Aktuality

Radikální omezení myslivosti v Polsku?!

ČMMJ | Diskuzní fórum
Radikální omezení myslivosti v Polsku?!
V Polsku je v těchto dnech v legislativním procesu novela zákona o myslivosti, která přináší výrazná omezení myslivecké činnosti
 
Tlak ochránců bojujících za práva zvířat se v Polsku vystupňoval natolik, že byla téměř schválena novela zákona o myslivosti významně negativně omezující působení polských myslivců jako hospodářů v krajině. Připravili jsme komentář k chystaným změnám a zamyšlení, co by podobná omezení znamenala u nás. Jedná se o jednoznačně nesystémový krok, který prakticky znemožňuje nadále hospodařit se zvěří jako přirozenou složkou prostředí.
 
1) Omezení výcviku psů a sokolnictví
 
Nově schválený zákon neumožňuje výcvik psů na divoké zvěři chované v zajetí či volně žijící. V podstatě se jedná o znemožnění výcviku norníků, honičů, a dokonce i ohařů. V budoucnu tedy bude nedostatek lovecky upotřebitelných psů, čímž bude opět trpět především zvěř. Tito psi jsou používáni k dohledávání či dosledu poraněné zvěře. V České republice povinnost používat lovecky upotřebitelné psy vyplývá přímo ze zákona a každá honitba musí držet určitý počet psů s různou specializací v závislosti na druzích zvěře, která se v dané lokalitě vyskytuje.
 
2) Ministr životního prostředí bude jmenovat a odvolávat předsedu myslivecké organizace
 
Ministr životního prostředí bývá v úřadu velmi krátkou dobu na to, aby byl schopen dostatečně se seznámit s fungováním myslivecké organizace. Nestabilní politická situace by s sebou mohla nést znemožnění koncepční a dlouhodobé práce jednotné myslivecké organizace. V České republice je navíc veškerá myslivost řízena Ministerstvem zemědělství a agenda s ní spojená jednoznačně odborně spadá právě pod tento úřad. V případě řízení Ministerstvem životního prostředí bude chybět potřebná diskuze a pohled na problematiku ze strany dalších oborů, konkrétně lesnictví a zemědělství, kterých se myslivecké hospodaření bezprostředně týká.
 
3) Zrušení sankcí za obstrukce při lovu
 
Při neohlášeném a neplánovaném pohybu osob v území, kde probíhá lovecká akce, hrozí nebezpečí zranění, či dokonce smrt. Lovecké akce mají přísně danou organizaci a pravidla, která je potřeba dodržovat za účelem zajištění bezpečnosti. Proto je žádoucí, aby případní aktivisté mohli být za chování ohrožující jejich životy či životy dalších osob sankciováni. Pro vykreslení absurdnosti podobné legislativní úpravy si můžeme představit situaci, kdy by se aktivisté měli možnost pohybovat na dráze při automobilových závodech.
 
4) Zákaz podílení se na myslivosti pro mládež do 18 let
 
Pokud budeme opět uvažovat bezpečnost při loveckých akcích, je v tomto směru důležitá výchova mladých nastávajících myslivců, kteří se již od 15 let mohou účastnit honů. Tímto získávají zkušenosti s dodržováním jasně stanovených bezpečnostních pravidel.
Myslivost je činností, která vyžaduje vysokou odbornou způsobilost. Pokud bude mladistvým znemožněno účastnit se mysliveckých akcí, bude ohroženo i vzdělávání v myslivosti a také zajištění dostatečného počtu myslivců do budoucna.
K myslivosti jsou přiváděny již nejmenší děti, které se učí poznávat zvířata, rostliny a správné chovaní v přírodě. Získávají tak kladný vztah k životnímu prostředí a zvěři, o které je potřeba pečovat.
Myslivecké kroužky a akce pro děti jsou důležitou součástí života na venkově a jsou záměrně podporovány Českomoravskou mysliveckou jednotou a dalšími státními i spolkovými organizacemi působícími v lesnictví, zemědělství a myslivosti.
Myslivost v České republice byla zapsána na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury. Jednou z podmínek zápisu na tento seznam je skutečnost, že dovednosti v daném oboru jsou předávány „z otce na syna“, což se v myslivosti běžně děje.
 
5) Zákaz olověného střeliva do 31. 12. 2019
 
Neexistuje adekvátní náhrada se stejnými vlastnostmi a ranivým účinkem. Negativní vliv olověných nábojů byl prokázán pouze při lovu v mokřadech na vodní ptactvo, což je současnou legislativou již zakázáno.
 
6) Periodické přezkoušení myslivců každých 5 let
 
Nejstarší generace nebude ochotná podstupovat zkoušky, právní úprava bude tedy vyřazovat nejzkušenější praktiky z řad myslivců.
 
V současné době jsme v kontaktu s polskými kolegy, informace od nich Vám poskytneme.
 
Českomoravská myslivecká jednota bude zasílat dopis se svými stanovisky polskému prezidentovi.
Kontakt pro média:
Ing. Martina Nentvichová, Ph.D.
martina.nentvichova@cmmj.cz

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 5:55 a zapadá v 18:19 vychází v 22:43 a zapadá v 7:55 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...