Aktuality

Diskuzní fórum

Jak dále s vlky? > vlci, Zobrazit módy:  
User avatar
Member
Member
M.T. - 30.5.2018 9:55:16
   
vlci,
Objevují se zprávy ( mezi myslivci i nemyslivci), že vlci začínají plnit svoji "úlohu", kterou jim přisuzují především ochránci přírody a ekologové. Dochází tedy nejenom ke strhávání ovcí a mladého skotu na Broumovsku a v oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří. V některých oblastech, údajně právě na Broumovsku, se prý již "pustili" i do mufloní a mladé jelení zvěře. Tyto zprávy však nejsou z veřejně dostupných zdrojů. Mufloni, kteří mají tamtéž v jedné, raději nejmenované, honitbě rekordní světové trofeje, budou tedy v ohrožení jako první. Málo platné, muflon je ovce. Beran se prý "postaví" v ohrožení života třeba i vlkovi. A jak dopadne, je předem jasné. A z tlupy mufloní zvěře prý dokáže smečka během několika minut strhnout i několik kusů. Zatím prý ale v této oblasti "operuje" jenom jedna smečka 5-6 vlků. A letos, jak jsou dostupné zprávy, se smečka rozrostla o další jedince. Vypadá to tedy, že se vlkům u nás daří a začínají úspěšně plnit svoji "úlohu".
A co bude s jelení zvěří? Nejspíš ji začnou vlci kromě strhávání "prohánět" a tato bude migrovat i do nižších poloh. Ale to je jenom moje úvaha. Je i toto záměr ochránců přírody a ekologů?

Jak dále s vlky?

| Diskuzní fórum
Jak dále s vlky?
Zemědělský výbor poslanecké sněmovny ČR měl na programu 9. jednání problematiku škod páchaných vlky na hospodářských zvířatech v České republice.

Na jednání byli přizváni zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a poškození chovatelé.

Úvodem vystoupil starosta Vernéřovic, který vysvětlil problematiku a upozornil na zkušenosti ze zahraničí, kde náhrady za škody způsobené vlkem překročili 544 milionů za rok 2017, a vlci zde zabili 11 761 ks ovcí, koz a dalšího dobytka. Uvedl, že Broumovsko je kulturní krajina, kterou ročně navštíví 350 000 turistů, a vlk by do této krajiny patřit neměl, vzhledem k tomu, že mimo jiné krajina Broumovska není příliš zalesněna. Tyto informace členové Zemědělského výboru obdrželi v pracovních materiálech.

Dále se ujal slova zástupce MŽp, náměstek ministra Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., který zdůraznil, že vlk je dlouhodobě kriticky ohrožený živočišný druh, jeho statut je dán legislativou a bude snaha udělat veškerá preventivní opatření k zamezení vzniku škod. V momentě, kdy toto nebude fungovat a situace bude neúnosná, tak přijdou výjimky na regulaci. Vědom si špatného způsobu vyplácení uvedl, že by měla přijít změna vyhlášky. Vypracovává se strategie managementu vlka, k této problematice budou přizváni odborníci a spolky jako ČMMJ.

Zástupce MZe uvedl, že se řeší důsledky konfliktů a vyplácené kompenzace nestačí na obnovu stáda.

Členka Zemědělského výboru, paní Margita Balaštíková, uvedla, že vlk z divoké populace se takto nechová, nepřechází bez povšimnutí stopu člověka a neroztrhá 13-14 ovcí pro zábavu, není to jeho přirozené chování. Je využíván nevhodný způsob odchování a výběr chovatelů. Stádo je po útoku ve stresu. MŽp vše řeší pozdě a situace se mu vymyká z rukou.

Ing. Marián Jurečka položil otázku, jaký je výhled MŽp do budoucna? Mžp nezvládlo například management vydry, kormorána. Kompenzace je 80 % jateční hodnoty, ovšem to je nedostačující, nezohledňují se další faktory, jako je chovná a plemenná hodnota. Nemluvě o újmě, kterou mají chovatelé při sbírání zabitých zvířat a obnovách chovu. Jaké parametry budou za 5-10 let a jaký bude cílový stav populace?

Ing. Jaroslav Faltýnek doplnil otázku, jestli kompenzace stačí? Přemnožili se nám kormoráni a řešení? Není. Co vlk? Bude to mít stejný scénář?

Starosta Vernéřovic zdůraznil, že 2 m vysoký plot, zakopaný 50 cm do země, či pastevecký pes není řešení.

Ředitel AOPK, RNDr. František Pelc, oponoval, že musíme brát pozitivní faktory návratu vlka, například regulaci spárkaté zvěře, která je přemnožená a způsobuje velké škody.

Chovatel reagoval, že je to složité, má povinnost hlásit senoseče, procházet pole a zachraňovat srnčata, ale na druhou stranu musí respektovat, že vlk je dobrý, protože reguluje jejich přemnožené počty.

Ředitel AOPK doplnil, že momentálně je pět doložených stabilních populací vlka na území ČR.

Jaroslav Faltýnek navrhl, že MZe a MŽp vypracuje nový způsob kompenzace. Doplnil, že si nedovede představit regulaci stavů drastickou metodou. Úkol řešit tuto problematiku bude mít podvýbor pro chovatelství, je potřeba tento problém posunout dopředu a nepřešlapovat na místě, novelizovat kompenzace, vzít v potaz plemennou hodnotu zvířat.

MŽp doplnilo, že možná regulace je vzdálená budoucnost, management vlka bude zveřejněn v druhé polovině letošního roku.

Poslanec David Pražák zmínil problematiku chřástala, kde není žádná regulace, a zdůraznil nemohoucnost MŽp aktualizovat situaci zvláště chráněných druhů.

Přesné usnesení bude v zápisu ze Zemědělského výboru:

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4712&z=11125

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 5:08 a zapadá v 20:46 vychází v 22:32 a zapadá v 6:24 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...