Recenze DVD „Vábení zvěře“

Recenze DVD „Vábení zvěře“
Dostala se mi do rukou dostala dvojice DVD nosičů s názvem „Vábení zvěře I“ a „Vábení zvěře II“, kterou pro náš trh připravila firma Televizní Tvorba Brno – DAVELS s.r.o. První z produktů nese podtitul „Srnčí zvěř“ a druhý je označen jako „Vysoká zvěř“.

Není zajisté bez zajímavosti, že po otevření příslušného obalu zjistíme, že jsme koupí každého z uvedených dílů získali ve skutečnosti nosiče dva, přičemž každý titul obsahuje kromě již zmíněného DVD s obrazovým instruktážním záznamem také CD nosič, na kterém je uložen pouze zvukový záznam jednotlivých typů vábení s komentářem. Tím pádem není uživatel omezen pouze na použití DVD přehrávače, ale může si imitaci vábení vyslechnout také na přenosných přehrávačích zvukového záznamu. Velmi praktickou pomůckou je i přiložená skladná kartička s fonetickým záznamem celé sekvence pro vábení srnce v říji, kterou lze vložit např. do peněženky a použít přímo v honitbě jako okamžitou pomůcku (lépe řečeno "tahák") během vlastního vábení.
Hlavním a jediným protagonistou zpracovaného obrazového materiálu je náš známý vábič zvěře, pan Václav Svoboda, který velmi osobitým a citlivým způsobem celou problematiku jednotlivých typů vábení vysvětluje i prakticky předvádí. Jeho jméno je pak zajisté zárukou kvality a autentičnosti předkládaného obsahu. Z hlediska přípravy zájemců o vábení je postupováno opravdu zvolna, každý krok je několikrát zopakován a procvičen. Jednotlivé teoretické pasáže, které byly točeny ve stylovém prostředí lovecké místnosti, jsou vhodně proloženy záběry z volné přírody, je na nich zachycena typická zvěř a různé typy mysliveckých zařízení.
Na tomto místě a v předchozích souvislostech bych snad vznesl jedinou drobnou připomínku vůči zpracovatelům. Přestože záměr obou DVD je především instruktážní (a toto se podařilo beze zbytku splnit), chybí mi v dnešní době právě větší podíl záběrů zvěře v honitbách, který budou možná někteří uživatelé záznamu postrádat. Možná by v tomto směru nezaškodilo každý nosič zakončit jedním kompletně provedeným úspěšným vábením přímo v praxi, bez dalšího zasahování nadměrným střihem či nadbytečným průběžným komentářem. Ten by bylo možné provést v podobě rozboru shlédnuté situace na konci takto zařazené sekvence. Tato kosmetická drobnost je však pouze mým osobním postřehem a naprosto nemá vliv na celkový dojem ze zpracovaného materiálu.
Přestože jsou oba DVD nosiče zpracovány jako samostatné (a předpokládám, že budou také samostatně v prodeji), představuje první z nich jakýsi úvod k celému dílku. Pan Svoboda zde ve stručnosti vysvětluje nejstarší historii vábení zvěře a rozebírá význam této myslivecké dovednosti. Shrnuje také základní pravidla, která by měla být při vábení zvěře obecně dodržována.
V pasáži věnované vábení srnců nás dále seznamuje se specifiky srnčí říje, se zvukovými projevy této zvěře i s používanými typy vábniček napomáhajícími jejich imitaci. Vlastní vábení srnce je následně rozděleno do jednotlivých slok, které je pro dosažení dobrého výsledku vhodné dodržet. Každá sloka je popsána z hlediska modulace hlasu, délky a rozložení jednotlivých tónů, časového harmonogramu pískání a dalších praktických rad. Sloky jsou následně opakovány a obraz se zvukovým záznamem je vždy doplněn fonetickým přepisem hlasových projevů. Jako výborný praktický nápad se mi jeví postupné barevné zvýrazňování fonetického přepisu jednotlivých tónů tak, jak je vábič souběžně imituje.
Podíváme-li se na teorii vábení srnčí zvěře v současnosti, neunikne nám zajisté skutečnost, že se názory na tuto činnost seřadily do dvou proudů. První z nich bych si dovolil pracovně označit jakožto "klasický styl" a druhý jako "intenzivní styl", kterému je někdy vyčítána větší "zvuková zátěž" pro honitbu a možnost negativního vlivu na vlastní říji. Na tomto místě je nehodlám v žádném případě hodnotit ani srovnávat, nicméně pro úplnost si neodpustím poznámku, že připravená instruktáž se řadí k první uvedenému směru vábení srnčí zvěře.
Druhý DVD nosič je zpracován obdobným způsobem s ohledem na specifika vábení zvěře jelení. Začíná opět krátkou historizující pasáží s ukázkami různých typů jeleních řevnic a pokračuje obecnými zásadami dodržovanými při vlastní činnosti. Důraz je zde kladen především na rozeznání jednotlivých věkových skupin jelenů a jejich hlasových projevů v různých situacích (u laní, při hledání atd.). Součástí jsou samozřejmě také doporučení, jakým hlasovým projevem vábit ve které dané situaci.
Jako hodnotné se mi jeví i praktické poznámky, které se snaží objasnit, že základem úspěšného vábení (nejen jelení) zvěře je především dostatek praktických příležitostí. Ryze rozumnými jsou i poznámky upozorňující na skutečnost, že pro vábení neexistuje přesná šablona a každý jedinec zvěře, který představuje v jistém smyslu partnera vábiče, je skutečně jedinečnou bytostí s jedinečnými hlasovými projevy, vitalitou, agresivitou, bázlivostí apod. S tím je nutno vždy při vábení počítat a styl vlastních projevů přizpůsobit dané situaci.
Je trochu škoda, že tvůrci neuvedli na přebalu také důležitou skutečnost, že DVD II obsahuje sice kratší, nicméně velmi zajímavé pasáže věnované hlasovým projevům daňků v říji (i zde lze hlasy samčí zvěře imitovat, nicméně se nejedná o klasické vábení, ale spíš výměnu informace o vlastní pozici) a zejména část zaměřenou na vábení predátorů pomocí zaječího vřeštidla a myškovačky. Dá se říct, že díky jejich zařazení dostává celá kolekce punc mnohem větší komplexnosti a činí i druhý nosič zajímavý také pro myslivce působící mimo oblast pravidelného výskytu jelení zvěře. Z tohoto důvodu si dovoluji na tuto skutečnost upozornit alespoň na tomto místě.
Shrneme-li tedy na závěr výše uvedené informace, považuji oba díly DVD "Vábení zvěře" za vhodnou instruktážní pomůcku použitelnou pro potřeby všech našich myslivců. Vzhledem k přiměřené metráži (každé DVD cca 30 minut) je zpracování navíc vhodné také pro kurzy a výuku myslivosti na nejrůznější úrovni i pro myslivecké propagační účely.
Uvedenému titulu tedy přeji šťastnou cestu na náš trh a myslivcům hodně zážitků při osvojeném způsobu vábení zvěře. Doufám také, že se někteří šťastní a úspěšní uživatelé nových poznatků podělí časem se čtenáři Myslivosti o svoje praktické zkušenosti.

Obě DVD jsou k dostání či objednání v Knihkupectví Myslivost.

Mgr. Josef Drmota
vychází v 7:14 a zapadá v 16:15 vychází v 13:49 a zapadá v **:** Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...