Praktické rady pro lov srnčí zvěře

Praktické rady pro lov srnčí zvěře
Vydalo Vydavatelství Víkend v roce 2006 v Praze, celkem 120 stran, barevné a černobílé fotografie a pérovky, formát 160 x 215 mm, pevná šitá vazba, kat.č. 1/417, cena 249 Kč
V uplynulých týdnech obohatila náš knižní trh publikace Gerta G. von Harlinga s ilustracemi Birte Keil Praktické rady pro lov srnčí zvěře - Jak ji úspěšně vábit, rozeznat a lovit. Jelikož se jedná se o překlad z německého originálu, který vyšel u našich západních sousedů v druhém vydání v roce 2004, otevíral jsem jej s velkou zvědavostí a s očekáváním rozdílů, které vyplývají z rozdílného pojetí myslivosti v obou zemích, stejně jako z potíží plynoucích obvykle z poněkud problematického překladu obdobných odborných publikací. Po přečtení této knížky jsem však byl mile překvapen úrovní překladu odpovídající až na skutečné drobnosti v názvosloví i výrazech (např. nás nesmí překvapit pojem "srní") tradičnímu pojetí naší myslivosti.
Autor v textu prokazuje obrovskou erudici a dlouholeté zkušenosti s chovem srnčí zvěře. Text je přehledný a stručný, nicméně plný praktických rad a poznámek. Jako vhodná se jeví také struktura "receptářového stylu" složená z jednotlivých číslovaných rad s vloženými zvýrazněnými praktickými tipy. Jediná výtka, kterou lze směrem k tomuto řešení vznést představuje menší hloubka některých informací, pro kterou zvolený způsob vyjádření nevytváří dostatečný prostor. Tuto publikaci je proto nutno chápat jako doplňkový zdroj k dalším poznatkům o srnčí zvěři, jejichž znalost či souběžné osvojení text zjevně předpokládá. To je ovšem zcela plně v souladu se záměrem autora, který v samotném úvodu ke knize informuje o snaze vyplnit v soudobé německé literatuře mezeru týkající se právě praktických rad ve vztahu k lovu srnčí zvěře. A tento záměr se mu zajisté splnit podařilo.
Uvedené pasáže se tak mohou stát zajisté zajímavým vodítkem také pro české myslivce provozující praktický chov srnčí zvěře v honitbách, nicméně naši myslivci musí v každém případě počítat s místy odlišnou filosofií, týkající se například pohledu na strukturu populace srnčí zvěře (např. mladá zvěř počítána do věku jednoho roku, dospívající ve věku dva až tři roky a zvěř od věku čtyř let je počítána mezi dospělou). Rovněž některá doporučení, vznášená evidentně s dobrou vírou ve zkvalitnění chovů, nelze dost dobře aplikovat do podmínek našich honiteb a naší legislativy (doporučení odstřelu zjevně churavých kusů bez ohledu na roční dobu apod.). Stejně tak budou našemu myslivci připadat cizí pasáže věnované lovu srnčí zvěře nátlačkou. I přes tyto odchylky (budu rád, budou-li chápány skutečně jako odchylky a ne nedostatky ubírající na kráse dané publikace, protože vznikly evidentně v důsledku územně odlišného náhledu na dané odvětví) se knížka jeví jako vhodný doplněk odborné knihovny našich myslivců.
Tomu zajisté nahrává rovněž celkové knižní zpracování v pevné omyvatelné vazbě, kvalitní křídový papír, řada fotografií i pérovek, sladěných citlivě na přechodu mezi uměleckým a technickým stylem, vystihujících většinou dobře popisované skutečnosti. Zajímavě působí také vložené průpovídky a pořekadla pocházejících z různých zemí Evropy typu: "Když loví vítr, myslivec lovit nemusí".
Přestože se jedná o publikaci věnovanou z větší míry, tak jak název napovídá, praktickým stránkám lovu srnčí zvěře, výběru vhodných způsobů lovu, popisu základních mysliveckých zařízení, značení i dosledu lovených kusů, nalezneme zde rovněž poznámky vztažené k souvisejícím poznatkům, ze kterých musí lovec srnčí zvěře také vycházet. Jedná se o základní zoologické informace, popis a zhodnocení smyslů srnčí zvěře, stejně jako stručné návody k určení věku živé zvěře a již zmíněná základní vodítka pro správné vedení chovu v honitbách. Tyto pasáže ještě dále zhodnocují dané dílko.
Na závěr mi nedá, abych se aspoň v několika drobnostech nepodělil se čtenáři o zajímavé informace, kterých autor ve vztahu k lovu srnčí zvěře uvádí skutečně celou řadu. Za zmínku stojí zejména postřehy ve vztahu mezi počasím a aktivitou srnčí zvěře či sledování vztahu mezi měsíčními fázemi a změnou jejího denního rytmu. Podnětné jsou ovšem také praktická ulehčení týkající se loveckých způsobů, ošetření zvěřiny či drobných praktických pomůcek ulehčujících transport ulovené zvěře.
Na úplný závěr si nemohu odpustit alespoň drobnou ukázku z praktických rad, kterými se knížka doslova hemží. Například zvláštní způsob závěrečné fáze šoulačky, využívaný k připlížení ke zvěři v otevřeném terénu s nízkou vegetací, který je v publikaci fotograficky zdokumentován, stojí za shlédnutí. Jde o těžko popsatelný způsob pohybu na zádech po směru výhledu s podepřenýma rukama i nohama (jediný výraz, který mne napadá je "styl pavouk") s kulovnicí uloženou napříč přes břicho, přičemž zbraň je tímto způsobem chráněna před nečistotou i nárazy a samotný lovec má neustálý přehled o situaci před sebou. Jak sám autor uvádí, ležící člověk srnčí zvěři nevadí a v případě, že tato zpozorní, lze právě při tomto pohybu bez problémů ulehnout na záda a vyčkat uklidnění situace.
Tolik jen malá ukázka zajímavostí a praktických postřehů autora. A knížce již zbývá pouze popřát dostatek pozornosti našeho knižního trhu a potenciálním čtenářům dostatek zábavy a poučných informací.
Mgr. Josef DRMOTA

vychází v 7:19 a zapadá v 16:11 vychází v 14:56 a zapadá v 2:22 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...