Mladý nebo starý? – Určování věku spárkaté zvěře

Mladý nebo starý? – Určování věku spárkaté zvěře
Jedním z nejdůležitějších úkolů zodpovědného přístupu k problematice chovu spárkaté zvěře je posouzení jejího věku. Jen tak je možné správně určit a zajistit optimální věkové složení chované populace a provádět odpovídající selektivní chovatelské zásahy. Obzvláště obtížné pak bývá stanovení věku živé zvěře v honitbách. Omyly jsou časté i u zkušených myslivců a ve vztahu k průběrnému odstřelu přinášejí nejedno rozčarování.

Nejen z těchto důvodů vyhledávají myslivci každou příležitost, jak se, zejména v odhadu věku živé zvěře, zdokonalit. Jednou z dalších možností se pro ně stává publikace s výstižným názvem "Mladý nebo starý? - Určování věku spárkaté zvěře", kterou v těchto dnech uvádí na trh osvědčené nakladatelství Grada v rámci publikační řady "Myslivost v praxi". Uvedený titul je překladem z německého originálu "Jung oder Alt?" autorské dvojice Hespeler - Krewler.
Knížka je věnována šesti druhům spárkaté zvěře - jelení, daňčí, srnčí, kamzičí, mufloní a černé. Co však je na ní nejpodstatnější a nejhodnotnější je její obrazová stránka. Celá publikace totiž vychází z koncepce popisu spolehlivých (a zdůraznění nespolehlivých) znaků vedoucích k odhadu věku živé zvěře. Ty jsou vždy přímo provázány s připojeným obrazovým materiálem a s častými odkazy mezi textem a fotografiemi.
Z jednotlivých textů i snímků je patrná velká praktická zkušenost autorů, která vedla k citlivému a zodpovědnému rozboru celého souboru fotografií. Zdařilý je také jejich výběr postihující chronologii věku zvěře počínaje kladením, přes dopívání až do dospělosti. Můžeme zde tedy sledovat (a porovnat svoje odhady s připojeným odborným výkladem) různé věkové skupiny zvěře, navíc v různých částech roku (a tedy v různé srsti), při různých životních a sociálních projevech. Autoři upozorňují na hlavní vodítka odhadu věku i na nejčastější mýty a omyly, které se při odhadu věku vyskytují.
Na tomto místě si také dovoluji ještě jednou zdůraznit, že publikace je víceméně obrazová a je stěžejní měrou věnována právě odhadu věku živé zvěře (čelistem a opotřebení chrupu je zde poskytnut prostor minimální). Z hlediska praktického použití informací považuji za nejcennější skutečnost, že konečný verdikt při hodnocení věku zobrazené zvěře odpovídá v podstatě základní myšlence obsažené v názvu publikace - tedy odlišení jednotlivých věkových skupin zvěře. Čtenáře tak nerozptyluje zbytečnými dohady o naprosto přesném věku, který v praxi v podstatě ani není možné určit. To koneckonců není pro vlastní posouzení chovné hodnoty zvěře ani nezbytné.
Předkládaná publikace je tedy především praktickým rádcem a průvodcem, který by neměl chybět v žádné myslivecké knihovně. Čtenáře bude zajisté také zajímat, že odborným recenzentem českého překladu byl MVDr. Zdeněk Kolář, jehož jméno je zárukou kvality podávaných informací.
Mgr. Josef Drmota

vychází v 7:50 a zapadá v 16:31 vychází v 13:49 a zapadá v 4:47 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...