RYTÍŘ HISTORIE A UMĚNÍ

RYTÍŘ HISTORIE A UMĚNÍ
Kniha o docentu MUDr. Jaromíru Kovaříkovi, CSc., významném neurologovi a mysliveckém spisovateli

Ve středu 19. října 2011 vydalo nakladatelství Myslivost, s.r.o., v Praze zajímavou a velmi čtivou knihu „RYTÍŘ HISTORIE A UMĚNÍ, knižní rozhovor s doc. MUDr. Jaromírem Kovaříkem, CSc., neurologem a mysliveckým spisovatelem“. Autorem publikace je PhDr. Oldřich Koudelka, známý myslivecký beletrista, zakladatel a první předseda Klubu autorů Českomoravské myslivecké jednoty, člen Obce spisovatelů, který připravil tuto pozoruhodnou knihu u příležitosti letošních 85. narozenin docenta J. Kovaříka. Dr. Koudelka zpovídal doc. Kovaříka, kladl otázky a zaznamenal celý rozhovor. Z otevřeného rozhovoru, nabízených Koudelkových otázek a  Kovaříkových upřímných odpovědí ve spontánních  myšlenkových pochodech se  postupně  utváří, krystalizuje a vystupuje plastický portrét duševního světa a  a životních hodnot jubilanta doc. Kovaříka. Jako zkušený novinář klade O. Koudelka promyšlené otázky významné osobnosti.  Interview plasticky sonduje Kovaříkův život od narození 24.9. 1926 v Olomouci do současnosti. Z otázek  tazatele i z odpovědí  mluvčího (interviewovaného) se skládá životní mozaika  této významné osobnosti lékaře, neurologa, vysokoškolského pedagoga, výzkumníka i mysliveckého historika a spisovatele. Od sedmdesátých let ho dobře znají i čtenáři časopisu Myslivost i z  jeho četných průkopnických knih o mysliveckých tradicích, kultuře, historii i literatury. Docent J. Kovařík ovlivnil jako vysokoškolský učitel od roku 1958 do roku 2010, tedy za 52 let více jak 6760 budoucích lékařů na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vedle vědeckých prací z oboru neurologie (přes 400) otiskl od roku 1978 přes 900 příspěvků v mysliveckém tisku a celkem 25 unikátních a průkopnických mysliveckých monografií literatury faktu. Jeho význam není jen národní, ale i evropský v oblasti průmyslové neurologie, kde patří k uznávaným autoritám. Totéž platí í o mysliveckém písemnictví, kdy též v měřítku mezinárodním vytvořil nadčasové a unikátní publikace. Naposledy vynikající knihu Z dějin mysliveckého písemnictví (2011), o níž  se už psalo v časopise Myslivost. Myslivec J. Kovařík věnoval všechny svoje trofeje zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, jehož majitelem je šlechtický rod Kinských.

Další části této skutečně zajímavé a čtivé knihy přinášejí ohlasy na tuto osobnost. O docentu J. Kovaříkovi se vyjadřují další významné osobnosti a spolupracovníci, kteří hodnotí jeho odborný profil i lidský charakter. Vzpomínky a laudatia pronesli emeritní ředitelé Východočeských státních lesů Hradec Králové Ing. Vladimír Kopčil a Ing. Jaroslav Forejtek, lékařští spolupracovníci primářka MUDr. Jana Šalandová, MUDr. Radomír Taláb, CSc., přednosta Neurologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové, JUDr. Pio hrabě Kinský dal Borgo, myslivečtí odborníci a spisovatelé a publicisté  Oldřich Tripes, Prof. Ing. et Ing. h.c. Josef Hromas, CSc., Dr. Ing. František Libosvár, Ing. et Ing. František Bezděk a  Ing. Jiří Kasina, šéfredaktor časopisu Myslivost. Z kapitol Řekli o něm a Napsali o něm vyplývá, jak je velmi vážená a  ceněná Osobnost s velkým O. Kapitola Jen tak na okraj cituje  kratší pasáže z Kovaříkových děl.

Koudelkova kniha má 80 stránek a je bohatě ilustrovaná barevnými obrazy akad. malíře Václava Nesvětila, fotografiemi Jana Hlaváče a z archivu doc. Kovaříka. Knihu doplňuje 42 foto (z toho 22 barevných). Je to pěkná a sličná biografická publikace, vhodný dárek k Vánocům. Je k zakoupení  v  v Knihkupectví Myslivost, Seifertova 81, 130 00 Praha 3, tel. 222 783 003.

vychází v 7:14 a zapadá v 16:15 vychází v 13:49 a zapadá v **:** Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...