Myslivecká encyklopedie

Myslivecká encyklopedie
Poučný pohled k sousedům. Překlad a vydání výpravné a objemné knihy Paula-Henryho Hansen-Catty a jím vedeného kolektivu s názvem Myslivecká encyklopedie je hned z několika hledisek významným nakladatelským počinem. Ve Francii vyšla v roce 2007, v pražském nakladatelství Fortuna Libri s minimálním časovým odstupem. Kdo zalistuje v této další z mnoha encyklopedií, pojednávajících o myslivosti, nezalituje. Byly a zůstanou cennými výpravami za poznáním.
Publikace osvětluje soudobé podoby lovu, nazírání na přírodu a lovnou zvěř ve významné evropské zemi. Vydává svědectví o podobách, historických kořenech i tradicích lovu ve Francii. Autoři se věnují také druhům tamní srstnaté a pernaté zvěře, lovné i chráněné, která v zemi trvale žije nebo jí migruje. Některé pasáže o pojetí či způsobech lovu mohou v našem prostředí vyvolávat údiv, nepochopení i odpor. Ve francouzském lovectví totiž často nacházíme historické přežitky, nepochopitelnou krutost i etické konflikty. Musíme však mít na paměti, že česká myslivost se historicky vyvíjela jinak. Vycházela především z německé tradice, která ji po staletí formovala. Kráčela a kráčí i vlastní cestou.
Sám termín myslivost je českým fenoménem, který v dalších jazycích nenachází adekvátní ekvivalent. Myslivec není jen lovcem, nýbrž také hospodářem, který chrání, chová a šlechtí. Proto může obstát také v moderním světě. Měl by dbát na českou mysliveckou mluvu, na organizaci honů, na fanfáry a signály, na projevy úcty k ulovené zvěři, na společenskou stránku lovu. Domácích tradic si váží, zná jejich kořeny, dodržuje je v praxi, předává novým kolegům. Nadále se věnuje ochraně zvěře a jejího přirozeného prostředí.
Jak jsem uvedl, francouzské lovectví se odlišuje od terminologie, přes dělení druhů lovné zvěře, až po způsoby lovu. S tím se vyrovnávali překladatelé a editoři díla. Vyšli vstříc laikovi i poučenému. Pokud to bylo jen trochu možné, užili českého názvosloví a zavedené myslivecké mluvy. Zmíněné rozdílnosti se snažili zčásti komentovat. Důslednost však nebyla cílem, už proto, že museli respektovat původní rozsah a grafickou podobu knihy. Domnívám se, že dosáhli optimálního kompromisu, aniž by mátli čtenáře. Výchozí text zcela určitě neutrpěl.
Myslivecká encyklopedie rovněž předkládá plejádu francouzských názorů na novodobé problémy zachování lovu, druhů zvěře i jejích biotopů. Při srovnání se jeví, že v celoevropském měřítku bude nezbytné prosazovat spíše naše pohledy. Část francouzských praktik totiž z českého hlediska znesvěcuje myslivost. Nic na tom nemění pasáže o tradicích a zvykových právech. Jde o relikvie minulosti, které světlo současnosti odhaluje jako úpadek vztahu člověka k živým tvorům. Přežívá však dál i v 21. století. Ve Francii se ovšem z lovu stalo politikum už v dobách Velké francouzské revoluce. Také dnes pokračuje boj vlivných lobby a politici soupeří o hlasy voličů.
Přes tuto skutečnost je zřejmé, že roztříštěnost řízení lovu a chovu zvěře, jeho organizace a správy, jak je tomu dosud ve Francii, nejsou v moderní společnosti dlouhodobě udržitelné. Stále více se do popředí dostává samotná koexistence civilizovaného světa lidí a divoké přírody. To si přes některé snahy rozvolnit i v našich podmínkách obecně platná legislativní ustanovení uvědomuje podstatná část českých myslivců.
Naše republika je součástí Evropské unie. Bývá prospěšné včas pohlédnout i za plot souseda. Víc si pak vážíme vlastního, nacházíme potřebná stanoviska. Dialog vedený na mezinárodní odborné úrovni se dál rozšiřuje. Jsme na něj připraveni? K poučenosti snad přispěje i tato výpravná publikace. Koordinovaný nadnárodní postup se stal nevyhnutelným. Svět divoké přírody a zvěře býval totiž globální odedávna. Nikdy se neřídil uměle vytvořenými hranicemi a pravidly lidí.
Dr. Arnošt TABÁŠEK

Myslivecká encyklopedie,
Paul-Henry Hansen-Catta a kolektiv, vydalo nakladatelství Fortuna Libri, celkem 407 stran s barevnými ilustracemi a kresbami, formát 285 x 220 mm, doporučená cena 999 Kč
vychází v 7:14 a zapadá v 16:15 vychází v 13:49 a zapadá v **:** Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...