Z lesů, luk a strání

Z lesů, luk a strání
Antologie mysliveckých povídek Za čtenáři míří v bohaté paletě nových titulů knih také sborník nazvaný Z lesů, luk a strání, který představuje tvorbu členů Klubu autorů při Českomoravské myslivecké jednotě.
Jedná se o výběr navýsost reprezentativní: třicet povídek devatenácti autorů. S ilustracemi kreslíře Petra Slaby vstupuje tato antologie na knižní trh, mimo jiné i zásluhou firmy TG TISK Lanškroun, ve stejně líbezném hávu jako dva předchozí tituly (Myslivecká vyznání 2006 a Příběhy postříbřené jehličím). Také letos kniha přináší originální pohledy na tvář české myslivosti, nabízí příběhy zvěře, lidí a psů, ale i zadumaná zamyšlení, vedená obavami o osud krajiny a přírody. Jsou to poctivé a otevřené výpovědi, v nichž se zrcadlí osobní prožitky plné intimity.
Myslivost v pojetí autorů je především cesta: od prvotního okouzlení k těžce vydobyté zkušenosti a poznání; je to usilovné směřování za naplněním vztahu člověka a živé přírody. I když zde pochopitelně nechybějí dějové zvraty a dramatické momenty, literatura s tímto zaměřením většinou získává podobu rozjímání, přemítání a uvažování nad tématy věčně zelenými.
Není to náhodné. Myslivcům je přemýšlení dané do vínku od samého počátku. Plyne mimo jiné také z rozšířené interpretace původu slova myslivec. Představuje jej jako člověka hloubavého a myslícího, jako hospodáře, který při svém snažení v přírodě důsledně užívá rozumu.
Ze stejného základu celá staletí vycházela a utvářela se také myslivecká povídka. Není třeba připomínat, že termín myslivecká povídka neoznačuje nový žánrový útvar. Jde výsostně o potřebu vymezit obsahovou charakteristiku příběhů. A jak známo, jen ze široké základny, kterou v dlouhém časovém úseku vytváří pestrá paleta tvůrců, mohou vyrůst skutečné literární skvosty. Vrcholy autorských výbojů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku provždy spojují jména spisovatelů jako jsou Karel Klostermann, Jan Vrba, Julius Komárek, Jaromír Javůrek, Ota Pavel, Jaromír Tomeček či Jaroslav Matějka.
A jaké povídky čtenář najde v knize jejich následníků? Často berou podobu svědectví. Jsou to vyprávění lovců, kteří se snaží fantazií poodhalit oponu dohadů a nahlédnout do života zvěře. Tak je tomu v povídkách Františka Koldy, Zdeňka Kunerta, Jana Laciny, Petra Slaby či Oldřicha Tripese. Jiné se zevrubně zabývají osudy loveckých psů. Své příběhy jim věnovali Štěpán Neuwirth a Vlastimil Slavíček.
Jindy jde o rozvažování nad životními křižovatkami, kdy se zdá, že roky uplynuly neslyšně, ale nečekaně rychle; s úžasnou pomíjivostí všeho živého míří ke konci, který v obavách jen tušíme. Lov zvěře pak dostává novou příchuť, existenciální hloubku, stává se objevem. Vystihují to povídky Oty Bouzka, Josefa Drmoty, Zdeňka Hlaváče, Zdeňka Hrušky, Vladislava Kropa a Jaroslava Šprongla.
Na stránkách letošní antologie naštěstí nepotkáváme jen vážné tóny. V některých povídkách blýskne - jako slunce v kalužích polní cesty - také humor. Pokaždé osvěžuje, koření a stvrzuje vyprávění. Platí to o příbězích Jiřího Šmotka a Jiřího Mlčouška. Nahlédneme však i do historie české myslivosti. Zaměřuje se na ni Oldřich Koudelka. Pozoruhodné exkurze dalšího z autorů - Františka Libosvára - nabízejí reminiscence na současnost, když jde řeč o pytlácích, o bezmocnosti zákonů, o rafinovanosti lidské pomsty.
Nechybějí však ani vyprávění pohříchu nová, dříve jen výjimečná. Zážitky z lovů v dalekých zemích bývají pestré jako peří cizokrajných ptáků, což dokazují africké reminiscence Jiřího Hanáka. Do světa naší myslivosti však čím dál tím víc promlouvají peníze. Limitují mimo jiné i poplatková dobrodružství lovců, jejich dostupnost či naopak nedosažitelnost.
Jak už jsme podotkli, jedná se o třetí, resp. čtvrtý sborník v řadě (předcházela Myslivecká vyznání, Myslivecká vyznání 2006, Příběhy postříbřené jehličím). Je na místě ohlédnout se a pokusit se odpovědět na otázku, jaká je česká myslivecká povídka na počátku nového století. Slovem různorodá. Stejně jako její tvůrci, rozdílní věkem, životními zkušenostmi i literární erudicí. Jsou to aktivní myslivci a výběr z vlastní tvorby si dělal každý z nich sám. Prostřednictvím literárních obrazů se snaží zachytit nynější podobu české myslivosti. Zda se jim to povedlo posoudí čtenáři.
Dr. Arnošt TABÁŠEK
Z lesů, luk a strání.
Antologie mysliveckých povídek, celkem 165 stran s černobílými ilustracemi, formát 230 x 200 mm, doporučená cena 299 Kč. Ke koupi i objednání na dobírku v Knihkupectví Myslivost nebo na www.myslivost.cz
vychází v 7:19 a zapadá v 16:11 vychází v 14:56 a zapadá v 2:22 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...