Kalendárium

Říjen v honitbě

Říjen v honitbě
V  říjnu začínají první hony na bažanty a pokračují hony na divoké kachny. Nezapomínejme při nich na dodržování mysliveckých tradic, mezi které patří také včasné zaslání pozvánek hostům, stejně tak jako včasné omluvení své neúčasti na společném lovu. Vhodným mysliveckým oděvem, patřičným chováním, loveckými fanfárami a slavnostním výřadem dokazujeme nejen sobě, ale celé veřejnosti, jakou tradici a postavení má myslivost v naší společnosti. Vedoucí honu provede před zahájením lovu kontrolu loveckého lístku, zbrojního průkazu, průkazu zbraně a dokladu o platbě povinného pojištění. Jako povolenka slouží na společném lovu seznam účastníků. Samozřejmou podmínkou je adekvátní počet lovecky upotřebitelných psů. Správné naplánování honu (místa a počtu lečí, jejich obestavení atd.) je základem úspěchu. Myslivecký hospodář musí mít na paměti legislativní omezení, že ve stejném roce a na stejném pozemku smíme lovit zajíce jen jedenkrát a bažanta dvakrát. Velice moudré je ponechat část honitby jako „komoru“.
Kromě honů máme v říjnu množství loveckých příležitostí individuálními způsoby lovu. Začíná říje daňčí zvěře a končí říje jelení zvěře. Kromě lovu trofejových jedinců pokračujeme také v průběrném odlovu samičí a mladé zvěře (srnčí, jelení, mufloní, daňčí). Zejména u holé srnčí bychom měli mít na konci října splněno minimálně 60 procent plánu. V listopadu a prosinci se již světelná část dne výrazně zkracuje, počasí se horší a provedení důkladného průběrného odlovu je v těchto měsících složitější. 
Pokud jsme to nestihli v předchozích měsících, dokončíme v říjnu opravu a přemístění mysliveckých zařízení. Spárkatou zvěř přikrmujeme pravidelně jadrnými krmivy, aby si vytvořila důležité tukové zásoby na zimu. Ke konci října navezeme do oborohů seno a založíme jej do krmelců. Postačí menší množství, aby se zbytečně neznehodnotilo, pokud jej zvěř ještě nebere. V solnících doplníme sůl. Zintenzívníme přikrmování drobné zvěře. Bažantům předkládáme krmivo nejen do zásypů, ale také volně v místech, kde se vyskytují a kde je chceme udržet.
Z políček sklízíme okopaniny, které uskladníme ve sklepě či krechtu. Pokud se nám podaří sehnat pro zvěř atraktivní cukrovku, předkládejme ji v menším množství.
Myslivecký hospodář se věnuje důkladné přípravě společných lovů, vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře, evidenci vydaných povolenek, evidenci o ulovené zvěři a orgánu státní správy podává hlášení o průběhu lovu a plnění plánu.
RNDr. Jiří ZBOŘIL
 
Autor: RNDr. Jiří Zbořil
Datum
Den
Svátek
Kalendárium
Příroda
Pragnostika
1. 10.
po
Igor / Ivar
Světový den vegetariánství, cyklistiky, Mezinárodní den lékařů, hudby, seniorů, kávy
Odlétají vlaštovky a jiřičky
2. 10.
út
Olívie / Oliver
Světový den hospodářských zvířat, Mezinárodní den nenásilí, Světový den sídel, dětí, architektury (1. pondělí v říjnu)
3. 10.
st
Bohumil / Bohuš
Sklízí se vodnice, topinambur a tuřín
4. 10.
čt
František / Evald
Mezinárodní den ochrany zvířat, Mezinárodní den nenásilí, Světový den lidských sídel
5. 10.
Eliška / Elza
Mezinárodní den učitelů, Mezinárodní den úsměvu
Nejstarší srnci shazují paroží
6. 10.
so
Hanuš / Hanuše
Zhotovit koroptví boudy
7. 10.
ne
Justýna / Sergej
Přilétá husa polní
8. 10.
po
Věra / Věroslava
Mezinárodní den boje proti popáleninám
Padají kaštany
9. 10.
út
Štefan / Sára
Světový den pošty
Kvetou ocúny
10. 10.
st
Marina / Marin
Světový den proti trestu smrti, Světový den duševního zdraví, Světový den zraku, Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof (2. středa v říjnu)
11. 10.
čt
Andrej / Andreas
Mezinárodní den dívek
Jeleni a srnci přebarvují do zimní srsti
12. 10.
Marcel / Edvín
Světový den artritidy
13. 10.
so
Renáta / Gerald
Končí jelení říje
14. 10.
ne
Agáta / Háta
Světový den normalizace
15. 10.
po
Tereza / Terezie
Den bílé hole, Světový den venkovských žen
16. 10.
út
Havel / Galina
Světový den výživy, Světový den páteře, Mezinárodní den proti Mc´Donalds
17. 10.
st
Hedvika / Heda
Mezinárodní den boje proti chudobě, Světový den úrazů
Přilétají havrani
18. 10.
čt
Lukáš / Lukáška
Přitahují kvíčaly a cvrčaly
19. 10.
Michaela / Michala
20. 10.
so
Vendelín / Eunika
Den stromů, Světový den osteoporózy, Mezinárodní den kuchařů, Světový den statistiky
21. 10.
ne
Brigita / Uršula
Den původních odrůd jablek
22. 10.
po
Sabina / Sabrina
Starší srnci shazují paroží
23. 10.
út
Teodor / Fedor
Slunce vstupuje do znamení Štíra v 13.22
24. 10.
st
Nina / Selina
Světový den rozvoje informací, Den OSN
25. 10.
čt
Beáta / Vojmír
Probíhá daňčí říje
26. 10.
Erik / Erich
27. 10.
so
Šarlota / Zoe
Začíná říje jelena siky
28. 10.
ne
Alfréd / Alfréda
Vznik samostatného Československého státu (1918)
Konec letního času
29. 10.
po
Silvie / Sylva
Světový den mrtvice
Odeslat pozvánky na hony
30. 10.
út
Tadeáš / Dimitrij
Odlétá špaček
31. 10.
st
Štěpánka / Volfgang
Světový den spoření, Den UNICEF
vychází v 7:28 a zapadá v 18:01 vychází v 16:20 a zapadá v 1:18 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...