu událost vyplatili v minulosti nejvíce?

 
Zatím jsme nejvíc na jedné pojistné události vyplatili 7,5 mil. Kč a ještě to není zcela konečná částka. Potvrzuje se, že otázka bezpečnosti při manipulaci se střelnými zbraněmi a upozornění na maximální bezpečnost na loveckých akcích není žádnou frází. Bohužel máme zkušenosti s pojistným plněním, a to nejen u zraněných, ale i usmrcených.
 

Můžete uvést i nějakou kuriózní pojistnou událost?

 
Jedna je z loňské zimy. Myslivec, vášnivý fanoušek biatlonu v neděli smažil kančí řízky a zaujatě vedle v obýváku sledoval přímý přenos z mistrovství světa. Při dramatickém dojezdu závodu úplně zapomenul na řízky a radost z medailového umístění mu zkazil až hustý kouř valící se z kuchyně. Následným požárem byl zničen sporák, digestoř a i velká část vybavení kuchyně, o řízcích nemluvě. Naštěstí hasiči dorazili včas a požár lokalizovali, pojišťovna pak poskytla finanční plnění k odstranění vzniklých škod, protože myslivec měl domácnost pojištěnou u HALALI.
 

V okresních mysliveckých spolcích je řada střelnic, mysliveckých budov, chat apod., jak v tomto směru se jeví vývoj pojištění?

 
Nemalou část těchto nemovitostí, přesněji řečeno řadu pojistných smluv, máme ve svém portfoliu. V průběhu loňského roku jsme absolvovali jednání naprosté většiny okresních sněmů, byli jsme účastni na řadě krajských koordinačních rad, povědomost o Halali snad přešla hlouběji do povědomí myslivecké veřejnosti. V podstatě je to hlavně otázka vysvětlování nových produktů nebo jednoznačné informovaní o tom, kde se pojišťovna pohybuje a kam směruje. Myslím, že už jsme pohled změnili, většina myslivců vnímá zásadní změny, kterými Halali prošla, vnímá nové produkty, byli jsme viděni na výstavách, na okresních sněmech, zodpověděli jsme nemalé množství dotazů, které se vázaly jak k pojištění, tak k celé problematice Halali. I z hlediska toho, jak se podařilo zastavit pokles pojistného kmene, je to důkaz, že naše opatření fungují a jdeme správnou cestou.
 

Když se bavíme o mysliveckých spolcích, pamatuji doby, kdy základem pojišťovny byli tzv. příkazníci, což byli jednatelé okresních mysliveckých spolků, kteří měli shánět klienty. Jak dalece v tomto směru postupujete? Kolik máte vašich pracovníků v terénu a vede i nadále cesta přes okresní myslivecké spolky?

 
Je to jedna z cest, ale bude trošku problém v jednostrannosti přístupu k myslivecké veřejnosti. Zde samozřejmě chceme využít schopnosti mnoha našich partnerů, kteří na okresech v pozici jednatelů jsou. Měli jsme školicí den, proškolili jsme většinu z jednatelů, řada z nich vnímá změny pozitivně, náš zájem je spolupracovat s jednateli i nadále, pokud to jde.
Z hlediska rozvoje pojišťovny musíme ale jít i další cestou, kterou je spolupráce s makléřskými společnostmi, které jsou schopny oslovit nejen veřejnost, ale i firmy a lidi v podnikatelském sektoru a nabízet nejen pojištění spojené s myslivostí, ale i pojištění majetku, odpovědnosti a dalších věcí. Tedy vytváříme skupinu partnerů, kteří budou realizovat naše zájmy v korporátním pojištění, ať už se bavíme o pojištění nemovitostí a odpovědnosti či dalších produktech.
 

Bohužel ale lidé neumí někdy pozorně číst, sám jsem byl kontaktován několikrát, jak je to s pojištěním spolků, kde je více než 80 % členů ČMMJ. Zavedli jste totiž nové pojištění loveckých akcí a mnozí si asi myslí, že se to původní pojištění zrušilo. Jak je to tedy s tímto druhem pojištění?


 
Zde si dovolím odpovědět přesnou citací z uzavřené skupinové smlouvy mezi HALALI, všeobecná pojišťovna a. s. a ČMMJ, z. s.
V článku Ill. Smlouvy v bodě 2. Pojištěnými jsou též osoby starší 15 let, které nejsou členy ČMMJ:
a) Pokud byly jmenovitě pozvány nebo k práci smluvně sjednány, to vše za podmínky, že držitel či nájemce honitby je členem ČMMJ nebo v kolektivu držitele či nájemce honitby je minimálně 80 % členů ČMMJ
b) Pokud byly na akci pozvány nebo jejichž účast vyplývá ze zvláštních předpisů, popřípadě jiné osoby, jde-li o akci pořádanou s přístupem veřejnosti.
 
Takže chápu dobře, že těch 80 % nadále platí, novým produktem vlastně nově vycházíte vstříc těm mysliveckým spolkům, kde není 80 % členů CMMJ. A druhá výhoda je v tom, že se dá jednorázově pojistit konkrétní lovecká akce na konkrétní účastníky akce?
 
Ano, nový product, pojištění společného lovu, je určen mysliveckým spolkům, které nesplňují podmínku 80 % členů v ČMMJ. Povinné pojištění je pojištění odpovědnosti pořadatele společného lovu, dále je volitelné pojištění úrazů účastníků společného lovu a pojištění loveckých psů na společném lovu. Lze také pojistit zahraniční lovce.
 

A umíte připravit opravdu speciální jednorázové pojištění na nějakou specifickou loveckou akci? Když s dovolením přeženu - kdyby za vámi přišel myslivecký spolek, že chce dělat naháňku pro 150 Japonců a k tomu půjdou plavat do bazénu a skákat padákem, tak můžete ušít speciální pojistku na tuto konkrétní akci?

 
Ano, je to sice extrémně přehnaný požadavek, ale takto volně se to dá říct, vycházíme vždy ze standardních obchodních pojistných podmínek, které máme, ale samozřejmě platí, náš zákazník, náš pán. Je to vždy záležitost jednání s klientem a nalezení optimálního řešení, umožňují-li nám to naše podmínky. I to je výhoda malé pojišťovny, že je dosti flexibilní.
 

Opět se nemohu nezeptat na choulostivé téma jménem budova v Jungmannově ulici...

 
Je to stále poměrně živé a nevděčné téma, nicméně informace poskytujeme pravidelně, jsem často účastníkem Myslivecké rady, také na Sboru zástupců jsem podával informace o vývoji. Nicméně krátce k nemovitosti - v letošním roce proběhlo soudní řízení, týkající se výpovědi smlouvy o nájmu Dev Clubu. Musím bohužel konstatovat, že v prvoinstančním rozhodnutí soudu nejsme ti šťastní, Dev Club se žalobou uspěl, což pro nás znamená, že jsme nyní ve fázi odvolání k vyšší soudní instanci a předjímat rozhodnutí odvolacího soudu nelze. Některé kroky našich předchůdců nebyly nejšťastnější, což bohužel rozhodnutí prvoinstančního soudu potvrdilo.
V případě, že se i u odvolacího soudu toto potvrdí, soud prohrajeme a můžeme očekávat požadavek na náhradu škody. Pokud k tomu dojde, tak budeme platit finanční náhradu. Co si budeme nalhávat, pokud bude potvrzeno soudem, že výpověď nebyla v souladu s právem, tak nám nezbývá nic jiného, než vymáhat škodu po minulých členech vedení, kteří výpověď takovým nešťastným způsobem zrealizovali.
 

A s tím asi souvisí, že už na červnovém Sboru zástupců bylo oznámeno, že bylo v tomto slova smyslu podáno trestní oznámení a šetření je v rukou policie...

 
Otázka není přesná. Trestní oznámení je podáno v návaznosti na výsledky hluboké komplexní analýzy spojené s nemovitostí Jungmannova 32/25. Našimi právními poradci jsme byli velmi důrazně upozorněni na skutečnosti nasvědčující podezření na spáchání trestního činu porušení povinnosti při správě cizího majetku dle ust. § 220/221 zákona 40/2009 Sbírky, trestního zákona.

Jste pojišťovnou ČMMJ a přispíváte taky do rozpočtu, vzhledem k výše řečenému lze tedy předpokládat i navyšování podpory vůči mateřské organizaci, resp. majitelům akcií?

 
Otázka jak a kdy a kolik přispějeme našim akcionářům není jednoduše zodpověditelná. Vše závisí na řadě věcí, které vstupují do procesu vytváření hospodářského výsledku a podnikání pojišťovny. Stali jsme se členem České asociace pojišťoven, což považujeme za hodně důležité, získáváme veškeré informace, které jsou potřeba pro rozvoj pojišťovny.
Nás v příštím roce čeká zavedení GDPR, vše kolem nařízení na ochranu osobních dat, málokdo se s tím dostatečně seznámil. My již k tomu máme poměrně velké množství informací, samozřejmě jsme už učinili mnoho kroků k tomu, aby pojišťovna postupně naplnila všechna nařízení. Je to složitá problematika, která se nevyhne nikomu, kdo pracuje s daty, u pojišťoven a bank obzvláště, přicházíme k citlivým datům.
Bude to proces, který nás velmi zatíží nejen organizačně, ale také finančně, vzhledem k tomu, že jsme pojišťovna s málo lidmi. Pro všechny je to velký kámen, změny v softwaru, problematika archivace dat, práce s daty nebude jednoduchá. Celý proces velice úzce komunikujeme s naším dodavatelem počítačového programu, na kterém funguje nejen naše pojišťovna. Celý řídicí systém, směrnice, vše se musí upravit, což není málo práce, to nebude pro nás jednoduché, máme připravené řešení, ale nebude to zcela levná záležitost.
Tak se oklikou dostávám k vaší původní otázce, cílem pojišťovny je realizovat nejen dobře pojištění pro své klienty, ale i zisk pro akcionáře. Cílem je pokračovat v rozvoji pojišťovny, navázat na konec letošního roku, kdy se podařilo zastavit propad, a po dlouhých letech máme nárůst pojistného. Mimochodem, pro příští rok si dáváme cíl nárůst 15 %, což je přes 3 miliony pojistného. Samozřejmě cíl není konečný, když se rozběhne on-line pojištění, podaří se nám realizovat pojistky v korporátním sektoru, tak je to cesta k tomu, abychom pokračovali v navyšování vybraného pojistného, a tím pádem v dalších letech byli schopni generovat zisk pro akcionáře a byli organizací, jež pro ně bude mít hluboký smysl.
 
Takže nezbývá než se nechat překvapit. V každém případě vám ale děkuji, že jste si nejenže udělal čas na rozhovor, ale že jste si vědom, že je třeba členům poskytovat služby, ale take informce o dění v pojišťovně. Proto vám nejenom přeji úspěšný rok 2018, ale už se take těším na další bilanční rozhovor o dění v naší myslivecké pojišťovně.
 
Máme zde konec roku a vstup do dalšího, který nám všem přinese řadu krásných zážitků, a jak už to bývá, i nějaké to zklamání. Já bych rád touto cestou jménem celého kolektivu společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. poděkoval za důvěru všem našim klientům, partnerům a přátelům a popřál jim vše nejlepší v novém roce.
Těšíme se na další spolupráci se všemi stávajícími i budoucími klienty. S pozdravem Myslivosti Zdar!
 
připravil Jiří KASINA

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 5:55 a zapadá v 18:19 vychází v 22:43 a zapadá v 7:55 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...