Aktuality

Setkání členů Klubu autorů při ČMMJ

Zdeněk Hlaváč | Diskuzní fórum
Setkání členů Klubu autorů při ČMMJ
O jisté neopomenutelné tradici může hovořit i další setkání členů Klubu autorů, které proběhlo ve dnech 30. 6. – 2. 7. 2017. Našimi skvělými hostiteli byli manželé Třmínkovi, kteří účastníkům zajistili ubytování v jednom z kultovních míst české myslivosti – loveckém zámečku v Kladské a též poznávací program na páteční večer a sobotu.
Myslivecké písemnictví, potažmo umělecká tvorba, je opravdu originálním prvkem české myslivosti a to i v době, kdy se opravdu „nečte“.  Bylo by patrně zbytečné dokladovat, na čí dílo současní myslivci – spisovatelé či výtvarníci navazují. Podstatnější možná bude konstatování, že ona tradice myslivecké literatury a výtvarna pokračuje, byť žhavá současnost těmto žánrům nijak „nefandí“. Ostatně, může o tom svědčit i samotná existence „Klubu autorů“, mohou o tom svědčit i výsledky jejich práce, tedy nejen vydané knihy, výtvarná díla či užité umění. Tato činnost totiž velkou měrou přispívá k připomínání ideálů české myslivosti, vysvětluje její principy a i jakousi její filosofii. O jisté neopomenutelné tradici může hovořit i další setkání členů Klubu autorů, které proběhlo ve dnech 30. 6. – 2. 7. 2017. Našimi skvělými hostiteli byli manželé Třmínkovi, kteří účastníkům zajistili ubytování v jednom z kultovních míst české myslivosti – loveckém zámečku v Kladské a též poznávací program na páteční večer a sobotu.
                Páteční podvečer a večer byl věnován návštěvě nedalekých Mariánských Lázní, prohlídce města, večeři v hotelu Bohemia a shlédnutí zpívající fontány. Na sobotu pak byl naplánovaný celodenní poznávací výlet. Jeho účastníci měli možnost vidět známou „úpolínovou louku“,  lokalitu „U tří křížů“, velkým zážitkem pak byla návštěva zámku v Bečově nad Teplou s proslulým relikviářem sv. Maura. Nicméně, návštěva krásenské rozhledny jen potvrdila „předmět“ našeho největšího obdivu – neopakovatelně krásné české krajině. Podvečer a večer byl věnován setkání s místním spisovatelem-histografem, panem Langašem, p.  MUDr. Novotný nás v poutavé přednášce seznámil s chovem anglických ohařů  zejména s principy a organizací soutěží Field Trials a sv. Huberta. K vysloveně „mysliveckému“ rázu večera přispělo i prostředí „jídelny“ loveckého zámečku a vystoupení „dorostu“ kladských trubačů. Po oficiálním programu následovala bohatá diskuse všech zúčastněných, v níž se objevovala témata jako další osud české myslivosti, ČMMJ, osud mysliveckého písemnictví či spolupráci se slovenskými kolegy, jež již po několikáté zastupoval pan RNDr. Štefan Šramka.
                Nedělní ranní odjezd nás pak  jen utvrdil, že mnohá naše přátelství jsou opravdu pevná, asi tak jako přesvědčení o nezastupitelném místě Klubu autorů v přepestré mozaice české myslivosti.
 
Za Klub autorů Zdeněk Hlaváč, foto Danuše Hlaváčová

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Fotogalerie

vychází v 5:14 a zapadá v 20:58 vychází v 15:18 a zapadá v 0:58 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...