DVD – Karpatské prebúdzania

DVD – Karpatské prebúdzania
Chcete prožít nezapomenutelné chvíle uprostřed probouzející se jarní přírody v nepřístupných vrcholových partiích slovenských Karpat a přitom neopustit klid vlastního domova? Pak je tu právě po vás DVD nosič autorů Rastislava a Romana Dobrovodskích, které je horkou novinkou na našem trhu.


Prostřednictvím poutavých záběrů navštívíme temná zákoutí horských jehličnatých lesů, které jsou domovem nejvzácnějších druhů středoevropské fauny - medvěda, vlka, rysa i divoké kočky. Můžeme vnímat atmosféru jarních horských bystřin oživených táhnoucími pstruhy i tajemnými vydrami. Nahlédneme na horské louky nad hranicí lesa, kterým vládne majestátná vysoká zvěř. Výborná kamera nevynechává ani ptačí říši zastoupenou řadou běžných i vzácných druhů pěvců, dravců a sov. Krátce se také podíváme do období tetřevího namlouvání a vyslechneme milostnou píseň tajemného lesního kura zpívajícího svoji sonátu na vrcholcích stromů. Rovněž další hlasové projevy řady zachycených ptáků dokreslují atmosféru jarního probouzení přírody.
Autoři v tomto případě upustili od běžného komentáře videozáběrů a podkreslili je vhodně volenou hudbou podtrhující ráz celého snímku. Poutavé je právě harmonické skloubení přirozených zvuků přírody s hudebním doprovodem, které se absolutně neruší, ale naopak zajímavě doplňují.
Přestože celá sekvence je relativně krátká (cca 15 minut), představí nám většinu toho, co zůstává běžným návštěvníkům slovenských hor skryto. Tento kratší rozsah však plně vynahradí "bonus" v podobě další půlhodinky živých záběrů z jelení říje 2005, která je rovněž součástí DVD. V ní před námi defiluje celá řada skutečných králů hor - mohutných karpatských jelenů. Prostřednictvím kamery nahlédneme do intimního období jejich lásky, kdy je většina času a aktivit věnována rituálu zachování života pro další generace. Zahlédneme zde jeleny nejrůznějšího stáří i chovné hodnoty a vnímavému pozorovateli neuniknou ani různé modulace jeleního troubení a dalších životních projevů. V těchto pasážích mi pouze malinko chybí dobře známé a pro diváka zajisté efektivní měření sil říjících jelenů (to však částečně vyrovnávají ukázky z kategorie "dalších nabídek" z tvorby autorů prezentované rovněž na DVD).
Uvedené dílko bude zajisté vítaným zpestřením videotéky všech milovníků přírody. V souvislosti s případným zájmem ze strany čtenářů mne ještě napadá jedna velmi efektivní možnost využití zpracované dokumentace. Jde o skutečnost, že záběry je možné s úspěchem použít jako didaktický materiál při přípravě uchazečů o první lovecký lístek (pochopitelně v kombinaci s nutným komentářem fundovaného lektora). Lze na nich dokumentovat nejen jednotlivé živočišné druhy, se kterými se běžný adept ve skutečnosti jen těžko setkává, ale také celou řadu obecných jevů - přebarvování zvěře, tvorbu tlup a jejich hierarchii, etologii zvěře, vývoj paroží, jeho stupně, názvosloví apod.
Jakožto vyučujícímu geografie na gymnáziu mi také neunikl jeden "nemyslivecký" postřeh. I v rámci svojí profese využiji, doufám úspěšně, dané záběry k doplnění probírané zeměpisné látky, zejména v rámci témat věnovaných geomorfologii a geologii střední Evropy. Obdobnou reakci předpokládám i ze strany kolegů vyučujících na středních školách předmět biologie.
Na závěr mi tedy nezbývá než popřát uvedenému DVD šťastnou cestu na trh a spoustu spokojených zákazníků.
Mgr. Josef Drmota


vychází v 7:19 a zapadá v 16:11 vychází v 14:56 a zapadá v 2:22 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...