Aktuality

Zveme na mistrovství ve vábení

Klub vábičů | Diskuzní fórum
Zveme na mistrovství ve vábení
Klub vábičů zvěře při ČMMJ ve spolupráci s časopisem Myslivost  zve všechny soutěžící a zájemce o vábení zvěře v rámci programu Národních mysliveckých slavností v sobotu dne 23. 6. 2018 na nádvoří Loveckého zámku Ohrada na dvě mistrovství ve vábení zvěře.
 
od 10.00 hod na ...
Mistrovství ve vábení jiných druhů zvěře
 
DISCIPLÍNY:
Hlas srny – podle vlastního výběru mladá či stará
Zajíc – vřeštění (úzkostný hlas zajíce)
Kachna – vábivý hlas kachny divoké
Sika – pískání jelena v říji
Černá – hlasy černé zvěře na krmelišti
 
• Soutěžící může použít libovolný nástroj – vábničku – podle vlastního uvážení. V průběhu soutěže může soutěžící použít více druhů nástrojů.
• Soutěže se může zúčastnit každý bez omezení věku, kdo zašle přihlášku na adresu info@myslivost.cz nebo se dostaví nejpozději v sobotu 24. 6. 2017 do 9.30 k pódiu na nádvoří zámku Ohrada.
• Soutěžící musí vystupovat v mysliveckém oděvu včetně mysliveckého klobouku, v průběhu soutěže dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic.
• Není stanovena délka ukázky a počet pauz a předělů. Začátek a konec ukázky soutěžící signalizuje smeknutím klobouku.
• Vlastní hodnocení je šestistupňové: nejlepší – 6 bodů, v praxi neupotřebitelné – 1 bod.
• Před losováním pořadových čísel soutěžících budou všichni zaregistrovaní soutěžící seznámeni s pořadím jednotlivých disciplín. Toto pořadí určí porota na základě společné porady.
• Soutěž je anonymní, soutěžící v průběhu soutěže vystupují pod čísly, která si vylosují při nástupu k soutěži.
• Ukázky budou probíhat na mikrofon. O pořadí vystoupení soutěžících rozhoduje moderátor soutěže náhodným výběrem, čísla soutěžících se veřejně v průběhu soutěže nevyhlašují.
• Každý člen poroty hodnotí samostatně každou ukázku. Součtem bodů u všech rozhodčích je stanoven celkový počet bodů soutěžícího. Soutěžící s největším počtem bodů získává titul Mistr České republiky ve vábení jiných druhů zvěře. Při rovnosti bodů na prvních třech místech si porota vyžádá další doplňující ukázky
 
od 15.00 hod na ...
Mistrovství republiky VE VÁBENÍ JELENŮ
 
disciplíny:
1. Troubení mladého hledajícího jelena
2. Troubení středně starého hledajícího jelena
3. Troubení starého hledajícího jelena
4. Výzva mladšího jelena na staršího
5. Vytrubování jelena stojícího u laní
6. Vítězný ryk po vyhraném souboji
7. Hlas při sbíjení laní do tlupy
8. Líné troubení (mrmlání) při odpočinku
 
• Soutěžící může použít libovolný nástroj – vábničku – podle vlastního uvážení. V průběhu soutěže může soutěžící použít více druhů nástrojů.
• Soutěže se může zúčastnit každý bez omezení věku, kdo zašle přihlášku na adresu info@myslivost.cz nebo se dostaví nejpozději v sobotu 24. 6. 2017 do 14.30 k pódiu na nádvoří zámku Ohrada
• Soutěžící musí vystupovat v mysliveckém oděvu včetně mysliveckého klobouku, v průběhu soutěže dbá na dodržování mysliveckých zvyků a tradic.
• Není stanovena délka ukázky a počet pauz a předělů. Začátek a konec ukázky soutěžící signalizuje smeknutím klobouku.
• Vlastní hodnocení je šestistupňové: nejlepší  – 6 bodů, v praxi neupotřebitelné – 1 bod.
• Před losováním pořadových čísel soutěžících budou všichni zaregistrovaní soutěžící seznámeni s pořadím jednotlivých disciplín. Toto pořadí určí porota na základě společné porady.
• Soutěž je anonymní, soutěžící v průběhu soutěže vystupují pod čísly, která si vylosují při nástupu k soutěži.
• Ukázky budou probíhat na mikrofon. O pořadí vystoupení soutěžících rozhoduje moderátor soutěže náhodným výběrem, čísla soutěžících se veřejně v průběhu soutěže nevyhlašují.
• Každý člen poroty hodnotí samostatně každou ukázku. Součtem bodů u všech rozhodčích je stanoven celkový počet bodů soutěžícího. Soutěžící s největším počtem bodů získává titul Mistr České republiky ve vábení jelenů. Nižší počet bodů stanovuje druhé, třetí a další postupná místa. První tři soutěžící postupují na Mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Při rovnosti bodů na prvních třech místech si porota vyžádá další doplňující ukázky.
* Při počtu do 15 soutěžících probíhá soutěž jednokolově, každý ze soutěžících předvede nejméně tři ukázky podle rozhodnutí poroty, pro případ rovnosti bodů na prvních třech místech porota určí doplňkovou ukázku, kterou ještě před zahájením soutěže určí porota.
* Při počtu 16 a více účastníků probíhá soutěž dvoukolově. V prvním kole předvedou všichni soutěžící dvě ukázky – Troubení hledajícího jelena a Vytrubování jelena stojícího u laní. Při ukázce Troubení hledajícího jelena si soutěžící může vybrat mezi hlasem mladého, středně starého a starého jelena – svůj výběr oznámí moderátorovi soutěže bezprostředně před započetím ukázky.
* Na základě součtu hodnocení obou ukázek postupuje 10 soutěžících s nejvyšším součtem bodů do druhého kola.
* Ve druhém kole předvedou účastnící nejméně další dvě ukázky. O pořadí soutěžících po druhém kole rozhoduje součet bodů z obou soutěžních kol. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí na prvních třech místech doplňující ukázka, kterou ještě před zahájením soutěže určí porota.

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 4:51 a zapadá v 21:13 vychází v 14:02 a zapadá v 1:41 Nákupní košík 0
Zpracování dat...