Aktuality

Zabezpečte se!

Policie ČR | Diskuzní fórum
Zabezpečte se!
Spustili jsme nový preventivní projekt
„Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům.“
Jak jsme čtenáře informovali v květnovém a červencovém čísle Myslivosti, Policie České republiky se ve spolupráci s dalšími partnery rok 2018 intenzivně věnovala přípravě nového preventivního projektu, který představuje souhrn preventivních opatření při ochraně domů, bytů a rekreačních objektů proti vloupání. Má za cíl v co nejširším měřítku informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů. Nabízí návod, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při výběru zabezpečovacích komponent a jak vytvořit co nejefektivnějším způsobem skutečně účinnou ochranu majetku.
Projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost v nových trendech vloupání do obydlí, které se objevily v okolních sousedních státech, a nově již překročily i hranice České republiky.
Projekt je proto koncipován jako souhrnné opatření v činnosti Policie ČR a osvěty obyvatel České republiky o nových účinných způsobech ochrany majetku, o technickém a elektronickém zabezpečení a jeho vhodné kombinaci. Jeho cílem je snížit nápad majetkové trestné činnosti v případech odcizení např. legálně držených, zejména loveckých, střelných zbraní, krádeže zahradního vybavení, součástí a doplňků bytů a domů, cenností apod.
 
Hlavními nástroji projektu jsou mobilní aplikace pro občany „Zabezpečte se“ se základními informacemi a návody pro zabezpečení majetku, rozhlasové spoty určené do medií, ale i do rozhlasů obcí a měst a videospoty.
Nedílnou součásti projektu jsou také semináře pro specialisty, vzdělávání a instruování myslivecké stráže, účast preventistů na krajských a obecních jednáních občanů se samosprávou, kontrolních a bezpečnostní akce apod.
Projekt ukazuje, vysvětluje, doporučuje a nabízí občanům správná a relevantní řešení zabezpečení jejich majetku pomocí nezbytného základu zabezpečení každého bytu, domu či jiného objektu prostřednictvím mechanických zábranných prostředků. Zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb a podporuje využívání norem prevence kriminality řady ČSN EN 14383 při výstavbě budov. Lidé se na základě projektu mají zabezpečit pouze kvalitními certifikovanými produkty, což významným způsobem snižuje riziko překonání takovýchto produktů a odrazuje pachatele od jejich napadení.
Zároveň je cílem projektu probudit v lidech všímavost na ohleduplnost a také to, aby nebyli lhostejní k tomu, co se v jejich okolí děje a aby v případě jakéhokoliv protiprávního jednání volali tísňovou linku Policie ČR na číslo 158.
 
Podrobné informace jsou občanům k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ dostupné v App Store či na Google Play, na sociálních a webových portálech Policie ČR a spolupracujících subjektů.
 
pplk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ
koordinátorka prevence
Policejní prezidium ČR
 
Pravidla bezpečného chování
Obecně může bezpečnost domu či bytu každý z nás ovlivnit tím, že bude dodržovat základní jednoduchá organizační opatření, která nevyžadují žádné finanční náklady. Měli bychom znát užitečná pravidla a osvojit si dobré návyky, které bude pečlivě dodržovat:
Řádné uzamykání objektu
Když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna a uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani do květináče.
 
Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost
O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte. Nikdy nenechávejte vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti. Dobu své nepřítomnosti nesdělujte do telefonního záznamníku, natož na sociálních sítích. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům se nebude jevit jako opuštěný, prázdný.
Můžete také byt nebo dům zabezpečit elektronickým zařízením, které v nepravidelných časových intervalech zapínají světla, televizi atd., a tím vytvářejí zdání, že byt je obydlen.
 
Přehledný prostor před objektem
Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu vniknout do obydlí, protože by mohl být viděn. Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část objektu, to by mohlo zlodějům umožnit pracovat ve skrytu. Keře vhodně prostřihávejte. Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku.
 
Uklízejte na pozemku
Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako je například žebřík, nářadí či sekačka. Ukládejte a uzamykejte je do kůlny či do garáže. Posekaný trávník a udržovaná zahrada ukazuje na skutečnost, že je objekt obýván.
 
Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je
Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného. Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různá těžko předvídatelná místa v bytě, nebo si pořiďte trezor.
Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby vám nebylo vidět do domu či bytu. Případného zloděje by mohly lákat třeba obrazy na stěnách nebo zařízení bytu apod. V odpadcích nenechávejte obaly od nových výrobků a spotřebičů.
 
Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit
Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů a pečlivě ho uschovejte. Nechte cennosti označit dostupnými identifikačními metodami a prostředky. Cennosti, které není snadné označit, si vyfotografujte. Tato opatření v případě odcizení předmětů usnadní jejich nalezení a identifikaci a ulehčí tak práci pojišťovně a policii.
 
Dobré vztahy se sousedy
Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí. Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým a důvěryhodným. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké podnikání, služby nebo různé zboží. Mohou to být tipaři.
 
Co dělat, je-li byt nebo rodinný dům i přes tato opatření vykraden?
Pokud při návratu domů občan přesto zjistí, že má rozlomený zámek, vysazené dveře z pantů, pootevřené okno, či střepy z rozbitého okna apod., je nejlepším řešením ihned zavolat linku 158. Policie ČR nedoporučuje vstupovat do takového bytu. Přibývá případů, že jsou pachatelé ozbrojeni a jsou-li vyrušeni, neváhají střílet. Mnohem lepší službu prokáže občan kriminalistům, když vyčká jejich příjezdu v blízkosti domu a je schopen jim popsat vše potřebné (popis pachatele, směr jeho útěku, auto apod.).
Občan by neměl manipulovat s předměty a byt uklízet dříve, než přijede policie. Policie ví, že nepořádek způsobil zloděj, který tam možná zanechal nějakou stopu.
 
Technické zabezpečení
 
Na tato, vcelku jednoduchá bezpečnostní opatření, musí co nejdříve navázat vaše rozhodnutí o technickém zabezpečení obydlí. Rozhodování s sebou zákonitě nese celou řadu otázek, na které musíte znát uspokojivé odpovědi.
Těmi základními otázkami jsou:
Jak postupovat při nákupu zabezpečovací techniky?
Kolik je třeba investovat finančních prostředků?
Jak vybírat spolehlivou firmu, která bude techniku instalovat?
 
Odpovědi na tyto a další podobné otázky lze shrnout takto:
1. Základem jakéhokoliv zabezpečení objektu jsou správně aplikované mechanické zábranné prostředky.
2. Vyžádejte si více nabídek od různých firem (solidní firmy je nabízejí bezplatně), nechte si vysvětlit vše, co je vám nejasné.
3. Dávejte přednost zabezpečovací firmě, která se prokáže patřičnými oprávněními (koncese), je členem nějaké asociace či cechu, provádí komplexní služby a má dobré reference.
4. Požadujte certifikovanou zabezpečovací techniku, nezapomínejte porovnat záruční a servisní podmínky jednotlivých firem.
5. Zajímejte se o vazbu zvolené certifikované techniky na pojistné podmínky pojišťoven.
6. Rozhodující by pro vás neměla být jen výše finančních položek v ceníku. Oceňte i seriózní jednání, nezvolte firmu, která pomlouvá konkurenci.
7. Využívejte existujících norem prevence kriminality při výstavbě budov řady ČSN 14383.
8. Využívejte dalších relevantních informací a doporučení na dostupných webech – např. na www.mvcr.cz anebo www.prevencekriminality.cz

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 4:50 a zapadá v 21:12 vychází v 23:01 a zapadá v 6:37 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...