Legislativa

Vzorové stanovy MS

Vzorové stanovy mysliveckého sdružení podle nového obč. zákoníku, které vypracoval JUDr. Ing. Vladimír Čechura
 

Novela řádbu pro zkoušky a jmenování rozhodčích

NOVELA ŘÁDU PRO ZKOUŠKY A JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH PRO POSUZOVÁNÍ VÝKONU LOVECKÝCH PSŮ
 

Stanovy ČMMJ

Na Sboru zástupců ČMMJ dne 16.6. 2007 byla schválena úprava Stanov ČMMJ. Stanovy byly zaregistrovány pod registračním číslem VSC/1-15395/92-R dne 26.6.2007.
Úplné znění Stanov ČMMJ přikládáme v přiloženém souboru
 
 
 

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI CHOVU PSŮ

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI CHOVU PSŮ Českomoravské kynologické unie
 

Sdělení MZe ke sjednocení postupu státní správy myslivosti

Sdělení MZe ke sjednocení postupu státní správy myslivosti při stanovování účastníků řízení ve věci registrace nového honebního společenstva.
 

NOVINKY V PRÁVNÍCH ÚPRAVÁCH

NOVINKY V PRÁVNÍCH ÚPRAVÁCH v oblasti myslivosti, zemědělství a lesnictví: vyhlášky, zákony, nařízení vlády
 

PŘEHLED právních předpisů, směrnic, řádů a pokynů

PŘEHLED právních předpisů, směrnic, řádů a pokynů týkající se myslivosti a ČMMJ
Přehled je ke stažení v přiloženém souboru
 

Myslivecký řád

Tento myslivecký řád byl projednán a schválen Sborem zástupců ČMMJ (II. sjezdem ČMMJ) v Praze dne 21. října 2000 a doplněn rozhodnutím Sboru zástupců dne 19. 6. 2004.
 

Organizační směrnice MS

Komplexní soubor zahrnuje směrnice pro hospodaření a vedení účetnictví MS
 

Vyhláška č. 553/2004 Sb.

Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
Plné znění vyhlášky a přílohy vyhlášky najdete v připojených souborech
 

VYHLÁŠKA 7/2003 ze dne 17. prosince 2003

o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice
 

ZÁKON č. 449/2001 Sb. ze dne 27. listopadu 2001 o myslivosti

ve znění zákona č.320/2002 Sb. ze dne 13. června 2002 a zákona č. 59/2003 ze dne 18. února 2003
 
 
 

Vyhláška č. 491/2002 ze dne 28. 11. 2002

o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
 

Vyhláška č.245/2002

o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu (Nové znění vyhlášky 245 s vyznačením změn, které přinesla vyhláška 480)
 

VYHLÁŠKA č. 480/2002 ze dne 4. listopadu 2002,

kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu
 

Návrh

poslanců Ladislava Skopala, Pavla Kováčika a Jana Grůzy
 
 

Vyhláška č.244/2002,

kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 

VZOROVÉ STANOVY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA

po připomínkách a opravách Ministerstva vnitra
 
 
vychází v 5:01 a zapadá v 20:54 vychází v 5:56 a zapadá v 21:32 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...