Poznáváme ptáky podle peří

Poznáváme ptáky podle peří
Předložený titul „Poznáváme ptáky podle peří“ německého autora Einharda Bezzela je výjimečnou publikací na našem trhu, která u nás dlouhou dobu chyběla. Její kvalitu navíc umocňuje precizní a odborně přesný překlad pana Doc.RNDr. Karla Hudce, Dr.Sc. Kniha je po grafické stránce velice pěkně zpracována, na kvalitním papíru, obsahuje velké množství fotografií, nákresů a schémat.
V úvodní obecné části objasňuje funkce ptačího peří, jeho stavbu, tvary, typy a mechanismus pelichání. Ve druhé specielní části pojednává formou odborného určovacího klíče o morfologii (barva, tvar) ptačích per nejčastějších ptáků naší ornitofauny. U slovního popisu je navíc na protější straně detailní fotografie peří, což umožní čtenáři vytvořit si konkrétní představu. A v závěrečné třetí části knihy je uveden stručný popis hlavních zástupců třídy ptáků a jejich fotografie. Její cena 300 Kč je adekvátní jejímu grafickému zpracování a kvalitě.
Jediným zásadnějším nedostatkem tohoto díla je, kromě několika málo překlepů a nepřesností (např. Brhlík hajní, místo brhlík lesní), její formát, který neumožňuje čtenáři vytvořit si reálnou představu o velikosti ptačího pera, která může být mnohdy prvním zásadním určovacím znakem. Autor sice uvádí poměr reálné velikosti ku zobrazené, což však nenahradí skutečnou velikost.
Závěrem je možné konstatovat, že kniha "Poznáváme ptáky podle peří" je moderně zpracovanou, kvalitní publikací, která by neměla chybět v knihově nejen fundovaných odborníků, ale také všech laických ornitologů, myslivců, milovníků ptactva a přírody.

RNDr. Jiří Zbořil
vychází v 7:50 a zapadá v 16:31 vychází v 13:49 a zapadá v 4:47 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...