malý Adept myslivosti
 
pozadi
Domů

Malý Adept Myslivosti


malý Adept myslivosti
 
dlouhodobý projekt pro malé myslivce a přátele přírody
foto-MAM-(1).jpg
Malý Adept Myslivosti vstoupil
do druhého roku své existence


V adresáři je již více než 2900 dětí ve 174 kolektivech!!!
 
Na kalendáři nejenže naskočila další půlrok, ale i v našem adresáři se úctyhodně rozrostla finální sumární číslovka oznamující, že se do projektu Malý Adept Myslivosti zapojilo již 2900 dětí a stále se hlásí nové!
Je to zásluhou jak našich osvědčených autorů v čele se Standou Ošťádalem (hlavní autor mAm ve „velké“ Myslivosti), ale též zásluhou manželů Drmotových, výtvarnice Veroniky Balcarové, kreslíře Petra Slaby, spisovatelky Inky Delevové a dalších, kteří se podílejí na přípravě Malé Myslivosti.
 
ve „velké“ Myslivosti vycházejí pravidelně „čtyřstránky“ metodických listů pro plnění úkolů jednotlivých předmětů na bronzovém stupni, chceme připravit i některé další metodické listy navíc.
V Myslivosti nadále vycházejí v rubrice Malým myslivcům zprávy z dění ve vašich kroužcích, o akcích, výletech a nápadech, které se udály ve vašem kroužku. Stačí jen poslat podklady do redakce na mail mam@myslivost.cz.
 
V Malé Myslivosti, která je přílohou všech sudých čísel Myslivosti, pokračují osvědčené rubriky v podobě, jakou důvěrně již znáte. Určitě přivítáme náměty a nápady, co byste chtěli, případně můžete posílat i vaše materiály a návody na výše uvedený mail. 
Nově do Malé Myslivosti byla zařazena obrazová dvoustránka s poučnými popisky ke konkrétnímu druhu zvěře. 
Zkuste poslat vaše osvědčené kroužkové hry, návody na výrobu či poučení, praktické postupy jak s dětmi pracovat. Předem děkujeme.
 
Vše najdete na webu!
 
Je asi pochopitelné, že se všechny materiály ne vždy vejdou na papírové stránky, proto jsme vytvořili tyto stránky, kde je postupně přidávána většina materiálů a podkladů nejen z Malé Myslivosti tak, aby si je mohli všichni vedoucí stáhnout a použít pro práci s dětmi.
Z toho logicky vyplývá, že tyto stránky nejsou určeny primárně k zábavě a surfování dětí, ale jako úložiště a zdroj nápadů, námětů a materiálů pro vedoucí dětských kolektivů.
Právě sem jsme schopni umístit vše, co nám pošlete. Pokud se chcete podělit s ostatními vedoucími, pomoci jiným, prosíme, zašlete nám v elektronické podobě vaše osvědčené materiály. Prosímale nezapomeňte na autorská práva, používáte-li a zašlete-li vaše materiály, měli byste vždy mít souhlas od autorů textů, obrázků či kreseb.

Jak získat zápisníky - vysvětlení ZDE
 
 

Poděkování za Dětský myslivecký den na Ohradě

 

V neděli 23. června jsme se rozhodli uspořádat první ročník Dětského mysliveckého dne na Ohradě. A jelikož předchozí den, v sobotu při Národních mysliveckých slavnostech, propršel, začínali jsme neděli trochu s obavou. Připravili jste nám ale obrovské a milé překvapení. Od deseti dopoledne se zaplnilo nádvoří, předzámčí i prostory zámku mnoha dětmi a vše žilo až do závěrečné čtvrté odpolední dětským ruchem a shonem, stanoviště byla po celý den obklopena dětmi!

Dostavilo se neuvěřitelných asi 3500 návštěvníků a do poznávací stezky se zaregistrovalo více než 600 dětí!

Obrovský dík patří všem, kteří přijeli z blízka i z daleka, přijely celé kroužky, parkoviště se zaplnilo autobusy, zájem dětí byl obrovský. A dokonce mnozí prohlásili, že neděle byla lepší a zajímavější než sobota.

Dovolím si proto poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a obsluze celkem 20 stanovišť poznávací stezky. Podpořily nás okresní myslivecké spolky Jihočeského kraje, své stánky měly i zájmové kluby, zapojily se Dianky z Tábora, přátelé z Roštejna, nadšeně se angažovaly i pracovnice muzea Ohrada.

Úžasné a milé bylo to, že se na jednotlivých stanovištích nejen získávala razítka do soutěžního lístku, ale děti měly mnohé další možnosti si vyzkoušet svoje znalosti a zručnost. Zájem dětí překvapil i ty, kteří jsou zvyklí pravidelně pořádat akce pro děti.

V rámci programu jsme ukázali lovecké psy, zatroubili, zazpíval nám dětský pěvecký Sboreček ze Želetavy, nad hlavami přelétali lovečtí dravci, zněly zvuky vábení mnoha druhů zvěře, uspořádali jsme také kreslířskou show a v neposlední řadě vyhlásili výsledky a předali ceny soutěže Mé toulky za zvěří.

Na pódiu se představil ale třeba také myslivecký kroužek Havránci z Úterý, který přivedl sám starosta tohoto města v obleku havrana!

První ročník tedy jen potvrdil, že myšlenka na uspořádání dětského dne byla správná a troufám si tedy tvrdit, že se zrodila tradice. A nebo si snad někdo myslí, že by se po letošním úspěchu mohl další ročník nekonat?!

Pokusíme se doplnit na příští rok další zajímavé náměty a nápady, snad se podaří domluvit i užší spolupráci se sousední ZOO, už dnes se nám nabízejí noví organizátoři stanovišť poznávací stezky. A zcela určitě přivítáme takové dětské kroužky, jako byli letos Havránci, které by chtěly přispět do společného programu. Rádi dáme prostor na pódiu k představení více kroužků a předvedení zajímavých vystoupení. Během dne mě totiž kontaktovalo více vedoucích, že se přijeli jen podívat a kdyby věděli, co je čeká, určitě by vzali i více dětí, přijedou prý určitě příští rok všichni.

Takže ještě jednou tisíceré díky za příjemné překvapení, za podporu a spolupráci, těšíme se koncem června 2020 na další pohodový dětský den na Ohradě.

 

Video z průběhu Dětského mysliveckého dne na Ohradě najdete ZDE


A ještě na vysvětlenou – opravdu nemáme nějaký pevně stanovený požadavek kdy a jaký úkol mají vedoucí s dětmi plnit, vše je postaveno na rozhodnutí vedoucího, my nemáme ambice a ani nemůžeme plnění úkolů stejně kontrolovat. Námi vydávané úkoly jsou pouze inspirací a námětem, co s dětmi dělat. Vedoucí si může podle svého vlastního uvážení vybrat klidně zcela jiné úkoly, přizpůsobit si je věku dětí. Celé je to jen hra a inspirace, záleží jen a jen na rozhodnutí vedoucích.
 
Velmi pozitivně nás naladila kladná odezva z řad vedoucích dětských kolektivů, za velmi pozitivní považujeme to, že se hlásí většinou ti, kteří dosud nějaký dětský kroužek neměli, případně ti, kteří hledají pro kroužek nový impuls a inspiraci.
A je mezi nimi také docela velký počet učitelek základních i mateřských škol, kteří si mAm vybrali jako doplňkovou aktivitu k výuce či jako aktivitu při mimoškolní činnosti.
Pominout ani nemůžeme aktivní důchodce, většinou prarodiče, kteří si „kvůli mAm“ vytvořili malý dětský kolektiv z řad svých vnoučat a dětí sousedů či přátel. Chtějí nabídnout dětem smysluplné a zábavné vyplnění volného času v přírodě a při poznávání myslivosti.

A snad jen drobnou, ale zásadní poznámku na závěr - malý Adept myslivosti není myšlen v žádném případě jako konkurence zavedené soutěži ČMMJ Zlatá srnčí trofej, ale naopak jako její podpora! Bude pro nás velkým zadostiučiněním, pokud se právě z řad dětí plnících hravou formou úkoly "Adepta" vyprofiluje několik, které "postoupí mezi trofejáky".