Aktuality

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
Jednání M.T.
1 321 M.T.
(8.3.2017 10:58:30 )

Myslivecké organizace se setkaly na půdě ČMMJ

-kas- | Diskuzní fórum
Myslivecké organizace se setkaly na půdě ČMMJ
Na pozvání předsedy ČMMJ Ing. Janoty se v úterý 7.3.2017 odpoledne sešli na sekretariátu ČMMJ zástupci mysliveckých organizací v rámci cyklu pravidelných setkávání.
Hlavními dvěma body byla spolupráce na letošních akcích a výstavách, a pak hlavně otázka společného postupu v rámci myslivecké politiky.
 
K prvnímu bodu vzešla domluva, že letošní Národní myslivecké slavnosti by se měly stát důstojnou a celostátní oslavou myslivosti a kromě regionálních okresních mysliveckých spolků by svým dílem do programové nabídky mohly přispět právě i jiné myslivecké organizace než ČMMJ. Je nanejvýš potřebné, aby v tomto smyslu organizace spolupracovaly a propagovaly myslivost jako takovou před nemysliveckou veřejností.
Podobná podpora a spolupráce by měla souviset jak s výstavou Natura Viva v Lysé nad Labem, tak s výstavou Silva Regina jednou za dva roky v Brně. Naopak ne dobře vnímaná je potřeba podpory Národní výstavy v Brně a českobudějovické Země živitelky.
Jak na schůzce zaznělo, pomalu by se měla rozbíhat i příprava velké mezinárodní výstavy trofejí v roce 2020, případně myslivecké části celostátní výstavy ke stoletému založení naší republiky v roce 2018.
 
Druhý bod týkající se myslivecké politiky uvedl Ing. Janota konstatováním, že se situace v ČMMJ začíná otáčet a organizace je připravena být suverénním a respektovaným partnerem při jednáních.
Současná novela zákona o myslivosti je ve stavu, kdy má MZe, jmenovitě i ministr zemědělství M. Jurečka, zájem dostat novelu do Vlády a následně k projednání v Poslanecké sněmovně ještě v tomto volebním období.
Ing. Janota zmínil i otázku financování myslivosti ze strany MZe, bude se jednat o vícero variantách pro příští období a snahou je získat vyšší finanční podporu. Ze strany MZe se neosvědčila forma alokování financí do myslivosti prostřednictvím krajských úřadů, ČMMJ bude požadovat nový systém na přerozdělování financí.
Stejně tak byla konstatována situace, kdy LČR získávají z pronájmů honiteb ročně asi 360 mil. Kč, ale do myslivosti, resp. honiteb se vrací jen kolem 11 mil. Kč.
 
Místopředseda ČMMJ Ing. Červenka zdůraznil, že nová MR změnila způsob jednání s úřady a státními orgány, snaží se vyvíjet větší tlak a argumentovat důrazněji. Pokud má stát zájem o udržení spolkové činnosti, musí více ČMMJ podporovat, všechna jednání je ale třeba odpolitizovat a ČMMJ musí vystupovat jako respektovaný partner.
 
V následné diskuzi Ing. Havránek (VÚLHM) konstatoval, že stejně tak je podfinancovaný myslivecký výzkum, hlavně ten aplikovaný, chybí propojení do praxe a finance na vyřešení praktických úkolů v honitbách.
 
Doc. Vach (Safari club) též konstatoval nedostatky v mysliveckém výzkumu, apeloval na potřebu propagace myslivosti a hlavně její obhajobu před veřejností. Myslivci a jejich organizace musí mít slovo při tvorbě zákonů a vyhlášek, musí konzultovat budoucí záměry v myslivosti a musí také spolupracovat při významných mysliveckých akcích.
 
Ing. Hanák (Myslivecká matice česká) zdůraznil, že je třeba se spojit a navzájem podporovat v takových situacích, jako je boj proti omezování držitelů zbraní, podpora by měla být průřezová všemi organizacemi a ČMMJ by měla s nimi více spolupracovat.
 
Ing. Řehák (Asociace profesionálních myslivců) konstatoval hlubokou krizi v myslivosti, neprofesionálně jsou obsazena místa řízení myslivosti na obcích s rozšířenou působností, nepracuje myslivecká rada ministra zemědělství a stále chybí koncepce myslivosti v ČR.
 
Ing. Plzák (Asociace soukromého zemědělství) zdůraznil nutnost řešení škod zvěří, přičemž konstatoval, že zvěř není přemnožená, jsou pouze zvýšené stavy. Vítá spolupráci a podporu a vzájemnou domluvu na řešení situace ve prospěch všech stran.
 
Vystoupili též zástupci Svazu mysliveckých sdružení v Lesích ČR, kteří sdružují sice jen 14 honiteb a asi jen 200 členů, ale celkem zastupují asi 300 honiteb pronajatých od LČR. Konstatovali, že ČMMJ se málo zajímá o členy v jejich honitbách, nijak je nechrání. Přitom by rádi přijmuli nové mladé členy, ale překážkou jsou vysoké finanční náklady spojené s neúměrnou výší nájmu za tyto honitby.
 
Plnou podporu spolupráci všech subjektů vyjádřili též zástupci Řádu svatého Huberta (Ing. Reňák) a Mgr. Drahota za Klub svatého Eustacha. Je potřeba všechna jednání odpolitizovat a začít s oslovováním již od nejmladších, vytvářet programy a propagaci pro mládež.
 
V následné delší diskuzi se všichni přítomní shodli, že v otázce škod zvěří a zvýšených stavů hlavně černé zvěře mají svůj díl zodpovědnosti ne jen myslivci, ale i zemědělci a lesníci. Pro řešení všech otázek do budoucna je třeba vytvořit koncepci myslivosti a shodnout se na hlavních úkolech a směrech do dalších let v české myslivosti. Vytvoření koncepce zaštítí ČMMJ jakožto nejsilnější myslivecká organizace, základní body koncepce, tzn. jakousi   koncepci budoucí koncepce, vytvoří skupina ve složení Ing. Řehák, Ing. Havránek, Doc. Vach a Ing. Hanák. Návrh předloží na dalším setkání s tím, že ČMMJ dá k diskuzi a dopracování v rámci svých odborných komisí. V dalším volebním období bude tato koncepce předložena k jednání s ministerstvem zemědělství.
 
 Zapsal J. Kasina

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Fotogalerie

vychází v 4:50 a zapadá v 21:12 vychází v 10:19 a zapadá v 0:16 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...