Aktuality

Zlatý kokršpaněl Jaroslava Bézy 2019

| Diskuzní fórum
Zlatý kokršpaněl Jaroslava Bézy 2019

Vyhlášení IX. ročníku soutěže

Zlatý kokršpaněl Jaroslava Bézy 2019

K uctění památky výtvarníka, grafika a myslivce Jaroslava Bézy, který se svým celoživotním dílem významně podílel na propagaci myslivosti v České republice i v zahraničí a byl spoluzakladatelem a po dlouhou řadu let výtvarníkem propagační akce „Červen, měsíc myslivost a ochrany přírody“ vyhlašuje Myslivost, s.r.o. a Klub autorů při ČMMJ výtvarnou soutěž
„Zlatý kokršpaněl Jaroslava Bézy 2019“.
 
SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
 
I.
Soutěž se pro rok 2019 vyhlašuje pro výtvarné dílo s námětem „Naši dravci a sovy“
 
II.
Soutěže se může zúčastnit profesionální i amatérský výtvarník, případně skupina výtvarníků ve věku od 15 let.
 
III.
Do soutěže budou přijata výtvarná díla v minimálním formátu A3, která jsou původní, vytvořená vlastní činností výtvarníka a po obsahové stránce splňující zadané téma. Může být použita libovolná grafická nebo malířská výtvarná technika. Soutěžní návrhy musí být nezaměnitelně označeny strojem nebo hůlkovým písmem napsaným jménem a příjmením autora, jeho adresou pro korespondenci, telefonickým spojením a e-mailem, pokud jej vlastní. V případě kolektivní práce musí být uvedeny kontakty na všechny výtvarníky, kteří se na návrhu podíleli.
 
IV.
Soutěžní návrhy musí být doručeny na adresu vyhlašovatele do konce března 2019 v takovém obalu, aby nedošlo k poškození při přepravě a aby díla byla schopna vystavení. Výtvarná díla je možné osobně doručit nebo zaslat poštou na adresu Knihkupectví Myslivost, Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4.
 
V.
Přijaté návrhy bude hodnotit odborná porota, která určí pořadí přijatých návrhů v jednotlivých kategoriích podle druhu techniky a vybere výtvarné dílo, které obdrží cenu „Zlatý kokršpaněl Jaroslava Bézy“ Porota může ze soutěže vyřadit díla, která nesplňují zadání nebo výtvarnou kvalitu díla. Porota má právo neudělit první, druhé nebo třetí místo v jakékoliv kategorii, případně tato místa obsadit i několika výtvarným díly.
 
VI.
Vítěz se stanem držitelem ocenění „Zlatý kokršpaněl Jaroslava Bézy“ a obdrží hlavní cenu a finanční odměnu. Na základě hodnocení poroty rozdělí vyhlašovatelé soutěže finanční odměnu v minimální výši 20 000 Kč. Vítězné práce budou představeny a ceny autorům budou předány u příležitosti výstavy Natura Viva v roce 2019.
 
VII.
Zasláním soutěžního návrhu souhlasí výtvarník s prezentací návrhu v časopise Myslivost a na internetových stránkách vyhlašovatelů soutěže. V případě vítězného návrhu souhlasí výtvarník s představením vítězného návrhu v časopise Myslivost bez nároku na autorský honorář. Zasláním návrhu souhlasí autor s vystavením díla pro veřejnost na výstavě Natura Viva.
 
VIII.
Soutěžní návrhy budou po skončení soutěže a vyhlášení výsledků vráceny zpět autorům.

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 7:09 a zapadá v 17:19 vychází v 13:22 a zapadá v 4:43 Nákupní košík 0
Zpracování dat...