Praktická příručka pro lov černé zvěře

Praktická příručka pro lov černé zvěře
Prolistujeme-li namátkou novou mysliveckou publikaci s názvem Praktická příručka pro lov černé zvěře, kterou pro náš knižní trh připravilo v nedávné době Vydavatelství Víkend, zaujmou nás doslova na první pohled zajímavé černobílé i kolorované ilustrace, věnované (zcela logicky) životu černé zvěře. Jejich autorkou je paní Birte Keil, která patří k nejznámějším ilustrátorkám zvěře v německy mluvících zemích a která je pod knihou po právu také podepsána jako její spoluautor.
Vydařených ilustrací známe celou řadu a setkáme se s nimi v celé řadě zdrojů. Nicméně v tomto případě svědčí jednotlivé pérovky i jednoduchá schémata o hluboké znalosti dané problematiky. Velmi výrazně totiž vystihují odlišnosti jednotlivých věkových skupin černé zvěře, jejích životní projevů, způsobů pohybu, chování, využívání ochozů, krytin, smyslů apod. Za velmi zdařilé považuji stínované "obrysové" scény zachycující černou zvěř v době jejich zvýšené aktivity, tedy za soumraku či při úplňku.
Jsem si dobře vědom, že jsem tuto recenzi začal poněkud netypickým způsobem, nicméně můj prvotní dojem z grafického obsahu uvedeného dílka je natolik dominující, že zcela vědomě naruším obvyklé konvence a poněkud poodsunu autora textové části publikace, jímž není nikdo jiný než Gert G. von Harling. A to i přesto, že se jedná o další velmi dobře známé jméno nejen na německém knižním trhu. Autor je totiž podepsán pod minimálně dvacítkou odborných mysliveckých titulů, z nichž některé vyšly také v překladu do češtiny (za všechny můžeme jmenovat např. Nejlepší rady pro myslivce, Praktické rady pro lov srnčí zvěře aj.).
Přestože samotný název knihy navozuje dojem, že její obsah je věnován pouze loveckému obhospodařování populací černé zvěře, jedná se o publikaci komplexnější, v níž se setkáme s širší problematikou chovu tohoto volně žijícího druhu v dnešní kulturní krajině. Text je tak zaměřen na problematiku etologie (chování) černé zvěře, na zjištění pobytových znaků v honitbě, péči o zvěř včetně jejího přikrmování, odhad věku i na škody, které divočáci páchají na hospodářských porostech. Názorně provedená jsou barevná schémata vývoje chrupu a málo vídaná grafická stupnice postupujícího úbrusu stoliček u starších jedinců černé zvěře. Vlastnímu lovu jsou pak věnovány kapitoly pojednávající o výbavě myslivce, mysliveckých zařízeních, zásadách a způsobech lovu, zužitkování zvěřiny a o úpravě trofejí.
Velmi zajímavě je koncipována zejména kapitolka s názvem: Honitba s černou zvěří v průběhu roku. Jejím obsahem jsou stručné rady pro "práci" s černou zvěří rozčleněné podle jednotlivých měsíců v roce. Jsou v nich chronologicky zachyceny změny, které v přírodě a v populaci černé zvěře v jednotlivých obdobích nastávají, společně s návody, jak nejlépe černou zvěř v daném období lovit, jak postupovat při ochraně ohrožených porostů zemědělských plodin apod.
Celý text publikace je také bohatě doplněn o v poslední době moderní "Tipy", v nichž autor popisuje konkrétní zážitky a zkušenosti s černou zvěří, ev. poskytuje čtenáři drobné zajímavé rady pro vlastní praxi.
U obdobných překladových děl jsme si již zvykli na jisté rozdíly, které vyplývají z odlišných zvyklostí a zejména z odlišného znění místně příslušné legislativy (ta se v rámci Německa liší dokonce podle jednotlivých spolkových zemí). V tomto případě se však jedná o publikaci, v níž na podobné odchylky prakticky nenarazíme. A těch pár výjimek, které se zde vyskytují (např. minimální výkon ráže kulové zbraně používané k lovu černé zvěře), jsou vhodně komentovány překladatelem s odkazem na stav poplatný podmínkám ČR. Jedinou výtku bych snad vznesl vůči popisovanému zárazu černé zvěře, jehož "počešťující" komentář se mi nepodařilo v textu objevit. V podmínkách ČR není záraz chladnou zbraní obecně povolen, navíc by v případě černé zvěře odporoval našim mysliveckým zvyklostem i bezpečnostním zásadám a používá se zásadně dostřelná rána.
Přestože se nejedná o obsahově příliš obsáhlé dílo (asi 120 stran textu včetně četných obrázků), splňuje knížka účel pro který byla napsána a který je rovněž deklarován v jejím názvu (Příručka...). Budeme-li na ni pohlížet s tímto vědomím a nebudeme-li v ní hledat ryze odbornou monografii věnovanou komplexní problematice černé zvěře, bude publikace zajisté představovat zajímavé zpestření našich mysliveckých knihovniček. Nejednu praktickou radu v ní naleznou zejména začínající myslivci, kteří se chtějí lovu černé zvěře nadále intenzivněji věnovat. Rady zde uvedené pak již jen čekají na ověření v praxi ze strany našich myslivců.
Mgr. Josef Drmota
vychází v 7:19 a zapadá v 16:11 vychází v 14:56 a zapadá v 2:22 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...