Myslivecká zařízení v honitbách svépomocí

Myslivecká zařízení v honitbách svépomocí
Nejnovější knihou vycházející v nakladatelství Grada je publikace s názvem „Myslivecká zařízení v honitbách svépomocí“ (autor Gerold Wandel). Když jsem ji poprvé otevíral, očekával jsem obvyklou přehlídku posedů, krmelců či lapacích zařízení.

V tomto předpokladu mne publikace nezklamala a uvedené informace jsem zde skutečně nalezl. Co mne však poměrně potěšilo byla skutečnost, že víceméně stejný prostor, který dostala uvedená klasická zařízení, byl dán velmi zajímavým nápadům, se kterými se v běžné myslivecké praxi setkáváme v našich podmínkách mnohem méně. Jako příklad bych si dovolil uvést umělé stromy k otírání černé a vysoké zvěře, jednoduchá samokrmítka pro černou, zařízení určená pro lov nátlačkou, umělá kaliště, budky pro sýčka kombinované s lapací pastí na kuny (viz. připojená ukázka), ochranná oplocení mraveniště, kozlíky pro dravce, umělá hnízda pro čmeláky, budky pro netopýry apod.
Podíváme-li se na výčet těchto návodů, musí být každému na první pohled jasné, že daná publikace vyhovuje svým obsahem modernímu pohledu na význam myslivosti a na záslužnou práci myslivců v krajině. Velká část uváděných zařízení má totiž především ekologický význam a s lovnou zvěří má společného jen relativně málo (přesto jsou tyto výrobky zcela přirozeně zahrnuty mezi ostatní myslivecká zařízení). Uvedenému odpovídá také celkové pojetí textů popisujících myslivecká zařízení jako nedílnou součást krajiny, do které musí svým vzhledem zapadat. Svojí funkčností pak musí naplnit odpovídající legislativní požadavky. K tomu jsou texty doplněny o základní informace vážící se k mysliveckému chovu jednotlivých druhů zvěře a zhodnocení významu zařízení v celoroční péči o ně.
Rozsah knihy je úctyhodný - celkem se jedná o téměř tři sta stran textu hojně doplněného o fotografickou dokumentaci (288 fotografií a kreseb). Samozřejmostí je také přítomnost technických výkresů jednotlivých zařízení, kterých je v knize publikováno více než sto. Vzájemnou vhodnou kombinací plánků, popisů pracovních postupů i fotografií tak funkci zařízení pochopí skutečně každý a také skutečně každý bude schopen odpovídající zařízení sám sestavit. Připočteme-li k tomu ještě skutečnost, že text je obohacen o základní tipy, triky a rady pro práci s různým nářadím i zpracováním různého materiálu, dostáváme hodnotného pomocníka určeného pro všechny "šikovnostní skupiny" našich myslivců.
Čtenáře bude zajisté také zajímat, že odborným recenzentem vydání byl nedávno zesnulý myslivecký odborník dr. Rudolf Novák. Zajímavé a všezahrnující je rovněž motto publikace: "Myslivost není jen tak nějakým koníčkem pro volný čas, je to práce v přírodě, která má přírodu chránit a nikoliv zneužívat".
Knihu je možné objednat v knihkupectví Myslivost za cenu 259,- korun. Zodpovědně mohu prohlásit, že tato investice se případnému zájemci jistě v brzké době vrátí.
Mgr. Josef Drmota

vychází v 7:16 a zapadá v 16:14 vychází v 14:13 a zapadá v 0:09 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...