Právní poradna

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.
 
Pro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Honební x Myslivecký výbor HS

Dotaz č.2019004 [ zadáno 12.2.2019 ]

Honební společenstvo užívá honitbu ve vlastní režii. K řízení myslivosti byl zřízen tzv. myslivecký výbor, který je personálně totožný s členy honebního výboru. Myslivecký výbor rozhoduje např. o personálních otázkách odvolání a návrh na jmenování mysl. hospodáře, rozdělení povolenek k lovu, finanční záležitosti atd. Má takovýto výbor oporu v nějakém právním předpise, pokud ne, jakou platnost mají dosud přijatá rozhodnutí?

členství v MS i po odebrání ŘP a nebo ZP z důvodu alkoholu

Dotaz č.2019003 [ zadáno 11.2.2019 ]

Je v myslivosti, resp. mysliveckém spolku, možné, aby i nadále zůstávali členy naši dva myslivci, kteří kvůli nálezu alkoholu při kontrole přišli o řidičský průkaz, zbrojní průkaz a o zbraně? Musí se jim z rozhodnutí členské nebo VČS odebrat členství, protože nemohou vykonávat myslivost v plném rozsahu, nebo se jenom dočasně přeruší členství na dobu trvání trestu do znovunabytí výše uvedených dokladů a zbraní? Na tento stav Stanovy MS ani vzorové Stanovy ČMMJ zatím nepamatují.

Doprava lov lov na cestách v honitbě

Dotaz č.2019002 [ zadáno 11.2.2019 ]

Může být členům mysliveckého spolku zakázáno šoulat v honitbě nebo po cestách a lovit? A jak je to s dopravou do částí honitby? Mohou se členové spolku dopravovat vozidlem po cestách a nebo mimo ně, případně jaký je rozdíl při jízdě v lese a v polní části honitby?

vyplnění druhů, pohlaví a VT v povolence

Dotaz č.2019001 [ zadáno 11.2.2019 ]

Pokud je v povolence vyplněno, druh zvěře, pohlaví a u věkových tříd je "dle pokynů mysliveckého hospodáře" je tato povolenka platná?

Jak čelit pomluvám člena MS?

Dotaz č.2018025 [ zadáno 29.12.2018 ]

jak můžeme čelit pomluvám ze strany člena našeho mysliveckého spolku, který nás (rozuměno myslivecký spolek) i přes upozornění na nevhodné chování na veřejnosti stále pomlouvá a tím poškozuje naše dobré jméno? Na členských schůzích stále jen mlčí, nepřijde s žádným vlastním návrhem na zlepšení chodu činnosti spolku

Přičlenění více než 10 % pozemků k HS

Dotaz č.2018024 [ zadáno 5.12.2018 ]

Zakládáme HS a jeden úředník tvrdí, že i se státní správou je možné přičlenit dohromady pouze 10 % výměry pozemků ve vlastnictví HS. Druhý úředník tvrdí, že můžeme 10 % a on přičlení co bude chtít. Jak to je?

Omezení lovu v povolence kvůli nezaloženému senu v krmelci?

Dotaz č.2018023 [ zadáno 5.12.2018 ]

Před členskou schůzí se konala i schůze výboru. Na členské schůzi výbor navrhl udělit mi výtku, protože nebylo založené seno 1. 12. 2017, ale až 3. 12. 2017. Následně výbor navrhl členské schůzi ke schválení povolenky k lovu od 1. 4. 2018, ve které mi bylo umožněn jen odlov straky, vrány a holuba. Na zvěř škodící myslivosti a prasete divokého mi povolenka vydána nebyla - na návrh výboru a schválení členskou schůzí. Pokud mi nebyl zakázán odlov spárkaté zvěře, ale udělena kvůli senu výtka je tento postup a neumožnění lovu v pořádku? To opravdu může výbor a členská schůze složená z 9 členů sedmi rodinnými příslušníky udělat cokoliv je napadne? Je možnost se tomuto jednání bránit a jak?

Souhlas majitele rybníka s lovem kachen?

Dotaz č.2018022 [ zadáno 5.12.2018 ]

Při lovu kachen jsme se dostali do konfliktu s vlastníkem rybníku a přilehlého stavení (mlýnu). Vlastník nám na místě sdělil, že s lovem nesouhlasí. Hned se začal ohánět právníky a výhrůžkami, tak máme obavy, na čí straně je zákon. Jedná se o nového majitele, s původními vlastníky nikdy nebyl problém. Pozemky nejsou vyjmuty z honitby, vlastník nám nepodepsal souhlas, ale pozemky byly přičleněny do honitby. K pozdějšímu vyjmutí pozemku nedošlo, nebo nás o tom alespoň nikdo neinformoval. Předpokládám, že bychom jako uživatelé byli účastníky nějakého řízení. Máme zákaz vstupu na takový pozemek? Nechceme dělat žádné problémy, od té doby jsme u rybníků nebyli, ale rád bych věděl, jak to je. To bych v podstatě mohl chodit po honitbě pouze po pozemcích vlastníků, od kterých mám podepsaný souhlas?

náhrady za používání přičleněných honebních pozemků vlastníkům

Dotaz č.2018021 [ zadáno 5.12.2018 ]

Valná hromada honebního společenstva schválila návrh, že bude vyplácet náhrady za používání přičleněných honebních pozemků vlastníkům, kteří vlastní 5 ha a více honebních pozemků. Ptáme se, zda toto usnesení neodporuje právním předpisům? A zda toto usnesení může některý člen honebního společenstva napadnout.

právo určit přesné datum pro začátek zimního přikrmování zvěře

Dotaz č.2018020 [ zadáno 9.9.2018 ]

Má hospodář právo určit přesné datum pro začátek zimního přikrmování zvěře například od 1.září? Jak řešit situaci, pokud někteří členové toto považují za nesprávné.

vychází v 7:08 a zapadá v 17:21 vychází v 14:30 a zapadá v 5:42 Nákupní košík 0
Zpracování dat...