Posedy - stavba, konstrukce, modely - Anton Schmid

Posedy - stavba, konstrukce, modely - Anton Schmid
Lov z posedu poskytuje mnoho výhod: dobrou podpěru pro střelbu, správné oslovení zvěře, bezpečnost, lepší přehled a ochranu před povětrnostními vlivy. Formát 15×21 cm, šitá vazba, 128 stran
Představíme vám 15 různých typů posedů a jejich variant, ze kterých si každý může vybrat takový posed, který pro něj bude nejvhodnější. Seznámíme vás s výběrem vhodného stanoviště, s potřebným nářadím a stavebním materiálem i s různými způsoby vztyčení posedu a konstrukcí střechy. U každého typu posedu je velmi podrobný a přehledný návod na stavbu, výkresy konstrukce a názorné barevné fotografie modelů. Mysleli jsme také na to, aby stavba posedu byla co nejjednodušší a praktické využití posedu co nejlepší.

RECENZE
V průběhu řady minulých let (snad i století) vznikla "lidovou tvořivostí" českých myslivců celá řada typů mysliveckých zařízení. Někdy více, někdy méně zdařilých.
Myslivecké zařízení by mělo splňovat řadu podmínek. První podmínkou je, aby bylo pro myslivce bezpečné, druhou, podle mého názoru neméně důležitou je, aby bylo vyrobeno či postaveno tak, aby honitbu a přírodu nehyzdilo. Hospodaříme v přírodě a posed či kazatelna, materiál, ze kterého jsou vyrobeny, umístění atd. je také výrazem vztahu myslivce k životnímu prostředí a ke krajině. A koneckonců myslivecká zařízení nám myslivcům dělají také reklamu.
V mnoha honitbách se, bohužel, můžeme setkat s posedy, které drží na dobré slovo a jsou postaveny bez ohledu na normy bezpečnosti, nebo s tím, co je podle mého názoru ještě horší, s různými monstry, na jejichž stavbu bylo použito "co dům dal". Od vyřazených školních stoliček přivázaných drátem na stromě až po části vraků automobilů vynesených na strom.
Po dlouhých letech se na trhu objevila kniha, a s lítostí musím říci, v překladu z německého originálu, která je dokonalým technickým návodem na stavbu mysliveckých zařízení určených k lovu.
Kniha je velice zdařilá. Kromě základních informací o používaných materiálech na stavbu posedů a kazatelen obsahuje jednoduché technické výkresy a položkové rozpočty 15 typů posedů a kazatelen. Autor se také zabývá opravami a demontáží dosloužilých mysliveckých zařízení.
Nadbytečnou lze snad pokládat pouze kapitolu týkající se výběru vhodného stanoviště pro stavbu posedů a kazatelen. Každý myslivec by měl vědět kdy a proč myslivecké zařízení staví. Určitou vadou knihy je chybný překlad některých pojmů a výrazů z německé do české myslivecké mluvy. Zvěř "neoslovujeme", ale "obeznáváme", ze zbraně nelétá kulka, ale střela, atd.
Co říci závěrem? Přes některé nedostatky, pravděpodobně dané tím, že překladatelka není myslivcem, je kniha velice vhodným doplňkem knihovny každého uživatele honitby. Snad se i mezi českými myslivci najde technicky vzdělaný autor, který podobným způsobem zpracuje stavby mysliveckých zařízení pro přikrmování zvěře. V každé učebnici myslivosti jsou sice náčrtky nebo perokresby mysliveckých zařízení, ale chybí to, co je v knize Posedy - jednoduché technické výkresy, výkaz položek, vypovídající fotografie modelů a skutečně postavených zařízení.
Dr. Rudolf NOVÁK

vychází v 7:16 a zapadá v 16:14 vychází v 14:13 a zapadá v 0:09 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...