DVD „S vábničkou v ruji“

DVD „S vábničkou v ruji“
Mezi opravdu zajímavě připravená témata, která jsem měl možnost nedávno shlédnout, patří bezesporu i DVD s názvem „S vábničkou v ruji“.
O nastupujícím fenoménu loveckého videa jsme se v uplynulém období na stránkách Myslivosti již několikrát zmiňovali. Počet DVD nosičů v nabídce obchodů roste poměrně rychle a videopořady si stejně rychle získávají nové příznivce. Kvalita dostupných produktů je pak různorodá vzhledem k obsahu i k úrovni zpracování. Mezi opravdu zajímavě připravená témata, která jsem měl možnost nedávno shlédnout, patří bezesporu i DVD s názvem „S vábničkou v ruji“. Za firmu Devana (největší slovenský výrobce vábniček) je pod ním podepsán mistr Slovenska ve vábení zvěře Ing. Karol Mihálko.
Před samotným zhodnocením uvedeného DVD si dovolím malé odbočení a srovnání. Byl-li jsem totiž před necelým rokem potěšen obdobným produktem švédského tvůrce M. Thama, věnovaným vábení srnčí zvěře a vábničkám Nordic Roe (viz. Myslivost č. 10/2010), musím na tomto místě konstatovat, že i naši východní sousedé umí připravit materiál srovnatelného obsahu i poutavosti. Rozdíl mezi oběma produkty je pak především ten, že M. Tham vytvořil typické „instruktážní video“ s reálnými ukázkami z lovu, zatímco produkt firmy Devana má více charakter „loveckého vyprávění“. I přes tuto skutečnost ale musím ocenit velmi četné praktické rady vztažené k lovu srnčí zvěře v říji, které v komentáři průběžně zaznívají a které budou zajisté dobře využitelné všemi zájemci o uvedený způsob lovu.
V rámci divácky přiměřeného času čtyřiceti minut můžeme sledovat stoprocentně autentické záběry pořízené na vrcholu srnčí říje v nížinných oblastech Slovenska. Před kamerou nám defiluje několik desítek kusů opravdu kvalitní srnčí zvěře, kterou vábiči dokáží „přitáhnout“ doslova na vzdálenost několika metrů. Používají přitom celou řadu imitací zvukových projevů srnčí zvěře od klasického krátkého pískání rujné srny, přes hlas srnčete, až po vřískavé vypísknutí srny (tzv. „geschreck“). Vlastní vábení je doprovázeno vhodně volenými poznámkami a komentáři vztaženými k momentální situaci i ke konkrétním přírodním podmínkám. Velmi cenné jsou také chovatelské odkazy a poznámky ohledně odhadu věku pozorované zvěře. Tím je zpracovaný materiál určitě velmi blízký mentalitě našich myslivců, kteří chápou myslivost v celé její šíři především jako zodpovědný chov zvěře.
Mám-li vyzvednou to, co mne osobně na záběrech zaujalo nejvíce a co považuji za nejhodnotnější, půjde o skutečně kontaktní vzdálenost, na kterou byli vábiči schopni zvěř přilákat. Opravdu rád bych také zdůraznil, že se to běžně podařilo i bez používání kamuflážních oděvů, které jsou někdy předkládány jako nezbytná podmínka podobného úspěchu. Na záběrech je více než patrné, že i tradiční myslivecké oblečení, kombinované s  rozumně voleným stanovištěm u stromu, před siluetou keře apod., vede při vábení srnčí zvěře ke kýženému výsledku. Díky detailním záběrům zvěře si tak může každý myslivec sám procvičit odhad věku na základě pozorování tělesných proporcí a chování jednotlivých kusů. Vnímavému divákovi také neunikne velká variabilita obličejového zbarvení srnců, která, jak víme, není stoprocentním ukazatelem věku zvěře.
Poslední třetina videomateriálu je věnována ukázkám průběrného odstřelu silnějších srnců. V této části bych vyzvednul zejména dobře zachycené značení zvěře při různém umístění zásahu (komora, lopatky, krk, zadní komora). Po pravdě řečeno jsem však byl v rámci daných pasážích více než rozpačitý ze skutečnosti, že mnoho zásahů bylo vedeno na zvěř stojící vysloveně naostro. Nevím sice, jak k této skutečnosti přistupují naši slovenští kolegové, nicméně mi jako člověku, který se lovu srnčí zvěře věnuje po mnoho let, podobný fakt příliš „neseděl“ v jinak dobře zpracovaném materiálu. Rozhodně jsem zde také postrádal detailnější informace o ráži použitých zbraní (s ohledem na rozdílné způsoby značení zvěře) a zejména přesnější informace o věku ulovených srnců. Alespoň krátký pohled na stupeň opotřebení chrupu by si složená zvěř také zasloužila. Tyto relativní drobnosti by pak výrazně zhodnotily zejména informativní a didaktickou stránku celého díla.
Jak jsem již v předchozím textu konstatoval, je můj celkový dojem z uvedeného DVD velmi dobrý a mohu jej bez výčitek svědomí doporučit všem zájemcům o problematiku chovu a lovu srnčí zvěře. Vnímaví diváci si ve zpracovaném materiálu dokáží navíc zajisté vyhledat řadu dalších hodnotných informací. DVD si proto dovoluji doporučit také jako doplňkový studijní materiál v rámci přípravy uchazečů o první lovecký lístek.
Mgr. Josef Drmota
vychází v 7:19 a zapadá v 16:11 vychází v 14:56 a zapadá v 2:22 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...