O srnčí zvěři

O srnčí zvěři
Pod uvedeným názvem vydali pánové Pavel Scherer a Jan Dvořák knihu, kterou mohu rád a s čistým svědomím doporučit k přečtení (anebo spíš k prostudování a pochopení) všem našim myslivcům.
Jednak proto, že srnčí zvěř je naší nejhojnější trofejovou zvěří, s níž se každý myslivec dříve nebo později setkává, jednak pro její krásu si jí také většina našich myslivců zamilovala, a konečně proto, že s chovem tohoto významného druhu zvěře jsou spojeny mnohé nedoložené údaje předávané většinou při sdělování osobních poznatků dalším myslivcům, kteří je následně zase předávají bez ověření dál jiným posluchačům. Tak se mnohdy řetězově dostávají informace mezi nemysliveckou a navíc i mysliveckou veřejnost, která pak má o některých aspektech chovu této naší zvěře zkreslené představy, a to i přesto, že na mysliveckých kurzech, neřku-li na odborných školách, jsou přednášeny informace doložené z dlouholetých zkušeností většinou na slovo vzatých mysliveckých odborníků - znalců a chovatelů srnčí zvěře. Například J. Nečase, J. Lochmana či M. Vacha, abych jmenoval pouze jejich dosud dostupné publikace.
Právě uvedená kniha podává údaje z biologie srnčí zvěře opřené o její praktická pozorování v zajetí i ve volnosti a zvláště pak o růstu a kvalitě srnčích parůžků včetně mnoha nových informací týkajících se výčtu a důvodů vzniku jejich abnormalit. Odborné texty jsou doplněny množstvím fotografií, které tyto texty vhodně doplňují a nenechávají nikoho na pochybách o správnosti popisovaných skutečností. Pro úplnost doplňuji názvy kapitol, do nichž je kniha rozvržena: Reprodukce srnčí zvěře - Některé negativní faktory ovlivňující zdravotní stav srnčí zvěře - Fenomén parožní - Stupně a tvary srnčích parůžků - Příčiny vzniku nerovných parůžků - Specifická hmotnost parožní hmoty srnců - Vliv výživy na tvorbu srnčích parůžků - Abnormální srnčí parůžky a příčiny jejich vzniku - Odhad věku srnčí zvěře před ulovením a po něm.
Znovu zdůrazňuji, že texty v knize vhodně doplněné o množství fotografického materiálu jsou nejen čtivé, ale také poučné a že by se s uvedenou knihou vydanou nedávno v nakladatelství Lesnická práce, s.r.o. v Kostelci nad Černými lesy měli seznámit všichni chovatelé srnčí zvěře, jichž je mezi námi - myslivci naprostá většina.
Prof. Ing. et Ing.h.c. Josef HROMAS, CSc
vychází v 7:14 a zapadá v 16:15 vychází v 13:49 a zapadá v **:** Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...