Rizika onemocnění získaných v přírodě a z potravin

Rizika onemocnění získaných v přírodě a z potravin
Informační publikace mezinárodního autorského kolektivu odborníků – parazitologů Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky pod editorským vedením prof. MVDr. Vlasty Svobodové, CSc. seznamuje čtenáře se základními biologickými charakteristikami a nákazovou situací u trichinelózy a echinokokózy, dvou velmi závažných parazitárních chorob, přenosných ze zvířat na člověka.

Knížka je určena široké veřejnosti, neboť možnost nakažení těmito dvěma závažnými parazitózami je potenciálním nebezpečím nejen pro myslivce, zpracovatele a konzumenty nedostatečně kuchyňsky upravené zvěřiny (v případě trichinelózy), ale i pro sběrače lesních plodů, houbaře, zahrádkáře a především chovatele psů v případě echinokokózy.
Přestože trichinelóza patří historicky k dlouhodobě velmi dobře známým onemocněním, její význam byl v poslední době především mysliveckou veřejností podceňován a značné množství ulovených divokých prasat nebylo na "trichiny" vyšetřováno vůbec. Výsledky publikované v této knížce dokazují, že situace v případě tohoto závažného onemocnění, přenosného na člověka především z volně žijící zvěře černé, je stále velmi závažná a každoroční desítky až stovky nemocných lidí v okolních státech jsou varováním, které by měl každý myslivec respektovat.
Nesporně méně známá je epizootologická a epidemiologická situace u echinokokózy. Toto onemocnění způsobuje malá tasemnice rodu Echinococcus, parazitující v zažívacím traktu psovitých šelem. Nebezpečná jsou vývojová - larvální stádia, která se vyvíjejí v játrech, plících a dalších orgánech mezihostitelů včetně člověka. Vývoj těchto larválních stádiích v játrech či plících člověka může způsobovat velmi závažná narušení zdravotního stavu, která mohou způsobit i smrt postižené osoby.
Přední odborníci na problematiku těchto onemocnění prezentují v předkládané publikaci nejen základní biologické informace o původcích těchto závažných onemocnění, ale také dokladují současný výskyt těchto chorob v Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v České republice. Součástí publikace jsou také informace o možnostech diagnostiky, prevence a léčby těchto nemocí.
Knížka Rizika onemocnění získaných v přírodě a z potravin by měla být součástí knihovny každého myslivce a kynologa, který chce získat odbornější pohled na získávání a zpracování zvěřiny, resp. na nebezpečí přenosu parazitárních onemocnění ze zvířat na člověka.
MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc.
Středoevropský institut ekologie zvěře Wien-Brno-Nitra,
Institut ekologie zvěře VFU Brno


vychází v 7:50 a zapadá v 16:31 vychází v 13:49 a zapadá v 4:47 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...