Aktuality

OMS Třebíč hodnotil

PhDr. Marie Nováková | Diskuzní fórum
OMS Třebíč hodnotil
Myslivecká rada OMS Třebíč svolala 25. 11. 2016 do svého kulturního zařízení členy všech komisí na hodnotící schůzi roku 2016.
Díky uzavření mostu přes řeku a složitější objížďce kolem města v době dopravní špičky se začátek schůze o několik minut posunul. Po zaplnění sálu pozdravil přítomné předseda OMS Vladimír Homolka a zahájil jednání. Přivítal hosty a vyzval předsedy jednotlivých komisí, aby zhodnotili svoji činnost a pochlubili se výsledky celoroční práce.
Jiří Jurka, předseda myslivecké komise, připomněl uspořádání chovatelských přehlídek v regionu Třebíč a poděkoval uživatelům honiteb za sběr čelistí selat černé zvěře. Chlubit se mohla komise kynologická. Předseda Zdeněk Veleba zdůraznil, že v letošním roce členové komise zabezpečili 28! zkoušek lovecky upotřebitelných psů. Po jarním svodu následovaly zkoušky vloh, podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen, zkoušky z norování, lesní zkoušky, barvářské, zkoušky speciální vodní práce, všestranné zkoušky a nechyběly ani kynologické soutěže. Dík patří MS, které zkoušky umožnily. Bohatou činnost komise KPK shrnul místopředseda komise Bohumil Herbrich. Zdůraznil hlavně letošní úspěšný myslivecký ples OMS.  S ekonomikou OMS seznámil účastníky Ing. Zdeněk Skoumal, předseda EK, a hodnocení komise střelecké provedl jednatel OMS Josef Venhoda.   V roce 2016 se rozvíjela rovněž práce s mládeží. Místopředseda OMS Ing. Tomáš Sedláček organizoval během květnového Mysliveckého víkendu soutěž dětí o Zlatou srnčí trofej /ZST/. Zájem dětí o tuto soutěž a nadšení, s jakým plnily úkoly, slibují, že o ZST bude zájem i v následujících letech. Závěr schůze byl věnován letošním jubilantům. Ing. František Karbaš, Jan Jurka a Václav Martenek se dožívají 85 let. Předseda OMS jim předal pří této příležitosti čestné plakety OMS Třebíč za práci pro myslivost.
OMS Třebíč patří svojí členskou základnou mezi ty větší – k 17. 11. 2016 má dle informace předsedy 1 355 členů.  Stejně jako v článku Jiřího Janoty „Jak dále v ČMMJ“ /časopis Myslivost, č. 12, s. 10/ je i pro OMS Třebíč pro nadcházející období aktuální otázka: „Quo vadis“?

Text: PhDr. Marie Nováková
Foto: Ladislav Carda

Diskuzní fórum

 
Nové vlákno
 
   
 
 
 
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 7:48 a zapadá v 15:58 vychází v 0:15 a zapadá v 13:07 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...