Aktuality

Poslanci zatím stopnuli omezování držitelů zbraní

| Diskuzní fórum
Poslanci zatím stopnuli omezování držitelů zbraní
Tančíme s tím, kdo je v sále - jak na mysliveckém plesu...
 
Jsem raději poslem dobrých, než špatných zpráv, a proto je mně potěšením informovat, že Sněmovna stáhnula z programu vládní novelu implementující paskvilní směrnici EU o regulaci zbraní.
Jak už mnohokrát zaznělo, EU směrnice je pro nás špatná už nyní, a nejhorší je, že nikdo, a to ani Evropská komise, nepochybuje, že směrnice bude v budoucnu přitvrzovat.
Výsledek hlasování sněmovny samozřejmě není definitivním vítězstvím, ale získali jsme odklad a nějaký čas k nadechnutí navíc, než bude rozhodnuto o žalobě na neplatnost směrnice, kterou minulý rok podala ČR a podporuje ji Polsko a Maďarsko.
Tento skvělý mezivýsledek však nespadnul jen tak z nebe do klína, je to díky tisícům hodin úsilí nás dobrovolníků, stovkám mediálních výstupů, desetitisícům korun z kapes dobrovolníků - první mysliveckou demonstrací počínaje, tiskem letáků, logistikou a reklamou konče.
Zcela jistě zapůsobila na poslance nová Petice www.peticezbrane.cz i otevřený dopis Vládě, poslancům a senátorům, který jim petiční výbor zaslal.
Důležitou roli sehrály i zásadní schůzky s předsedou sněmovny Vondráčkem, premiérem Babišem, s ministrem vnitra Metnarem a dalšími.
Účastníme se také jednání v nejodbornější rovině v rámci expertní skupiny Ministerstva vnitra na téma budoucí zbraňové legislativy.
Díky aktivitě Petice se s námi všichni baví, což je důležité. Nedávno schválená katastrofální novela zákona o myslivosti v Polsku budiž nám odstrašujícím příkladem, kam to vede, když se legislativa podceňuje, a zavčas se neřeší.
U nás je nepochybné, že myslivci spolu s Peticí ukázali, že jsme společenskou silou, se kterou se musí počítat, a že náš postup a mediální aktivity přináší plody, a jasně ukazuje, že to děláme správně.
Petice a ČMMJ se skvěle doplňují, ČMMJ je organizací mající tradičně svoji odbornou a stavovskou váhu, a Petice je zase občanská iniciativa bez právní subjektivity, která si na základě ústavního petičního práva může dovolit v politické rovině mnohem více než ČMMJ - může totiž jednat s každým. Někomu se to třeba nemusí líbit, s kým vším jednáme, ale my si nemůžeme dovolit čekat měsíce či léta jako v Polsku, až bude nahoře někdo jiný, kdo se líbí tomu či onomu. Prostě je to jak na mysliveckém plesu: tančí se s tím, kdo je v sále...

167:0 není výsledek skvělého sportovního zápasu, ale hlasování ve sněmovně
 
Dne 27. 2. 2018 bylo na programu ve sněmovně tzv. první čtení novely českého zákona o zbraních (č. 119/2002 Sb.), která implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.
Podstatné je, že 167 poslanců bylo PRO stažení novely z programu, pár poslanců se zdrželo, a nikdo nebyl PROTI. Tak jednoznačné červené STOP implementaci by ani největší optimista nečekal.
Je vidět, že dlouholeté zviditelňování a argumentace ve prospěch zachování práv držitelů zbraní na zákonodárce účinkovalo. Pro zajímavost, jmenovité hlasování je k dispozici na webovýchg stránkách sněmovny www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=67355
 
Přijetí implementační novely by působilo jako destabilizující provizorium
 
A proč sněmovna novelu stáhnula? Dlouhodobé aktivity petice prostě nesou svoje ovoce. Sněmovna tuto novelu stáhnula z programu jednání kromě jiného z důvodu probíhající žaloby na neplatnost směrnice, kterou minulý rok podala ČR, přičemž tuto žalobu podporuje i Polsko a Maďarsko.
Zástupci petice při každé příležitosti oceňují zdrženlivost zákonodárců, protože neuvážené přijetí implementační novely by působilo jako destabilizující provizorium - lépe je půl roku či rok počkat než bude žaloba rozhodnuta nebo než budou kvalitně propracované a připravené nové zbraňové zákony.

Nová petice má podporu lidí i nejvyšších představitelů
 
Premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Lubomír Metnar déle než hodinu jednali se zástupci petice "Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní".
Petiční výbor se za poslední dva měsíce taktéž již dvakrát jednal o zbraňové legislativě s předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem, předsedkyní branného výboru a zpravodajkou novely Janou Černochovou, představiteli bezpečnostního výboru, a dalšími poslanci napříč politickými stranami.
Původní Petice byla také již v minulém roce opakovaně projednávána ve výborech sněmovny i na plénu senátu, a zjevně tedy pro vládu, sněmovnu i senát představuje hlavního partnera ve věci zbraňové legislativy a souvisejících občanských práv a svobod.
Nová rozšířená Petice spolu s předchozí verzí posbírala již přes 160 000 podpisů lidí z řad odborné i laické veřejnosti, přičemž přibližně třetina podpisů pochází od myslivců a jejich rodin.
 
Chceme zachovat ČR jako šestou nejbezpečnější zemi světa
 
Jménem petentů jsme zdůraznili premiérovi, ministrovi vnitra i předsedovi sněmovny, že díky stávajícím kvalitním zbraňovým zákonům ČR, zcela odlišným například od USA, figurujeme ve světovém žebříčku již druhým rokem jako šestá nejbezpečnější země, zatímco duchovní matky odzbrojovací směrnice EU, Velká Británie a Francie s permanentním výjimečným stavem, se potácejí až v páté desítce bezpečnosti za africkou Ghanou a Sierrou Leone.
Petiční výbor projevil důvodné obavy, že zástupci Evropské komise se nechali opakovaně slyšet, že směrnice o zbraních bude v budoucnu ještě přitvrzovat.
Premiér Babiš i ministr Metnar se vyjádřili ve smyslu, že rozhodně chápou závažnost celého tématu, a že si samozřejmě přejí zachování úrovně bezpečnosti v ČR, a že budeme nadále spolupracovat, a to i na úrovni expertní skupiny zřízené ministerstvem vnitra.
 
Kterak premiér Babiš podepsal novou Petici
 
Závěrem jednání premiér řekl své ANO této Petici, kterou po přečtení spontánně podepsal. Věříme, že jeho postoj nevyjadřuje jen postoj osobní, ale že je dalším rozšířením mozaiky podpory napříč politickými stranami a hnutími, ve prospěch zachování vnitřní i vnější bezpečnosti nás všech.
Necháváme přitom stranou dohady, zda je někomu možné či nemožné věřit, a zda něco má či nemá cenu. V reálném světě totiž nikdo nic nemůže zaručit s jistotou. Jediná jistota, která je, že když nebudeme dělat nic, tak jistě dojde k omezení zbraní a střeliva formou krájení koleček salámu. Takto díky aktivitnímu přístupu máme alespoň slušnou šanci.
 
Petice získala na mysliveckém veletrhu v Brně za pět dnů 2500 podpisů
 
Vzájemná spolupráce organizátorů Petice na stáncích ČMMJ se v minulosti velmi osvědčila během velkých akcí mysliveckých akcí Silva Regina v Brně, Natura Viva v Lysé nad Labem a Národní myslivecké slavnosti v Hluboké.
Proto není žádným překvapením, že i letošní myslivecký veletrh Silva Regina v Brně od 8. do 12. dubna 2018 znamenal doslova žně petičních archů. Taktéž jsme zde šířili tak potřebnou osvětu do mnohdy málo informované veřejnosti. Denně jsme v průměru získali asi 50 archů, tedy 500 podpisů, za 5 dnů 2,5 tisíce podpisů, takže se počet podpisů nové Petice po veletrhu zvýšil z 40 tisíc na 42,5 tisíc.
Zajímavé a potěšitelné je, že zatímco původní petici trvalo 40 tisíc podpisů 3 roky (a pak teprve v posledním roce po schválení směrnice EU prudce vzrostl počet podpisů na 110 tisíc), nová Petice získala 40 tisíc podpisů za 3 měsíce. Stále ale máme rezervy v rychlosti sběru v porovnání se zelenými aktivisty, kteří posbírali 40 tisíc podpisů za měsíc pod jejich demagogickou protimysliveckou výzvou "Bez peněz do lesa nelez! ".
 
Uvidíme se opět na myslivecké výstavě v Lysé
 
Naši Petici na brněnském veletrhu podepisovali nejen myslivci a střelci, ale i maminky s dětmi, kolemjdoucí uklízečky, pohledné hostesky, stařenky, i úplní laici... Každý, kdo měl čas a zájem, dostal podrobný výklad. Věřím, že i tato skvělá spolupráce bude pokračovat, protože je to výhodné pro celou střeleckou veřejnost.
Na ty, kteří to nestihli či neměli čas, se budeme těšit v Lysé nad Labem na myslivecké výstavě, konané ve dnech 23. - 27. května, opět na stánku ČMMJ, které tímto za podporu Petice velmi děkujeme.
 
Nejsme zaměstnanci ČMMJ, jsme jen dobrovolníci Petice, a děkujeme ČMMJ za podporu
 
Možná to bude pro řadu myslivců překvapením, ale všichni čtyři členové petičního výboru jsme myslivci a přitom nejsme zaměstnanci ČMMJ, ani nejsme nikterak placení z ČMMJ, a všechny aktivity Petice děláme autonomně dobrovolně ve svém volném času a za své peníze. Proto si podpory Petice ze strany ČMMJ velmi vážíme a oceňujeme ji.
V krátkém článku nelze nikdy dostatečně poděkovat úplně všem těm tisícům kolegům myslivcům a aktivním místním i okresním spolkům, kteří se o úspěch Petice a příznivou zbraňovou legislativu zasloužili, ale musím zmínit vedle skvěle spolupracujícího týmu ze sekretariátu ČMMJ, i fyzickou obsluhu podpisového místa: hlavního iniciátora Petice Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., Bc. Carlu Cizovou, MBA, MUDr. Mgr. Markétu Plškovou a logistického guru Jaroslava Pekaříka.
 
Podpisy pod novou peticí klidně posílejte dál
 
Prostřednictvím časopisu Myslivost 3/2018 se k myslivcům dostaly podpisové archy nové Petice. Můj článek v tom samém čísle jednoduše odrážkovým způsobem vysvětluje cíle Petice, argumenty a důvody vzniku nové Petice. Na poslední straně je pro každého čtenáře nepřehlédnutelný podpisový arch k vystřižení či vytržení, takže toto mohou využít i starší myslivci bez PC a tiskárny, a hlavně to aktivovalo místní myslivecké spolky v době jarních schůzí.
 
Ještě jste nepodepsali novou Petici?
 
Tak stahujte z www.peticezbrane.cz, obejděte rodinu a kolegy ve spolku, a podepisujte klidně dál...
A nebo si vystřihněte z Myslivosti 3/2018 na poslední straně petiční arch a nechte třeba na schůzi nebo chovatelské přehlídce podepsat kamarádům myslivcům.
Každý podpis má svoji cenu, každý podepsaný arch násobí váhu a důležitost celé Petice!
Ukažme svoji jednotnost a sílu!
 
Jménem petičního výboru předem děkuji všem za podporu naší dobré věci s pozdravem
Myslivosti zdar, nesmyslným regulacím zmar!
 
Bohumil STRAKA
člen petičního výboru petice „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní"
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 7:08 a zapadá v 17:21 vychází v 14:30 a zapadá v 5:42 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...