Aktuality

K povinnosti hlášení psů

Vladimíra Tichá | Diskuzní fórum
K povinnosti hlášení psů
Od 1. listopadu 2017 vstupuje v platnost požadavek novely Veterinárního zákona týkající se povinného hlášení chovaných psů.
Ustanovení novely Veterinárního zákona říká, že: „Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců (dospělé feny), je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných dospělých fen dosáhl 5 a více (§4 odst. 3 z. č.166/199 Sb.); Tato povinnost se nevztahuje na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodicích psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů. Za chovatele tvořící domácnost může oznamovací povinnost splnit jeden z nich".
 
Potřebný formulář je k dispozici na webu Státní veterinární správy (www.svscr.cz - činnosti, registrace, schválení, povolení, oznámení) a to jak pro písemnou formu tak pro hlášení on-line. 
 
Jen pro vysvětlení.  Z pohledu zákonů je termín chovatel vykládán jinak, než v kynologických předpisech.
 
Pro nás kynology je chovatel ten, kdo odchovává štěňata a má registrovaný název chovatelské stanice.
 
Podle zákonů je ale chovatel každý, kdo vlastní zvíře nebo je pověřen péčí o ně.
Takže hlásit by měl ten, kdo má doma 5 a více fen odpovídajícího věku.
 
Ustanovení se vztahuje na všechny psy (kromě v zákoně uvedených výjimek), a to bez ohledu na to, zda mají či nemají průkaz původu.
 
Oznamovací povinnost chovu pěti a více fen je vázána na domácnost, nikoli na majitele či držitele. Pokud je v jedné domácnosti chováno více fen, ač různých majitelů, jejich počet se v rámci jedné domácnosti sčítá.  Žije-li tedy v jednom bytě například 6 fen a každá má jiného majitele, hlášeny být musí. 
 
Z hlediska loveckých psů je určitě důležité vysvětlení, co je myšleno tím, že se probíraná povinnost na ně nevztahuje. Podle odpovědi ze Státní veterinární správy na vznesený dotaz: „Kritériem je zde lovecká upotřebitelnost, nikoliv pouze příslušnost k loveckému plemeni. Konkrétně se vychází z definice loveckého psa podle §44 odst. 1 zákona 449/2001Sb., Zákona o myslivosti: (1) Uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Potvrzení o složené zkoušce vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou".
 
Vladimíra TICHÁ
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 7:50 a zapadá v 15:58 vychází v 11:52 a zapadá v 21:54 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...