Statistické údaje


Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2002

Základní údaje - Obhospodařování honitby
 
 

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2002

VÝSKYT DALŠÍCH DRUHů ZVĚŘE A JEJICH LOV
 

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2002

Základní údaje - Výměra honitby v ha (podle stavu k 31.12.2002 - zaukrouhleno na celá čísla)
 

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2002

KLASIFIKACE HONITBY - NORMOVANÉ JARNÍ ZVĚŘE A VÝMĚRA HONEBNÍ PLOCHY PODLE JAKOSTNÍCH TŘÍD
 
 
 
 
 
vychází v 7:15 a zapadá v 16:14 vychází v 20:23 a zapadá v 11:57 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...