Statistické údaje

Myslivecká statistika za rok 2013

Výkaz MYSL 1-01 za rok 2013
 

Myslivecká statistika za rok 2012

Výkaz MYSL 1 - 01 za rok 2012 bez údajů z národních parků.
 
 

Myslivecká statistika za rok 2010

Myslivecká statistika je jedním z významných nástrojů myslivosti, který umožňuje orgánům státní správy, uživatelům honiteb i samotným myslivcům posuzovat úroveň mysliveckého hospodaření se zvěří a sledovat vliv tohoto hospodaření na přežívání živočišných druhů a odhadovat jeho vliv na ostatní hospodářské činnosti prováděné člověkem v přírodě.
 

Myslivecká statistika za rok 2009

Dne 12. 8. 2010 zveřejnil Český statistický úřad souhrnný Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010. Jedná se o souhrnný výkaz všech honiteb ČR, tj. honiteb v oboru působnosti jak Ministerstva zemědělství výkaz Mysl (MZe)-1-01, tak i Ministerstva životního prostředí výkaz Mysl (MŽP)-2-01. V úvodní části základní údaje o honitbách (výměry honebních pozemků, počtu honiteb) došlo k mírnému nárůstu jak celkové výměry (o 10467 ha), tak i počtu honiteb (o 13), ale průměrná velikost honiteb se proti minulým letům nezměnila. U klasifikace honiteb se neobjevily významnější změny. Nejzajímavější jsou výsledky celého bloku o mysliveckém hospodaření se zvěří, zejména o lovu, zazvěřování a jarních kmenových stavech.
 

Myslivecká statistika za rok 2008

Dne 15. 7. 2009 zveřejnil Český statistický úřad souhrnný Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009. Jedná se o souhrnný výkaz všech honiteb ČR, tj. honiteb v oboru působnosti jak Ministerstva zemědělství výkaz Mysl (MZe)-1-01, tak i Ministerstva životního prostředí výkaz Mysl (MŽP)-2-01. V úvodní části základní údaje o honitbách (výměry honebních pozemků, počtu honiteb) došlo k mírnému nárůstu jak celkové výměry, tak i počtu honiteb, ale průměrná velikost honiteb se proti minulému roku nezměnila. U klasifikace honiteb se neobjevily významnější změny. Nejzajímavější jsou výsledky celého bloku o mysliveckém hospodaření se zvěří, zejména o lovu, zazvěřování a jarních kmenových stavech.
 

Myslivecká statistika za rok 2007

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 1.4.2007-31.3.2008
 

Myslivecká statistika za rok 2006

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2006
 

Myslivecká statistika za rok 2005

Výsledky myslivecké statistiky za myslivecký rok 2005 (včetně území národních parků). Údaje si můžete prohlédnout v připojených souborech
 
 
 
 
 

Myslivecká statistika za rok 2004

V připojených souborech s můžete stáhnout výsledky myslivecké statistiky za rok 2004
 

Oficiální výkaz MZe Mysl 1-01 za rok 2003 (data neobsahují údaje z národních parků)

4. Výskyt dalších druhů zvěře a jejich lov
Výskyt dalších druhů zvěře a jejich lov, pokud byla udělena výjimka
 
 

Oficiální výkaz MZe Mysl 1-01 za rok 2003 (data neobsahují údaje z národních parků)

2. Klasifikace honitby - NKS zvěře a výměra honební plochy podle jakostních tříd
 

Oficiální výkaz MZe Mysl 1-01 za rok 2003 (data neobsahují údaje z národních parků)

I.Základní údaje o honitbě
II.Obhospodařování honitby
III. Stavy psů s loveckou upotřebitelností
IV. Skutečný počet držitelů platných loveckých lístků
 

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2002

Základní údaje - Skutečný počet osob (držitelů platných loveckých lístků) trvale vykonávajcích v honitbě právo myslivosti
 

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2002

Základní údaje - Stavy psů s loveckou upotřebitelností
 

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2002

Základní údaje - Obhospodařování honitby
 
 

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2002

VÝSKYT DALŠÍCH DRUHů ZVĚŘE A JEJICH LOV
 

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2002

Základní údaje - Výměra honitby v ha (podle stavu k 31.12.2002 - zaukrouhleno na celá čísla)
 

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2002

KLASIFIKACE HONITBY - NORMOVANÉ JARNÍ ZVĚŘE A VÝMĚRA HONEBNÍ PLOCHY PODLE JAKOSTNÍCH TŘÍD
 
vychází v 7:52 a zapadá v 16:28 vychází v 21:27 a zapadá v 9:57
Zpracování dat...