Aktuality

Za JUDr. Ing. Vladimírem Čechurou

| Diskuzní fórum
Za JUDr. Ing. Vladimírem Čechurou
Přední a uznávaný odborník v oblasti lesnické a myslivecké legislativy, publicista, lektor a zkušební komisař JUDr. Ing. Vladimír ČECHURA, čestný člen Českomoravské myslivecké jednoty a držitel dalších vysokých resortních vyznamenání, zemřel na prahu vánočního času, 24. prosince 2016 v Praze.
Jeho životem nebyly jen paragrafy
     Vladimír Čechura se narodil desátého února 1931 v hlavním městě. Jeho láska k lesu, přírodě a myslivosti ho po středoškolských studiích přivedla na Lesnickou fakultu pražské Vysoké školy zemědělské, kde promoval v roce 1954 a získal titul lesního inženýra. Poté působil u státních lesů v západních Čechách. Ve studiu pokračoval na Karlově univerzitě, kde byl v roce 1961 promován na doktora práv. Praxi získával nejprve jako podnikový právník ve svém dosavadním působišti a o dva roky později byl povolán jako referent do právního odboru Ministerstva zemědělství. Zde v různých funkcích působil až do svého odchodu do penze v roce 1991.
     Doktor Čechura působil rovněž v různých mysliveckých funkcích, prakticky na všech úrovních od okresního mysliveckého spolku až po funkci předsedy dozorčí rady Českomoravské myslivecké jednoty, resp. dozorčí rady pojišťovny Halali. Působil jako uznávaný lektor a zkušební komisař pro všechny typy mysliveckých zkoušek, proslul jako vynikající odborník v lesnické a myslivecké legislativě, na jejíž tvorbě se po celý svůj život aktivně podílel. Vedle strohé řeči paragrafů byl také zastáncem a velkým propagátorem myslivecké etiky a tradic. Dlouhá léta působil jako špičkový právní expert naší stavovské organizace.
     Nemalý kus práce odvedl na poli lesnické a myslivecké publicistiky. Jeho články byly pravidelně uveřejňovány v různých časopisech, zejména v Myslivosti, kde měl dlouho na starosti rubriku Právní poradna. Na redakčním webu bylo postupně uveřejněno  téměř patnáct set  jím zodpovězených otázek z oblasti lesnického a mysliveckého práva a k tomu přímo  konkrétním tazatelům odpověděl na dalších více než dva tisíce dotazů.
     Byl také autorem několika monografií. K nejznámějším patří titul Vzory smluv a rozhodnutí podle lesního zákona (1996) a Myslivecká stráž (2000). Byl vedoucím autorského kolektivu publikací Myslivost a právo (2000) a Komentář k zákonu o myslivosti (2002). V roce 2005 vydal příručku pro německy mluvící lovecké hosty Das tschechische Weidmannsrecht – Český myslivecký zákon.
     Jeho celoživotní práce byla v roce 2000 oceněna Čestným mysliveckým řádem Českomoravské myslivecké jednoty. O pět let později mu bylo ve stavovské organizaci uděleno čestné členství.
Česká myslivost ztrácí v JUDr. Ing. Vladimíru Čechurovi významného odborníka, nositele tradičních mysliveckých hodnot i dobrého a mimořádně činorodého člověka.

Čest jeho památce!
 
redakce časopisu Myslivost

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 7:52 a zapadá v 16:28 vychází v 21:27 a zapadá v 9:57
 
Zpracování dat...