Kalendárium

Březen v honitbě

Březen v honitbě
V  březnu končí zima a začíná jaro. Příroda se probouzí ze spánku, přilétají tažní ptáci, začíná tok bažantů a kachen, honcují se zajíci a již se objevují první mláďata zvěře.
V březnu je loveckých příležitostí poskrovnu. Lovíme celoročně nehájené druhy zvěře – lišku a mladou černou zvěř. Pochůzky honitbou využijme ke zjištění početních stavů zvěře, všímejme si také jejího zdravotního stavu.
Zvěř postupně přestává navštěvovat myslivecká zařízení. Z krmelců odstraníme pocuchané seno a přikrmujeme v menších dávkách kvalitním jadrným krmivem. Zvěř je po zimě vyčerpaná a my jí tak dodáme potřebnou energii a životně důležité látky. Zvěř přechází na zelenou potravu, proto nezapomeňme zkontrolovat stav soli v solnících.
V březnu zpravidla probíhá sčítání zvěře, jehož termín stanovil místně příslušný Krajský úřad. Věnujme sčítání zvěře a jejím skutečným stavům maximální pozornost, neboť se od těchto počtů odvíjí veškeré další myslivecké plánování. Správný myslivecký hospodář ve spolupráci s vedoucími úseku a dalšími členy již v průběhu zimy sleduje stavy zvěře a těchto zkušeností a informací potom využije při sestavování sčítacího listu.
Nezapomínejme, že podle § 36 odst. 1 zákona o myslivosti mají možnost zúčastnit se sčítání držitelé sousedních honiteb. Myslím si, že je to velice rozumné, neboť společně dokážou lépe odhadnout stavy zvěře v lokalitě. Uživatel honitby je následně povinen písemně oznámit výsledek sčítání do pěti dnů orgánu státní správy myslivosti obce s rozšířenou působností.
V drtivé většině honiteb je březen posledním měsícem desetiletého nájemního období. Pokud došlo k obnově nájemní smlouvy, začíná nová práce. Stávající uživatel by měl po dohodě s držitelem honitby jasně stanovit myslivecký záměr a koncepci mysliveckého hospodaření na budoucí období. Pokud by nedošlo k obnovení smluvního vztahu, měl by uživatel předat honitbu držiteli, předat potřebné dokumenty či vrátit orgánu státní správy nevyužité plomby.
Přeji všem myslivcům, aby i v dalším nájemním období, měli možnost ve svých honitbách provádět výkon práva myslivosti.
RNDr. Jiří ZBOŘIL
 
Autor: RNDr. Jiří Zbořil
Datum
Den
Svátek
Kalendárium
Příroda
Pragnostika
1. 3.
st
Bedřich / Bedřiška
Mezinárodní den omylů v kalendáři (30.2.), Mezinárodní den civilní ochrany, Den nulové diskriminace
Jezevec se probouzí ze zimního spánku
2. 3.
čt
Anežka / Inéz
Den boje spisovatelů za mír, Mezinárodní den zásnub
Dospělí jeleni shazují paroží
3. 3.
Kamil / Vladivoj
Světový den divoké přírody, Světový den modliteb (1. pátek v březnu)
Přilétá špaček
4. 3.
so
Stela / Jadranka
Přilétá holub hřivnáč
5. 3.
ne
Kazimír / Kazimíra
Hnízdí krkavec
6. 3.
po
Miroslav / Mirek
Den jódu
7. 3.
út
Tomáš / Tom
Světový den motliteb žen
8. 3.
st
Gabriela / Zoltán
Mezinárodní den žen
9. 3.
čt
Františka / Rebeka
Probíhá kaňkování divokých koček
10. 3.
Viktorie / Melita
Evropský den památky obětem terorizmu
Káně rousná odlétá do svých severských hnízdišť
11. 3.
so
Anděla / Angelika
Evropský den mozku, Světový den muslimské kultury, Evropský den památky obětem terorizmu
12. 3.
ne
Řehoř / Křesomysl
Vstup ČR do NATO
Středně staří jeleni shazují paroží
13. 3.
po
Růžena / Róza
Začíná kaňkování psíků mývalovitých
14. 3.
út
Rút / Matylda
Den pí, Mezinárodní den akcí pro řeky a proti přehradám
Jarní tah sluk
15. 3.
st
Ida / Hilda
Světový den spotřebitelských práv, Mezinárodní den proti policejní brutalitě
16. 3.
čt
Elena / Ella / Herbert
Vyséváme stratifikovaná semena habru, javoru, jírovce a jeřábu
17. 3.
Vlastimil / Vlastimila
Začínají kvést sasanky
18. 3.
so
Eduard / Eduarda
Světový den "Ukliďme svět", Mezinárodní den nenávisti, Světový den spánku
Hnízdí husa velká
19. 3.
ne
Josef / Josefa
Mezinárodní den invalidů
Kontrola počtu lovecky upotřebitelných psů
20. 3.
po
Světlana / Světla
Světový den divadla pro děti a mládež, Světový den frankofonie, Světový den štěstí, Světový den vrabců
Hnízdí kachna divoká
21. 3.
út
Radek / Radko
Světový den básní, Mezinárodní den loutkového divadla, Mezinárodní den zdravého spánku, Mezinárodní den lesů, Světový den Downova syndromu
Setkáváme se s mladými zajíčky
22. 3.
st
Leona / Lea
Světový den vody, Světový den mimů
23. 3.
čt
Ivona / Alfons
Světový den meteorologie
24. 3.
Gabriel / Zbyslav
Den Horské služby, Světový den boje proti tuberkulóze
25. 3.
so
Marián / Marko
Mezinárodní den nenarozeného dítěte, Mezinárodní den památky obětí otroctví
Hnízdí vrána obecná
26. 3.
ne
Emanuel / Emanuela
Světový den boje proti epilepsii
Páření ondater
27. 3.
po
Dita / Malvína
Mezinárodní den divadla
Začínají kvést modříny
28. 3.
út
Soňa / Gedeon
Den učitelů, Den narození J. A. Komenského
29. 3.
st
Taťána / Slavomil
Kladení muflončat
30. 3.
čt
Arnošt / Ernest
Přilétá čáp bílý
31. 3.
Kvído / Arpád
vychází v 5:54 a zapadá v 18:19 vychází v 4:09 a zapadá v 14:03
 
Zpracování dat...