malý Adept myslivosti
 
pozadi
Domů

Malý Adept Myslivosti


Malý Adept Myslivosti
 
dlouhodobý projekt pro malé myslivce a přátele přírody

foto-MAM-(1).jpg


Malý Adept Myslivosti vstoupil do druhého roku své existence

V adresáři je již více než 2600 dětí!!!
 
Na kalendáři nejenže naskočila další číslovka, ale i v našem adresáři se úctyhodně rozrostla finální sumární číslovka oznamující, že se do projektu Malý Adept Myslivosti zapojilo již 2600 dětí a stále se hlásí nové!
Je to zásluhou jak našich osvědčených autorů v čele se Standou Ošťádalem (hlavní autor mAm ve „velké“ Myslivosti), ale též zásluhou manželů Drmotových, výtvarnice Veroniky Balcarové, kreslíře Petra Slaby, spisovatelky Inky Delevové a dalších, kteří se podílejí na přípravě Malé Myslivosti.
 
Co nového připravujeme v roce 2019?
 
Do „velké“ Myslivosti máme připraven plán pravidelných „čtyřstránek“ metodických listů pro plnění úkolů jednotlivých předmětů na bronzovém stupni, chceme připravit i některé další metodické listy navíc.
V Myslivosti i nadále budou vycházet zprávy z dění ve vašich kroužcích, o akcích, výletech a nápadech, které se udály ve vašem kroužku. Stačáí jen poslat podklady do redakce na mail mam@myslivost.cz.
 
V Malé Myslivosti, která v roce 2019 bude přílohou všech sudých čísel Myslivosti, budou pokračovat osvědčené rubriky v podobě, jakou důvěrně již znáte. Určitě přivítáme náměty a nápady, co byste chtěli, případně můžete posílat i vaše materiály a návody na výše uvedený mail.
Zkuste poslat vaše osvědčené kroužkové hry, návody na výrobu či poučení, praktické postupy jak s dětmi pracovat. Předem děkujeme.
 
Vše najdete na webu!
 
Je asi pochopitelné, že se všechny materiály ne vždy vejdou na papírové stránky, proto jsme vytvořili tyto stránky, kde je postupně přidávána většina materiálů a podkladů nejen z Malé Myslivosti tak, aby si je mohli všichni vedoucí stáhnout a použít pro práci s dětmi.
Z toho logicky vyplývá, že tyto stránky nejsou určeny primárně k zábavě a surfování dětí, ale jako úložiště a zdroj nápadů, námětů a materiálů pro vedoucí dětských kolektivů.
Právě sem jsme schopni umístit vše, co nám pošlete. Pokud se chcete podělit s ostatními vedoucími, pomoci jiným, prosíme, zašlete nám v elektronické podobě vaše osvědčené materiály. Prosímale nezapomeňte na autorská práva, používáte-li a zašlete-li vaše materiály, měli byste vždy mít souhlas od autorů textů, obrázků či kreseb.
 
Sejdeme se v červnu na Ohradě?
 
Jako novinku roku 2019 připravujeme první ročník Dětských mysliveckých slavností na loveckém zámku Ohrada.
V sobotu 22.6. se tu budou konat tradiční Národní myslivecké slavnosti, letos jsme se rozhodli hned následující den, v neděli 23.6. uspořádat Dětské myslivecké slavnosti.
Připravíme velkou poznávací stezku, ukázku loveckých psů, sokolnických dravců, elektronickou střelnici, výtvarnou dětskou dílnu, společné zpívání mysliveckých písniček a další atrakce, určitě se přidá i sousední ZOO Ohrada.
Chceme připravit ale nejen den plný zábavy a poučení pro děti, ale chceme se také pokusit o první setkání vedoucích kroužků v rámci projektu mAm.
Už nyní zveme všechny kroužky v červnu na Ohradu, další informace postupně uveřejníme v následující Malé Myslivosti a v Myslivosti.


Malým Adeptům Zdar!
Jiří KASINA - šéfredaktor


A ještě na vysvětlenou – opravdu nemáme nějaký pevně stanovený požadavek kdy a jaký úkol mají vedoucí s dětmi plnit, vše je postaveno na rozhodnutí vedoucího, my nemáme ambice a ani nemůžeme plnění úkolů stejně kontrolovat. Námi vydávané úkoly jsou pouze inspirací a námětem, co s dětmi dělat. Vedoucí si může podle svého vlastního uvážení vybrat klidně zcela jiné úkoly, přizpůsobit si je věku dětí. Celé je to jen hra a inspirace, záleží jen a jen na rozhodnutí vedoucích.
 
Velmi pozitivně nás naladila kladná odezva z řad vedoucích dětských kolektivů, za velmi pozitivní považujeme to, že se hlásí většinou ti, kteří dosud nějaký dětský kroužek neměli, případně ti, kteří hledají pro kroužek nový impuls a inspiraci.
A je mezi nimi také docela velký počet učitelek základních i mateřských škol, kteří si mAm vybrali jako doplňkovou aktivitu k výuce či jako aktivitu při mimoškolní činnosti.
Pominout ani nemůžeme aktivní důchodce, většinou prarodiče, kteří si „kvůli mAm“ vytvořili malý dětský kolektiv z řad svých vnoučat a dětí sousedů či přátel. Chtějí nabídnout dětem smysluplné a zábavné vyplnění volného času v přírodě a při poznávání myslivosti.

A snad jen drobnou, ale zásadní poznámku na závěr - malý Adept myslivosti není myšlen v žádném případě jako konkurence zavedené soutěži ČMMJ Zlatá srnčí trofej, ale naopak jako její podpora! Bude pro nás velkým zadostiučiněním, pokud se právě z řad dětí plnících hravou formou úkoly "Adepta" vyprofiluje několik, které "postoupí mezi trofejáky".