S PUŠKOU A PEREM

S PUŠKOU A PEREM
S PUŠKOU A PEREM
ŽIVOTNÍ CESTA LESNÍHO RADY A SPISOVATELE JAROSLAVA HUBÁLKA
Milan Dušek: S puškou a perem. Životní cesta lesního rady a spisovatele Jaroslava Hubálka. V roce 2006 vydalo Městské muzeum Lanškroun, tisk TG TISK s.r.o. Lanškroun. První vydání. Rozsah 120 stran, formát 21 x 23 cm, reprodukce fotografií, dokumentů, osobních věcí spisovatele, přebalů či titulních stran a ilustrací z jeho monografií. Náklad a prodejní cena neuvedeny.

Obsáhlá knížka, věnovaná životu a dílu známého mysliveckého spisovatele - klasika myslivecké beletrie Jaroslava Hubálka, obsahuje - vše bohatě ilustrováno - část "Stezkou plně prožitého života" (parafráze slavné spisovatelovy knihy "Stezka života") s kapitolami "S puškou" (Hubálkova biografie) a "S perem" (pojednání o jeho literárním díle), dále výňatek "Z korespondence", seznam vydaných monografií, kapitolu s některými dobovými "Recenzemi a ohlasy na knihy Jaroslava Hubálka", ukázky ze spisovatelových básní a črt (výňatky z monografií), seznam rukopisů v pozůstalosti, ukázky ze spisovatelových článků, konečně esej autora této vzpomínkové monografie M. Duška "Znal jsem Jaroslava Hubálka".
Právě tato závěrečná esej je klíčen k pochopení, proč si autor - sám renomovaný spisovatel - zamiloval dílo Jaroslava Hubálka, spisovatele patřícího ke špičce našich mysliveckých beletristů minulosti. Hubálkovo jubileum, 120. výročí narození (1886-1961), uctil autor nejen knihou "S puškou a perem", ale také tím, že zajistil vydání Hubálkova rukopisu z pozůstalosti "Sluneční údolí" (vydavatelství OFTIS, Ústí nad Orlicí).
Duškova kniha je nejen nabita fakty, ale je nesmírně poutavá, byť tedy biografie, čte se jako skvělý životopisný román. Ovšem Hubálek a jeho dílo si to zaslouží. Kéž by se i jiní naši velikáni mysliveckého písemnictví minulosti (Buchal, Fürst, Hejda, Marcha, Moravec, Musil, Reiniš, Seidl, atd.) také dočkali takové třeba i posmrtné pocty! Zatím pouze časopisecky bylo stručně faktograficky zhodnoceno dílo J. Javůrka (Folie venetorie 1985), D. Mikuly (FV 1987), J. V. Rozmary (FV 1991), J. Vrby (FV 1988)...
Upřímné poděkování naší myslivecké veřejnosti autorovi Milanovi Duškovi, vydavateli Městskému muzeu v Lanškrouně (ředitelka PaeDr. Marie Borkovcová), za skvělé tiskové zpracování TG TISK s.r.o. (ředitel Jiří Sloupenský).
Tato skvělá knížka patří do knihovničky každého myslivce!
J.K.
vychází v 7:14 a zapadá v 16:15 vychází v 13:49 a zapadá v **:** Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...