Aktuality

UPOZORNĚNÍ pro pořadatele kynologických akcí

Vladimíra Tichá | Diskuzní fórum
UPOZORNĚNÍ pro pořadatele kynologických akcí

Nejpozději do 15. září 2017 musí okresní myslivecké spolky doručit Českomoravské kynologické jednotě doručit návrhy kynologických akcí se zadáváním CACT, r.CACT pro rok 2018.

Návrhy musí být poslány na příslušném formuláři s uvedením názvu akce, termínu a místa konání a druhu zkoušky. Doloženy musí být písemné souhlasy chovatelských klubů zastřešujících plemena, kterým má být čekatelství CACT, res. CACT zadáváno. Jiným plemenům, byť by se jednalo o plemena běžící podle stejného zkušebního řádu, nemůže být čekatelství CACT zadáno a zkouška jim nemůže být uznána pro vystavení pracovního certifikátu pro CIB. 
Stejná pravidla platí v případě chovatelských klubů, které chtějí pořádat zkoušky nebo soutěže se zadáváním CACT, r.CACT nebo navrhováním CACIT, r.CACIT.
Formuláře jsou ke stažení na www.cmkj.eu – rubrika zkoušky a soutěže. Zájemci tam najdou i další informace, včetně manuálů obsahujících návod „jak na to“.  Potřebné informace obdržely OMS i chovatelské kluby písemně.
Jednotlivé okresní myslivecké spolky do  15.9.2017 hlásí na ČMKJ také termíny a místa jarních svodů. Návrhy zkoušek, soutěží a jarních svodů se posílají písemně na adresu Českomoravská kynologická jednota, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 nebo e-mailem na adresu smekal@cmkj.info.
Vladimíra TICHÁ
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 5:54 a zapadá v 20:12 vychází v 1:56 a zapadá v 17:49 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...