Černá zvěř dnes

Černá zvěř dnes
Černá zvěř dnes - Bruno Hespeler
Spektrum odborných mysliveckých publikací v poslední době obohatilo několik titulů z nakladatelství Grada. Jedním z dalších zajímavých přírůstků od tohoto nakladatelství je kniha věnovaná černé zvěři od německého autora Bruno Hespelera. Přestože tato kniha patří spíše k útlejším (celkem 127 stran formátu A5), přináší řadu originálních a zajímavých informací od našich západních sousedů, které pro nás mohou být v mnohém poučné.
Po přečtení mě zaujaly dva základní rysy. Jednak je na první pohled zřejmé, že celé toto dílo je protkáno praktickými zkušenosti dlouholetého myslivce a znalce černé zvěře, a jednak je při porovnání s našimi podmínkami zjevná pronikavá snaha autora i mnoha jeho kolegů myslivců odhalovat skutečné příčiny problémů a řešit co nejúčinnějšími metodami bez ohledu na tradované mýty. V tomto pohledu mám na mysli zejména kapitoly zabývající udržováním stavů prasat na přijatelné výši a s ním související škody, které prasata působí a riziko klasického moru prasat. Oba tyto nepříjemné důsledky nezvládnuté regulace jsou v Německu mnohem rozvinutější než u nás, kde je vymáhání škod na zničené úrodě zatím píše výjimečné a na poslední výskyt moru se již zapomnělo.
Kniha samozřejmě obsahuje i tradiční úvodní kapitoly, ve kterých je uveden obvyklý přehled biologie černé zvěře, její druhové zařazení, výživa a reprodukce, požadavky na prostředí a schopnosti adaptací. Velmi zajímavé jsou zkušenosti s populacemi divočáků, které se adaptovaly na život v příměstských, velmi navštěvovaných lesích, či přímo v okrajových částech velkých měst.
V dalších částech jsou pak rozebírány zásady trvale udržitelného hospodaření s prasaty, velká pozornost je věnována trvajícímu zvyšování početních stavů černé zvěře a jeho příčinám, z nichž je podle autora primární dlouhodobé zvyšování produkce semen v lesích. Podrobně je popisován odchyt prasat, včetně fotek a nákresů odchytových zařízení a popisem pravidel při chytání. Důraz na snižování stavů se nám může zdát přehnaný, ale věřme, že vychází z naléhavé potřeby problémy s přemnoženými prasaty řešit. S tím souvisí některá doporučení, jako např. požadavek, aby se odchycená prasata z chytadla odvážela do vzdálenosti minimálně 50 metrů a tam usmrcovala ranou z pistole aj. Se stejnou důkladností kniha obsahuje i praktické návody pro omezování škod na zemědělských kulturách, případně odstraňování jejich následků.
Celkově je možné tuto knihu hodnotit jako přínosnou pro všechny, kdo mají zájem se zabývat vedle lovu i chovem černé zvěře a její přečtení můžu doporučit.
Publikace je ke koupi i objednání na dobírku v Knihkupectví Myslivost, Seifertova 81, 130 00 Praha 3
Ing. Jiří KAMLER, Ph.D.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno

vychází v 7:14 a zapadá v 16:15 vychází v 13:49 a zapadá v **:** Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...