Prezidentský hajný vzpomíná

Prezidentský hajný vzpomíná
Lánská obora je v české myslivosti pojem. Nic na tom nemění skutečnost, že ani jeden z českých ani československých presidentů se myslivostí nezabýval. Přesto se jedná o přední oboru v České republice, která v minulosti měla, dodnes má a asi i ještě dlouho mít bude statut reprezentační státní honitby. Prostý myslivec může do jejích chodu nahlédnout jen málokdy.
22. 1. 2010 proběhl v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech křest knihy, která závoj tajemství poněkud odhalila. Knihu Prezidentský hajný vzpomíná tvoří napsal dlouholetý ředitel Lesní správy Lány, Ing. Bohumil Martinek. Křest proběhl za přítomnosti mnoha známých, starosty obce Lány a za přítomnosti zástupců tisku. Součástí křtu bylo i pasování In. Martinka na myslivce – spisovatele. Při příležitosti křtu byla v Muzeu T. G. Masaryka otevřena i malá výstavka věnovaná tématice myslivosti v Lánech, na kterou autor zapůjčil četné exponáty. Mimochodem, ač v důchodu, autor knihy dodnes vypomáhá v muzeu T.G.M. v Lánech jako průvodce.
Ale nyní již ke knížce samé. Ing. Martinek byl ředitelem Lesní správy Lány v letech 1980 – 90, ale kniha zasahuje podstatně delší časový úsek. Začíná rokem 1965, vzpomínkou na prvního autorova uloveného srnce a končí rokem cca 1990, kdy Lánská obora ustoupila z popředí zájmu státní reprezentace. Kniha je psaná prostým jazykem, skoro by se chtělo říci že spíš zálomkem než perem, ale o to přirozenější a skutečnější svědectví vypovídá. Nepřináší žádná převratná svědectví. Vzpomínky mapují autorův život od jeho mysliveckých počátků na Šumavě, přes působení v Konstantinových lázních a Stříbře až po jeho profesní vrchol v Lánech. Ačkoliv vzpomínky jsou místy úsměvné, kniha je především poctou zvěři a zelenému bratrstvu. Z historického hlediska je obzvláště zajímavá část věnovaná autorovu působení v Lánech, kde se podílel na organizaci reprezentačních lovů. Vzpomíná zde i na tehdejší prominentní hosty jako byli L. I. Bežněv, E. Honnecker nebo M. Kadáfí. Vzpomíná i na některé přední činitele tehdejší politiky. Historické hledisko je částečně poškozeno faktem, že většinu prominentů jmenuje autor pouze křestními jmény. I v této části je kniha tedy především poctou zvěři a prostým zaměstnancům lesní správy. Knížka je spíš než literárním dílem zapsaným vyprávěním zaníceného, dobrého a poctivého myslivce.
Knížka je útlá, i s krátkým glosářem mysliveckých pojmů má jen 141 stran formátu A5. Nakladatelsky je dobře provedená, bez gramatických prohřešků. Škoda jen, že těch několik dokumentárních fotografií nevychází příliš dobře – ale zda je vina na tiskárně, nakladatelství nebo na letité předloze, nechci soudit. Každopádně je kniha zajímavým svědectvím a investice do ní není od věci.
 
Bohumil Martinek: Prezidentský hajný vzpomíná, vydalo nakladatelství Víkend v roce 2009
Ing. Martin Helebrant
vychází v 7:19 a zapadá v 16:11 vychází v 14:56 a zapadá v 2:22 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...