Kalendárium

Únor v honitbě

Únor v honitbě
Krajina plná rozpraskaných ledových ker vzniklých výkyvy únorového počasí, kdy se doposud ztuhlá zem ponoří (unoří) do roztátých ledů. Časté střídání mrazů a oblev, tak vzniklo pojmenování pro druhý měsíc kalendářního roku. Pro zvěř pokračuje doba nouze a strádání. Proto se v honitbách snažíme zachovat klid, který je pro zvěř v tomto období velmi důležitý.   Přikrmování se snažíme provádět pravidelně, dbáme, aby zvěř v krmelcích našla vždy  předkládané krmivo. Předkládáme kvalitní seno, které v jeslích pravidelně obměňujeme   a letninu. Kaštany a žaludy rozhazujeme na větší plochu. Omezíme jejich zabahnění rozšlapáním, potřísnění extrementy a snížíme potravní konkurenci. Vhodné je předkládání formou předkládacích stolů. Při plusových teplotách můžeme předkládat dužnaté krmivo, ale pouze v dávkách, které zvěř hned sebere. Pokud předkládáme jadrné krmivo, tak pouze v malých dávkách, hlavně u srnčí zvěře. V honitbách, kde zvěř může přecházet na zelenou potravu je nutné předkládání jeřabin, které zmírňují zažívací problémy vzniklé přechodem na zelenou paši. Bažantům pravidelně doplňujeme zásypy, pro zaječí zvěř doplňujeme zaječí krmelečky, chystáme otýpky a můžeme prořezem ovocnanů získat cenné záhryzky. S ohledem na možnost nárůstu ohryzu není v únoru v honitbách s výskytem jelení, daňčí a mufloní zvěře vhodné předkládat sůl. Pokud některý z uživatelů honiteb splnil podmínky k umožnění medikace zvěře, můžeme v únoru očekávat předkládání medikamentů s následnou karanténní lhůtou. Organizovat společné lovy není v tomto období nejšťastnější řešení, při individuálních lovech se věnujeme velmi důležitému lovu lišek, kun, vran a strak, ze spárkaté zvěře můžeme celoročně lovit bez omezení černou zvěř, do konce března kolouchy jelení a sičí zvěře, daňče a muflonče. I když myslivecký hospodář má mít trvalý celoroční přehled o stavech zvěře v honitbě, můžeme využít obnovu k upřesnění počtů zvěře, stávanišť a připravit si podklady pro uzavírání mysliveckého roku a plánování roku nového. Myslivecký hospodář pokračuje ve vedení evidence plomb a lístků o původu zvěře, evidence ulovené zvěře a podává státní správě myslivosti měsíční hlášení o průběhu lovu a plnění plánu lovu.         
 
Lovu Zdar !                                                                                                  Ing. Václav Vomáčka
 
Autor:  Ing. Václav Vomáčka
vychází v 7:00 a zapadá v 17:28 vychází v 19:58 a zapadá v 8:14 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...